Відмінності між версіями «Поновлення батьківських прав»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Не показані 7 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page3 Сімейний кодекс України]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text Сімейний кодекс України]  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07 Постанова Пленуму Верховного Суду України  від 30.03.2007 №3 "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07 Постанова Пленуму Верховного Суду України  від 30.03.2007 № 3 "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав"]


== Хто має право подати заяву про поновлення батьківських прав ==
== Хто має право подати заяву про поновлення батьківських прав ==
Позбавлення батьківських прав має безстроковий характер. Чинним законодавством  визначена можливість поновлення батьківських прав. Оскільки позбавити батьківських прав може лише суд, тому поновлення батьківських прав можливо '''тільки в судовому порядку'''. <br />
Позбавлення батьківських прав має безстроковий характер. Чинним законодавством  визначена можливість поновлення батьківських прав. Оскільки позбавити батьківських прав може лише суд, тому поновлення батьківських прав можливо '''тільки в судовому порядку'''.
Так, відповідно до положень [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page ч.1 ст. 169 СКУ]:  право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав мають мати, батько, що позбавлені батьківських прав особисто.
 
Хотілося б зазначити, що такого права не надано ні органам опіки та піклування, ні представникам батьків, ні діду, ні бабі, ні закладам охорони здоров'я, ні дитячим закладам. При поданні таких заяв цих осіб суд відмовляє у прийнятті заяви ( [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 стаття 185 ЦПК]).
Так, відповідно до положень [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page частини першої статті 169 Сімейного кодексу України] (далі - СК України):  право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав мають мати, батько, що позбавлені батьківських прав особисто.
 
Однак, такого права не надано органам опіки та піклування, представникам батьків, діду, бабі, закладам охорони здоров'я, дитячим закладам, оскільки при поданні таких заяв цих осіб суд відмовляє у прийнятті заяви ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 стаття 185 Цивільного процесуального кодексу України] (далі - ЦПК України).


== До матеріалів справи долучаються: ==
== До матеріалів справи долучаються: ==
Рядок 14: Рядок 16:
* характеристики як за місцем роботи, так і за місцем проживання;
* характеристики як за місцем роботи, так і за місцем проживання;
* довідка лікаря, що позивач пройшов курс лікування від алкогольної залежності, психічно здоровий, тощо;
* довідка лікаря, що позивач пройшов курс лікування від алкогольної залежності, психічно здоровий, тощо;
* інші докази, що засвідчують виправлення позивача чи інші умови, за яких було позбавлено батьківських прав;
* інші докази, що засвідчують виправлення позивача чи інші умови, за яких було [[Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду|позбавлено батьківських прав]];
* висновок органу опіки та піклування щодо можливості поновлення позивачів у батьківських правах.
* висновок органу опіки та піклування щодо можливості поновлення позивачів у батьківських правах.


== Підстави за яких поновлення батьківських прав неможливе ==
== Підстави за яких поновлення батьківських прав неможливе ==
* якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом.
* якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом.
* якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.
* якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття (частини друга і третя статті 169 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text Сімейного кодексу України]).
 
