Відмінності між версіями «Перегляд судових рішень Верховним Судом у господарських справах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 25: Рядок 25:


У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою  статті 111-17 ГПК України, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження.
У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою  статті 111-17 ГПК України, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження.
== Форма та зміст заяви про перегляд судових рішень господарських судів ==
== Форма та зміст заяви про перегляд судових рішень господарських судів ==
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі. У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі. У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:
1) найменування суду, до якого подається заява;
# Найменування суду, до якого подається заява;
2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;
# Найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;
3) обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених ст. 111-16 ГПК України;
# Обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених ст. 111-16 ГПК України;
4) вимоги особи, яка подає заяву;
# Вимоги особи, яка подає заяву;
5) у разі необхідності - клопотання;
# У разі необхідності - клопотання;
6) перелік матеріалів, які додаються до заяви.
# Перелік матеріалів, які додаються до заяви.
Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:
1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених п.п. 1, 2 частини першої статті 111-16 ГПК України;
 
4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 ГПК України;
 
5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України.
 
До заяви також додається документ про сплату судового збору.  Судовий збір за подання  заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України становить  130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої п. 2 частини першої статті 111-16 ГПК України, судовий збір не сплачується.
 
Заява про перегляд судового рішення господарського суду реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.


Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог ст. 111-18 та ст. 111-19 ГПК України, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов’язаний їх усунути.
Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження. Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:
# Копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
# Копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
# Копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених п.п. 1, 2 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України];
# Копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України];
# Копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України].


Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою в день її первинного подання до Верховного Суду України.
До заяви також додається документ про сплату судового збору.  Судовий збір за подання  заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України становить  130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої п. 2 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], судовий збір не сплачується.


== Підстави для повернення заявнику заяви про перегляд судового рішення  ==
== Підстави для повернення заявнику заяви про перегляд судового рішення  ==
1) заяву подано без додержання вимог статей ст. 111-18 та ст. 111-19 ГПК України і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
заяву подано без додержання вимог статей [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1029#n1029 ст. 111-18] та [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1040#n1040 ст. 111-19 ГПК України] і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
* заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
3) заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;
* заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;
4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав.
* є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав.
Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, що були предметом розгляду.
За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.
Повернення заяви з вищезазначених підстав не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, що були предметом розгляду.


== Допуск справи до провадження та підготовка справи до розгляду: ==
== Допуск справи до провадження та підготовка справи до розгляду: ==
   
   
Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому ч. 3 статті 2-1 ГПК України.
Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому ч. 3 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran33#n33 статті 2-1 ГПК України]. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необґрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя зі складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження.
У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необґрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя зі складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
 
Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у допуску справи до провадження виноситься протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження заяви або усунення заявником недоліків, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії.


Розгляд питання про допуск справи до провадження здійснюється без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
# Надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
# Вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
# Звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
# У разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
# Здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.


Копія ухвали про відкриття провадження або про відмову у допуску справи до провадження надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.
Суддя-доповідач протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
1) надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
3) звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
4) у разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
5) здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.


== Порядок розгляду справи Верховним Судом України ==
== Порядок розгляду справи Верховним Судом України ==


Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, визначеними розділом 12-1 ГПК України, з особливостями, встановленими розділом 12-2  ГПК України.
Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, визначеними [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran893#n893 розділом 12-1 ГПК України], з особливостями, встановленими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1011#n1011 розділом 12-2  ГПК України].


У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.п. 1-3 частини першої статті 111-16 ГПК України, розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.
У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.п. 1-3 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.


Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
Рядок 88: Рядок 75:
У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.


Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
На засіданнях Судової палати у господарських справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач.
На засіданнях Судової палати у господарських справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач.


Рядок 96: Рядок 83:


За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
1) про повне або часткове задоволення заяви;
# Про повне або часткове задоволення заяви;
2) про відмову у задоволенні заяви.
# Про відмову у задоволенні заяви.
 
Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.
Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.


Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України.
Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України].


Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених ч. 1 ст. 111-16  ГПК України.
Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 ст. 111-16  ГПК України].


