Відмінності між версіями «Перегляд судових рішень Верховним Судом у кримінальних справах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 2: Рядок 2:
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК)]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК)]


== Підстави для перегляду судових рішень ==
== '''Верховний Суд - найвищий суд у системі судоустрою України''' ==
Верховний Суд України переглядає судові рішення, що набрали законної сили, у кримінальних справах виключно з підстав (стаття 445 КПК):
1. Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.<br />
# неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (крім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання).
# неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої КПК України, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень.
# невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду України.
# встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.
== Особи, які мають право на подання заяви про перегляд судового рішення ==
Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України може бути подана після його перегляду в касаційному порядку наступними особами:
# засудженим, його законним представником і захисником – у частині, що стосується інтересів засудженого;
# виправданим, його законним представником і захисником – у частині мотивів і підстав виправдання;
# підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником чи захисником;
# законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім, щодо якого застосовано примусовий захід виховного характеру, – у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
# законним представником та захисником особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру;
# прокурором;
# Цивільним відповідачем або його представником – у частині, що стосується вирішення позову;
# Потерпілим або його законним представником чи представником – у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;
# цивільним позивачем або його представником або законним представником – у частині, що стосується вирішення позову;
# цивільним відповідачем або його представником - у частині, що стосується вирішення позову;
# представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи;
# особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, її захисником, законним представником чи представником юридичної особи, з підстави встановлення  порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.  


== Строки подання заяви про перегляд судового рішення ==
2. '''Верховний Суд:'''<br />
* Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 або 2 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], подається ''протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення'', стосовно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 або 2 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445  КПК України], якщо воно ухвалено пізніше.
* Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], подається ''протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення'', щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України].
* Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
* Перегляд виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.
У разі пропущення строку, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк.


== Форма та зміст заяви про перегляд  судового рішення Верховним Судом України ==
1) здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом;<br />
Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України подається у письмовій формі до Верховного Суду України. Заява підписується особою, яка її подає. До заяви додається оформлений належним чином документ, що підтверджує повноваження особи, яка її подає. У заяві про перегляд судового рішення зазначаються:
# Найменування суду, до якого подається заява;
# Особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
# Обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статтею 445 КПК України];
# Вимоги особи, яка подає заяву;
# у разі необхідності - клопотання;
# Перелік матеріалів, які додаються.
До заяви додаються:
# Копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);
# Копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
# Копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1,2 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України];
# Копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої  пунктом 3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України];
# Копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, - якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України].
У разі якщо заяву подано без додержання вищезазначених вимог, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути. 


== Підстави для повернення заявнику заяви про перегляд судового рішення ==
2) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;<br />
* Заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку.
* Заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви.
* Заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень підписувати таку заяву.
* Є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав
Повернення заяви, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.
== Допуск справи до провадження та підготовка до перегляду судового рішення ==
Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page2 статті 35 КПК України]. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необґрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:
# Надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
# Визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених КПК України);
# Звертається у разі необхідності до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо відповідної норми права;
# Визначає у разі необхідності органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування відповідної норми права, та викликає цих представників до суду;
# Здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.


== Порядок розгляду справи Верховним Судом України ==
3) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою;<br />
Справи розглядаються Верховним Судом України за процедурою, визначеною [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3485#n3485 главою 32 КПК України], з винятками та особливостями, встановленими [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3627#n3627 главою 33 КПК України].
У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктів 1-3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], розглядається Судовою палатою у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.


Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України] розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;<br />
При розгляді справи головує на засіданні суддя-доповідач. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.


== Повноваження Верховного Суду України ==
5) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;<br />
За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
# Про повне або часткове задоволення заяви;
# Про відмову у задоволенні заяви.


Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови. Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пункту 4 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України].
6) забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;<br />


Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України]
7) здійснює інші повноваження, визначені законом.
<br />


За наявності підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 ст. 445 КПК України], Верховний Суд України має право:
== '''Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку''' ==
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково та направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
# Скасувати судові рішення та закрити провадження у справі;
# Змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд.


За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 445 КПК України], Верховний Суд України має право:
1. У касаційному порядку можуть бути оскаржені вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції.<br />
# Змінити судове рішення (судові рішення), не передаючи справу на новий розгляд;
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково та направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
# Скасувати судові рішення та закрити провадження у справі.


Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися або норма права застосована правильно.
2. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження.<br />


== Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України ==
3. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені '''в касаційному порядку'''[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page16  стаття 424 КПК України]


Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1,2 частини першої [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3630#n3630 статті 445 КПК України], є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.
*засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 цього Кодексу, у тому числі нероз’яснення засудженому наслідків укладення угоди;
*потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 цього Кодексу; нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди;
*прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.<br />


Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття.
4. Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.<br />
<br /><br />


 
== '''Право на касаційне оскарження''' ==
[[Категорія:Оскарження рішення суду]]
1. Касаційну скаргу мають право подати:
[[Категорія: Суди]]
1) засуджений, його законний представник чи захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого;
2) виправданий, його законний представник чи захисник - у частині мотивів і підстав виправдання;
3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;
4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
5) законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;
6) прокурор;
7) потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;
8) цивільний позивач, його представник або законний представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
9) цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову;
10) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи.
{Частину першу статті 425 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
2. Особам, які мають право подати касаційну скаргу, надається можливість ознайомитися в суді з матеріалами кримінального провадження для вирішення питання про подання касаційної скарги.

Версія за 11:00, 25 січня 2018

Нормативно-правова база

Верховний Суд - найвищий суд у системі судоустрою України

1. Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

2. Верховний Суд:

1) здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом;

2) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики;

3) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою;

4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

5) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;

6) забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;

7) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку

1. У касаційному порядку можуть бути оскаржені вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції.

2. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження.

3. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядкустаття 424 КПК України

  • засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 цього Кодексу, у тому числі нероз’яснення засудженому наслідків укладення угоди;
  • потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 цього Кодексу; нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди;
  • прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

4. Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.


Право на касаційне оскарження

1. Касаційну скаргу мають право подати: 1) засуджений, його законний представник чи захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого; 2) виправданий, його законний представник чи захисник - у частині мотивів і підстав виправдання; 3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник; 4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього; 5) законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру; 6) прокурор; 7) потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції; 8) цивільний позивач, його представник або законний представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову; 9) цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову; 10) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи. {Частину першу статті 425 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013} 2. Особам, які мають право подати касаційну скаргу, надається можливість ознайомитися в суді з матеріалами кримінального провадження для вирішення питання про подання касаційної скарги.