Поліцейські заходи примусу

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальні положення

Поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом України, на підставі та в порядку, визначених законом.

Поліція для охорони прав і свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або припинення їх порушення також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу, визначені Законом України “Про Національну поліцію” . Порядок застосування заходів примусу (фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї) регламентується статтями 42, 43, 44, 45, 46 Закону України “Про Національну поліцію”.

Поліцейський захід - це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним. Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом. Поліцейському заборонено застосовувати будь-які інші заходи, ніж визначені законами України.

Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід або його застосування буде неефективним, а також якщо такий захід заподіє найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам.

Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.

Обраний поліцейський захід є ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції.

Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мети його застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу.

Поліцейські заходи примусу

Згідно частини 1 статті 42 Закону України "Про Національну поліцію" поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу:

 • фізичний вплив (сила);
 • застосування спеціальних засобів;
 • застосування вогнепальної зброї.

Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників. (ч. 2 ст. 42 Закону України "Про Національну поліцію").

Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу - це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службових тварин. (ч. 3 ст. 42 Закону України "Про Національну поліцію")

Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.

Спеціальні засоби

Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби:

 1. гумові та пластикові кийки;
 2. електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії;
 3. засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо);
 4. засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;
 5. засоби примусової зупинки транспорту;
 6. спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби;
 7. службові собаки та службові коні;
 8. пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;
 9. засоби акустичного та мікрохвильового впливу;
 10. пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень;
 11. пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
 12. засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами;
 13. водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби;
 14. засоби та/або пристрої, призначені для виявлення, припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, у тому числі для перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення таких суден та/або складових частин безпілотних авіаційних систем.

Під час дії воєнного стану, у разі необхідності відбиття нападу, що загрожує життю чи здоров’ю поліцейського або іншої особи, а також усунення небезпеки у стані крайньої необхідності або при затриманні особи, яка вчинила правопорушення та/або чинить опір поліцейському, поліцейський має право використати підручні засоби.(ч. 5 ст. 42 Закону України "Про Національну поліцію")

Не є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування). (ч. 6 ст. 42 Закону України "Про Національну поліцію")

Поліцейський зобов’язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату. (ч. 7 ст. 42 Закону України "Про Національну поліцію")

Норми забезпечення підрозділів поліції спеціальними засобами та вогнепальною зброєю встановлюються Міністерством внутрішніх справ України. (ч. 8 ст. 42 Закону України "Про Національну поліцію")

Під час дії воєнного стану поліцейський має право застосовувати заходи примусу, передбачені цією статтею стосовно осіб, які беруть участь у збройній агресії проти України, без врахування вимог та заборон, передбачених статтею 43, частинами четвертою та п’ятою статті 45, а також частиною дев’ятою статті 46 цього Закону.

Порядок застосування поліцейських заходів примусу

Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим. (ч. 1 ст. 43 Закону України "Про Національну поліцію"). Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей - через гучномовні установки, підсилювачі звуку. (ч. 2 ст. 43 Закону України "Про Національну поліцію") .

Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення. (ч. 3 ст. 44 Закону України "Про Національну поліцію").

Поліцейські зобов’язані надавати невідкладну медичну допомогу особам, які постраждали в результаті застосування заходів примусу. (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про Національну поліцію").

Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо. (ч. 5 ст. 43 Закону України "Про Національну поліцію").

Застосування фізичної сили

Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом. (ч. 1 ст. 44 Закону України "Про Національну поліцію").

Поліцейський зобов’язаний письмово повідомити свого керівника, а той зобов’язаний повідомити прокурора про завдання особі тілесних ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили. (ч. 2 ст. 44 Закону України "Про Національну поліцію")

Застосування спеціальних засобів

Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим Законом. (ч. 1 ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію").

Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку. (ч. 2 ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію").

Загальні правила застосування спеціальних засобів:

 1. кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються:
  • до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти;
  • під час затримання особи;
  • під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого;
  • якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим;
  • проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі;
 2. гумові та пластикові кийки застосовуються для:
  • відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
  • затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну непокору законній вимозі поліцейського;
  • припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;
 3. засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, застосовуються для:
  • відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
  • припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;
 4. засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи здоров’ю людини;
 5. пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень застосовуються для:
  • затримання особи;
  • звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні;

6. електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії застосовуються для:

 • відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
 • відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського;

7. спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби застосовуються для:

 • маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;
 • припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень з метою подальшого виявлення осіб та затримання, а також контролю за переміщенням речей;

8. пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для:

 • відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
 • затримання особи, яка чинить збройний опір, або з метою примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), де перебуває така особа;
 • звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні;

9. водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються для:

 • припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;
 • відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей;
 • примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського зупинитися;
 • затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення

10. пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, застосовуються для:

 • захисту від нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей, у тому числі поліцейського;
 • відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також для звільнення їх у разі захоплення;
 • затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;
 • затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;
 • затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського;
 • подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил;
 • знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського;
 • припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;
 • відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров’ю людей;

11. засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, застосовуються для:

 • забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває;
 • звільнення особи, незаконно позбавленої свободи;

12. службовий собака застосовується під час:

 • патрулювання;
 • переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;
 • під час конвоювання (доставлення) затриманої або заарештованої особи;
 • для відбиття нападу на особу та/або поліцейського;

13. службовий кінь застосовується під час:

 • патрулювання;
 • переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

14. засоби та/або пристрої, призначені для виявлення, припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, у тому числі для перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення таких суден та/або складових частин безпілотних авіаційних систем, застосовуються під час:

 • припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що такі судна використовуються для вчинення правопорушення або становлять загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського;
 • охорони визначеної території чи об’єкта із спеціальним режимом, об’єкта критичної інфраструктури або місця здійснення спеціального поліцейського контролю, а також у разі участі у здійсненні державної охорони органів державної влади та посадових осіб.

Поліції (поліцейському) заборонено:

 1. наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;
 2. під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин;
 3. відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини;
 4. застосовувати водомети при температурі повітря нижче +10°C;
 5. застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;
 6. застосовувати кайданки більше ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх тиску.

Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам та інтересам, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути.

Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу.

Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського зобов’язаний негайно повідомити про це відповідного прокурора.Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що є на озброєнні поліції, визначаються нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України.