За наявності підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 111-16 ГПК України, суд має право:
За наявності підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], суд має право:
* У разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підвідомчості (предметної підсудності):
# Скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
# Скасувати судове рішення повністю або частково і припинити провадження у справі повністю або в певній частині;
*  У разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
# Скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення;
# Скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.


1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підвідомчості (предметної підсудності):
За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], суд  має право:
а) скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
б) скасувати судове рішення повністю або частково і припинити провадження у справі повністю або в певній частині;
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 
# Скасувати судові рішення і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
2) у разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення;
б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
 
За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України, суд  має право:
1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
3) скасувати судові рішення і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
Суд не має права передавати справу на новий розгляд в інших випадках, ніж зазначені у підпункті "а" пункту 1 частини другої та пункті 2 частини третьої ст. 111-25 ГПК України.
 
У постанові Верховного Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п.п. 1, 2 частини першої статті 111-16 ГПК України, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.


Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно. Постанова про відмову у задоволенні заяви має бути вмотивованою.
Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно. Постанова про відмову у задоволенні заяви має бути вмотивованою.
У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.п. 1, 2 частини першої статті 111-16 ГПК України у зв’язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна норма права.
Постанова Верховного Суду України має бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.


== Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України ==
== Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України ==


Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених п.п. 1, 2  частини першої статті 111-16 ГПК України, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.
Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених п.п. 1, 2  частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/paran1019#n1019 статті 111-16 ГПК України], є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.
 
Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.


Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття.
Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття.

Версія за 15:28, 16 грудня 2016

Нормативно-правова база

Господарський процесуальний кодекс України

Закон України "Про судовий збір"

Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів

Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених Господарським процесуальним кодексом України. Сторони, треті особи, прокурор мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку.

Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів

 • Неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.
 • Неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підвідомчості або підсудності справ.
 • Невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному в постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.
 • Встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом.

Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 ГПК України, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 ГПК України, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 ГПК України, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 ГПК України, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою статті 111-17 ГПК України, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження.

Форма та зміст заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі. У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:

 1. Найменування суду, до якого подається заява;
 2. Найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;
 3. Обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених ст. 111-16 ГПК України;
 4. Вимоги особи, яка подає заяву;
 5. У разі необхідності - клопотання;
 6. Перелік матеріалів, які додаються до заяви.

Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження. Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:

 1. Копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 2. Копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 3. Копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених п.п. 1, 2 частини першої статті 111-16 ГПК України;
 4. Копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 111-16 ГПК України;
 5. Копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України.

До заяви також додається документ про сплату судового збору. Судовий збір за подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України становить 130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої п. 2 частини першої статті 111-16 ГПК України, судовий збір не сплачується.

Підстави для повернення заявнику заяви про перегляд судового рішення

 • заяву подано без додержання вимог статей ст. 111-18 та ст. 111-19 ГПК України і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 • заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
 • заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;
 • є ухвала Верховного Суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав.

Повернення заяви з вищезазначених підстав не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, що були предметом розгляду.

Допуск справи до провадження та підготовка справи до розгляду:

Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому ч. 3 статті 2-1 ГПК України. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необґрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя зі складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.

Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

 1. Надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України;
 2. Вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
 3. Звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
 4. У разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
 5. Здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.

Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.

Порядок розгляду справи Верховним Судом України

Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, визначеними розділом 12-1 ГПК України, з особливостями, встановленими розділом 12-2 ГПК України.

У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.п. 1-3 частини першої статті 111-16 ГПК України, розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України. На засіданнях Судової палати у господарських справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач.

Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.

Повноваження Верховного Суду України

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:

 1. Про повне або часткове задоволення заяви;
 2. Про відмову у задоволенні заяви.

Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України.

Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених ч. 1 ст. 111-16 ГПК України.

За наявності підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 111-16 ГПК України, суд має право:

 • У разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підвідомчості (предметної підсудності):
 1. Скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
 2. Скасувати судове рішення повністю або частково і припинити провадження у справі повністю або в певній частині;
 • У разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
 1. Скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 2. Скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.

За наявності підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 ГПК України, суд має право:

 1. Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 2. Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 3. Скасувати судові рішення і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду.

Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно. Постанова про відмову у задоволенні заяви має бути вмотивованою.

Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України

Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених п.п. 1, 2 частини першої статті 111-16 ГПК України, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня їх прийняття.