== Порядок розгляду судом справи про поновлення батьківських прав ==
== Порядок розгляду судом справи про поновлення батьківських прав ==
* Заява про поновлення батьківських прав приймається судом до розгляду незалежно від часу постановлення рішення про позбавлення батьківських прав. Це може бути місяць, декілька місяців, рік тощо, бо законом конкретно не встановлено мінімального строку звернення до суду після позбавлення батьківських прав. 
* Позовна заява про поновлення батьківських прав приймається судом до розгляду незалежно від часу постановлення рішення про позбавлення батьківських прав. Це може бути місяць, декілька місяців, рік тощо, бо законом конкретно не встановлено мінімального строку звернення до суду після позбавлення батьківських прав. До позову необхідно  додати докази, які підтверджують факти та дають підстави для поновлення у батьківських правах.
* Справи про поновлення батьківських прав розглядаються в порядку цивільного судочинства в загальному позовному порядку, з додержанням правил підсудності і правил пред'явлення позову та відкриття провадження у справі.  визначеною ст. 27 Цивільного-процесуального кодексу – позов пред’являється до суду за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача із додержанням форми та змісту позовної заяви, визначеної статтею 175 Цивільного-процесуального кодексу.   
* Справи про поновлення батьківських прав розглядаються в порядку цивільного судочинства в [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі|загальному позовному порядку]] за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача із додержанням форми та змісту позовної заяви, визначеної статтею [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 175 ЦПК України].   
* Позивачем виступає особа, яка була позбавлена батьківських прав, відповідачем — другий із батьків, з яким проживає дитина, або орган опіки та піклування, якщо дитину виховує інша особа, третіми особами можуть бути залучені ті особи, з якими проживають діти, а також орган опіки та піклування для дачі висновку за справою.  
* Позивачем виступає особа, яка була позбавлена батьківських прав, відповідачем — другий із батьків, з яким проживає дитина, або орган опіки та піклування, якщо дитину виховує інша особа, третіми особами можуть бути залучені ті особи, з якими проживають діти, а також орган опіки та піклування для дачі висновку за справою.  
* Орган опіки та піклування, повинен до початку розгляду справи надати письмовий висновок про можливість поновлення батьківських прав. Однак, суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.   
* Орган опіки та піклування, повинен до початку розгляду справи надати письмовий висновок про можливість поновлення батьківських прав. Однак, суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.   
* Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.  
* Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.  
* При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина,а також думку дитини, якщо вона може її висловити. Згідно ст. 171 Сімейного кодексу дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.   
* При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина,а також думку дитини, якщо вона може її висловити. Згідно зі статтею 171 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text СК України] дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.   
* Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. У разі відмови в задоволенні позову про поновлення батьківських прав повторно звернутися до суду з таким позовом модна лише через один рік із часу набрання відповідним рішенням суду законної сили.
* Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.
* Батьки, поновлені у своїх правах, знову набувають батьківських прав і обов'язків у повному обсязі.<br>
* Батьки, поновлені у своїх правах, знову набувають батьківських прав і обов'язків у повному обсязі.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Рядок 35: Рядок 36:
| У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав можливе лише після спливу '''одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову'''.
| У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав можливе лише після спливу '''одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову'''.
|}
|}
[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія:Позбавлення батьківських прав]]
[[Категорія:Позбавлення батьківських прав]]
[[Категорія:Суди]]
[[Категорія:Суди]]

Версія за 12:25, 1 грудня 2021

Нормативна база

Хто має право подати заяву про поновлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав має безстроковий характер. Чинним законодавством визначена можливість поновлення батьківських прав. Оскільки позбавити батьківських прав може лише суд, тому поновлення батьківських прав можливо тільки в судовому порядку.

Так, відповідно до положень частини першої статті 169 Сімейного кодексу України (далі - СК України): право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав мають мати, батько, що позбавлені батьківських прав особисто.

Однак, такого права не надано органам опіки та піклування, представникам батьків, діду, бабі, закладам охорони здоров'я, дитячим закладам, оскільки при поданні таких заяв цих осіб суд відмовляє у прийнятті заяви (стаття 185 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України).

До матеріалів справи долучаються:

 • рішення суду про позбавлення батьківських прав;
 • акти обстеження умов проживання батьків;
 • характеристики як за місцем роботи, так і за місцем проживання;
 • довідка лікаря, що позивач пройшов курс лікування від алкогольної залежності, психічно здоровий, тощо;
 • інші докази, що засвідчують виправлення позивача чи інші умови, за яких було позбавлено батьківських прав;
 • висновок органу опіки та піклування щодо можливості поновлення позивачів у батьківських правах.

Підстави за яких поновлення батьківських прав неможливе

 • якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом.
 • якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття (частини друга і третя статті 169 Сімейного кодексу України).

Порядок розгляду судом справи про поновлення батьківських прав

 • Позовна заява про поновлення батьківських прав приймається судом до розгляду незалежно від часу постановлення рішення про позбавлення батьківських прав. Це може бути місяць, декілька місяців, рік тощо, бо законом конкретно не встановлено мінімального строку звернення до суду після позбавлення батьківських прав. До позову необхідно додати докази, які підтверджують факти та дають підстави для поновлення у батьківських правах.
 • Справи про поновлення батьківських прав розглядаються в порядку цивільного судочинства в загальному позовному порядку за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача із додержанням форми та змісту позовної заяви, визначеної статтею 175 ЦПК України.
 • Позивачем виступає особа, яка була позбавлена батьківських прав, відповідачем — другий із батьків, з яким проживає дитина, або орган опіки та піклування, якщо дитину виховує інша особа, третіми особами можуть бути залучені ті особи, з якими проживають діти, а також орган опіки та піклування для дачі висновку за справою.
 • Орган опіки та піклування, повинен до початку розгляду справи надати письмовий висновок про можливість поновлення батьківських прав. Однак, суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.
 • Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.
 • При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина,а також думку дитини, якщо вона може її висловити. Згідно зі статтею 171 СК України дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.
 • Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.
 • Батьки, поновлені у своїх правах, знову набувають батьківських прав і обов'язків у повному обсязі.
У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову.