Повне товариство

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Версія від 11:58, 30 жовтня 2019, створена Natalia.zaitseva (обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття та правовий статус повного товариства

Повне товариство — це господарське товариство, яке створюється та діє на підставі засновницького договору, учасники якого здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства та солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить. Учасниками повного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства. Найменування повного товариства має крім слів “повне товариство”:

  • містити імена (найменування) всіх його учасників або
  • містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з додаванням слів “і компанія”.

Установчий документ повного товариства

Повне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору, який підписують всі його учасники. Крім загальних вимог до змісту установчих документів товариства, в засновницькому договорі повного товариства повинні міститися відомості про:

  • розмір та склад складеного капіталу товариства;
  • розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі;
  • розмір, склад та строки внесення ними вкладів;
  • форму участі учасників у справах товариства.

Управління та ведення справ повного товариства

Управління товариством здійснюється за спільною згодою всіх учасників. Кожен учасник має один голос, якщо інше не визначено в засновницькому договорі. Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками разом, або одним чи кількома з них, обсяг повноважень яких визначається дорученням, підписаним рештою учасників товариства. Учасники, яким було доручено ведення справ товариства повинні надавати решті учасників на їхню вимогу повну інформацію про дії, та виконувати ці дії від імені та в інтересах товариства. Якщо учасник здійснив правочин в інтересах товариства, але не мав повноважень на ведення справ і не отримав схвалення від решти учасників, тоді він має право вимагати від товариства відшкодування здійснених ним витрат, якщо доведе, що у зв'язку з його діями товариство зберегло чи набуло майно, яке за вартістю перевищує ці витрати.

Відповідальність учасників повного товариства

У разі недостатності у повного товариства майна для задоволення вимог кредиторів в повному обсязі, кредитори можуть пред'явити вимоги як до всіх учасників повного товариства, так і до кожного з них окремо. Учасник товариства відповідає за борги незалежно від того, коли ці борги виникли, до чи після його вступу до товариства. Учасник товариства, який вибув з товариства, відповідає за зобов'язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердженого звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства. Учасник повного товариства, що виконав вимоги кредитора, сам стає кредитором за солідарним зобов'язанням стосовно інших учасників повного товариства і має право пред'являти до них регресні вимоги, але тільки в розмірі, пропорційному їх часткам у складеному капіталі товариства.

Зміни у складі учасників повного товариства

Підстави, за якими може бути припинена участь особи в повному товаристві:

  • вихід учасника з власної ініціативи — такий учасник повинен повідомити інших учасників не пізніше ніж за 3 місяці до фактичного виходу з товариства;
  • виключення із складу учасників — при невиконанні чи неналежному виконанні учасником своїх зобов'язань або перешкоджанні своїми діями (бездіяльністю) досягненню мети, для якої було створено товариство;
  • вибуття із складу учасників з причин, що не залежать від учасника - смерті учасника або оголошення його померлим, ліквідації юридичної особи, визнання учасника недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім, призначення за рішенням суду примусової реорганізації юридичної особи, звернення стягнення на частину майна повного товариства, що відповідає частці учасника у складеному капіталі товариства.

При припиненні участі в повному товаристві учаснику виплачується грошовий еквівалент вартості частки учасника в складеному капіталі товариства.