Перегляд судових рішень Верховним Судом у адміністративних справах

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно-правова база

Кодекс адміністративного судочинства України Закон України "Про судовий збір"

Право на звернення про перегляд судових рішень

Верховний Суд України переглядає судові рішення в адміністративних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень:

 1. В адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку;
 2. Вищого адміністративного суду України з питань, передбачених ст. 171-1 КАС України.

Заява про перегляд судового рішення в адміністративних справах з підстави, передбаченої пункту 3 частини першої статті 237 КАС України (тобто встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом), може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень

 • Неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.
 • Неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів.
 • Встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом.
 • Порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України незаконного судового рішення з питань, передбаченихст 171-1 КАС України.
 • Невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.

Строки подання заяви про перегляд судових рішень

 • Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 237 КАС України, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 • Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 237 КАС України, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
 • Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 237 КАС України, може бути подана не пізніше десяти днів з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд.
 • Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 237 КАС України, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 237 КАС України, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

У разі пропущення строку, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження.

Форма та зміст заяви про перегляд судових рішень

Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі з зазначенням:

 1. Найменування суду, до якого подається заява;
 2. Ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 3. Обґрунтування підстав для перегляду судових рішень, передбачених ст. 237 КАС України;
 4. Вимоги особи, яка подає заяву;
 5. У разі необхідності - клопотання;
 6. Перелік матеріалів, які додаються.

Заява підписується особою, яка її подає, або представником особи, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:

 1. Копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
 2. Копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 3. Копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбаченихм п.п. 1,2,4 ч. 1 ст. 237КАС України;
 4. Копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 237 КАС України;
 5. Копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 237 КАС України.

До заяви також додається документ про сплату судового збору. Судовий збір за подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України становить 130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. За подання і розгляд заяви з підстав, встановлених п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 237 КАС України судовий збір не сплачується.

Підстави для повернення заявнику заяви про перегляд судового рішення

 • заяву подано без додержання вимог статей 239 та 239-1 КАС України і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
 • заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на її підписання;
 • заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;
 • є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав.

Повернення заяви з підстав, зазначених у ч. 4 ст. 239-2 КАС України, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.

Допуск справи до провадження та підготовка справи до розгляду

Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому ч. 3 ст. 15-1 КАС України. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження.

У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необґрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.

Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

 1. Надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня надходження справи надсилає її до Верховного Суду України;
 2. Вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
 3. Звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у цих правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
 4. У разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
 5. Здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.

Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.

Порядок розгляду справи Верховним Судом України

Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, встановленими главою 2 та главою 3 КАС України.

У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.п. 1,2,4 ч. 1 ст. 237 КАС України, розглядається Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 237 КАС України, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.

На засіданнях Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.

Повноваження Верховного Суду України

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:

 1. Про повне або часткове задоволення заяви;
 2. Про відмову у задоволенні заяви.

Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови. Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого п. 3 ч.1 ст. 237 КАС України.

Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених ч. 1 ст. 237КАС України. Суд має право:

 • У разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів:
 1. Скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
 2. Скасувати судове рішення повністю або частково і закрити провадження у справі повністю або в певній частині;
 • У разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
 1. Скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 2. Скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
 1. Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
 2. Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
 3. Скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.

Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися або норма права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосована правильно. Постанова про відмову у задоволенні заяви має бути вмотивованою. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 1 ст. 237 КАС України, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.

Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України

Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 1 ст. 237 КАС України, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття.