Відмінності між версіями «Перегляд судових рішень Верховним Судом у адміністративних справах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (Natalia.kovtaliuk перейменував сторінку з Перегляд судових рішень Верховним Судом України у адміністративних справах на [[Перегляд судових рі...)
 
(Не показані 5 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативно-правова база ==
== Нормативно-правова база ==
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України]  
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України]  
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України "Про судовий збір"]


== Право на звернення про перегляд судових рішень ==
== Право на касаційне оскарження ==
Верховний Суд України переглядає судові рішення в адміністративних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексом адміністративного судочинства України].
Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Верховний Суд.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень:
# В адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку;
# Вищого адміністративного суду України з питань, передбачених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran1417#n1417 ст. 171-1 КАС України].
Заява про перегляд судового рішення в адміністративних справах з підстави, передбаченої пункту 3 частини першої  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 статті 237 КАС України] (тобто встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом), може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.


== Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень ==
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексом адміністративного судочинства України].  
* Неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.
* Неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів.
* Встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом.
* Порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України незаконного судового рішення з питань, передбаченихст 171-1 КАС України.
* Невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.
== Строки подання заяви про перегляд судових рішень ==
* Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених п.п. 1, 2 ч. 1  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст.  237 КАС України], якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
* Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України], подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
* Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 4 ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України], може бути подана не пізніше десяти днів з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд.
* Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 5 ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України], подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої п. 5 ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України], але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.


У разі пропущення строку, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження.
У касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду першої інстанції про забезпечення позову, заміну заходу забезпечення позову, ухвали, зазначені у пунктах 3, 4, 12, 13, 17, 20 частини першої статті 294 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України], після їх перегляду в апеляційному порядку.
== Форма та зміст заяви про перегляд судових рішень ==
Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі з зазначенням:
# Найменування суду, до якого подається заява;
# Ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
# Обґрунтування підстав для перегляду судових рішень, передбачених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України];
# Вимоги особи, яка подає заяву;
# У разі необхідності - клопотання;
# Перелік матеріалів, які додаються.


Заява підписується особою, яка її подає, або представником особи, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:
У касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову та заміни заходу забезпечення позову, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали.
# Копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
# Копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
# Копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбаченихм п.п. 1,2,4  ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст.  237КАС України];
# Копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої п. 5 ч. 1  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України];
# Копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України].


До заяви також додається документ про сплату судового збору. Судовий збір за подання  заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України становить  130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги. За подання і розгляд заяви з підстав, встановлених п. п. 2, 3  ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України] судовий збір не сплачується.
Не підлягають касаційному оскарженню:


== Підстави для повернення заявнику заяви про перегляд судового рішення ==
1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;
*  заяву подано без додержання вимог [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2200#n2200 статей 239 та 239-1  КАС України]  і заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
* заяву від імені заявника підписано особою, яка не має повноважень на її підписання;
* заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;
* є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій справі з аналогічних підстав.


Повернення заяви з підстав, зазначених у ч. 4  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2219#n2219 ст. 239-2 КАС України], не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.
2) судові рішення у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), крім випадків, якщо:
== Допуск справи до провадження та підготовка справи до розгляду ==


Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому ч. 3 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran139#n139 ст. 15-1 КАС України]. У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження.
а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;


У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є необґрунтованою, вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;


Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;
# Надсилає ухвалу про відкриття провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше трьох робочих днів з дня надходження справи надсилає її до Верховного Суду України;
# Вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
# Звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми права у цих правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України;
# У разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду;
# Здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.
Після надходження витребуваних матеріалів справи та завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду Верховним Судом України.


== Порядок розгляду справи Верховним Судом України ==
г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.


Справи розглядаються Верховним Судом України за правилами, встановленими [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran1974#n1974 главою 2] та [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2183#n2183 главою 3  КАС України].  
== Підстави касаційного оскарження судових рішень ==
* Підставами касаційного оскарження рішень суду першої інстанції є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в таких випадках: 
# якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;
# якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 
# якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;
# якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами другою і третьою статті 353 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України].
*Підставами касаційного оскарження ухвали суду першої інстанції є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
== Строки на касаційне оскарження судових рішень ==
* Касаційна скарга на судове рішення подається протягом '''тридцяти днів''' з дня його проголошення.
* У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
* Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.
Строк на подання касаційної скарги також може бути поновлений у разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 333 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України] .
== Форма та зміст касаційної скарги ==
У касаційній скарзі зазначаються:
# найменування суду касаційної інстанції;
# повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та адреса електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
# судові рішення, що оскаржуються;
# підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 328 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України] підстави (підстав);
# вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;
# у разі необхідності - клопотання особи, що подає касаційну скаргу;
# дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується;
# перелік матеріалів, що додаються.
Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд справи за її участі. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає брати участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції.


У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.п. 1,2,4 ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України], розглядається Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України.
До касаційної скарги додається документ про сплату судового збору, а також копії касаційної скарги відповідно до кількості учасників справи. Судовий збір за подання касаційної скарги на рішення суду становить '''200 відсотків''' ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а за подання касаційної скарги на ухвалу суду - '''1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.'''


Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
Якщо касаційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.


У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить, що існує необхідність відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання судових палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), яка розглядала справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постанову Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.
== Підстави для відмови у відкритті касаційного провадження ==
Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України], розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.
*  касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню;
*  є ухвала про закриття касаційного провадження у зв’язку з відмовою від раніше поданої касаційної скарги цієї самої особи на це саме судове рішення;
*  є постанова про залишення касаційної скарги цієї самої особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення;
*  скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку касаційного оскарження, визнані судом неповажними;
*  суд у порядку, передбаченому частинами другою, третьою цієї статті, дійшов висновку, що касаційна скарга є необґрунтованою;
*  Верховний Суд уже викладав у своїй постанові висновок щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі на судове рішення, зазначене у частині першій статті 328 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України], і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку (крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку або коли Верховний Суд вважатиме за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах).
Питання про відмову у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції вирішує '''протягом двадцяти днів''' з дня надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.


На засіданнях Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України або на спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня призначення справи до розгляду.
== Відкриття касаційного провадження ==
За відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі.


== Повноваження Верховного Суду України ==
Питання про відкриття касаційного провадження у справі вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня надходження заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, визначеному статтею 332 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України].
За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
# Про повне або часткове задоволення заяви;
# Про відмову у задоволенні заяви.
Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.  Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого п. 3 ч.1  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України].  


Суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених ч. 1 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст.  237КАС України]. Суд має право:
В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження та строк для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи, необхідних для розгляду скарги на судове рішення. Якщо разом з касаційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття касаційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексом адміністративного судочинства України].  
* У разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів:
# Скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
# Скасувати судове рішення повністю або частково і закрити провадження у справі повністю або в певній частині;
* У разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору:
# Скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змінити судове рішення;
# Скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судові рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції.
* За наявності підстави, передбаченої п. 3 ч. 1  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України], суд має право:
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове судове рішення чи змінити судове рішення;
# Скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
# Скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.


Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися або норма права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосована правильно. Постанова про відмову у задоволенні заяви має бути вмотивованою. У постанові Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених  п.п. 1,2 ч. 1  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст. 237 КАС України], має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована.
== Порядок розгляду справи Верховним Судом ==
* Підготовка справи до касаційного розгляду
Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до касаційного розгляду у судовому засіданні чи у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. Підготовчі дії, визначені пунктом 2 частини першої цієї статті, вчиняються з дотриманням прав всіх учасників справи подати свої міркування та заперечення щодо їх вчинення, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Про дату, час та місце розгляду справи повідомляються учасники справи, якщо справа відповідно до цього Кодексу розглядається з їх повідомленням.  
* Попередній розгляд справи
Попередній розгляд справи має бути проведений '''протягом п’яти днів''' після складення доповіді суддею-доповідачем без повідомлення учасників справи. У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач доповідає колегії суддів про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції.
* Касаційний розгляд справи у судовому засіданні
# У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження, з урахуванням положень статті 341  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України].
# Неприбуття учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце касаційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.
# Розгляд справи в суді касаційної інстанції починається з відкриття першого судового засідання. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на судове рішення якого суду розглядається. Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань учасників справи, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст судових рішень, що оскаржуються, доводи касаційної скарги та відзиву на неї.
# Сторони та інші учасники справи надають свої пояснення.  
Касаційна скарга на рішення та постанови, визначені частиною першою статті 328 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України], має бути розглянута '''протягом шістдесяти днів''', а на ухвали, визначені частинами другою та третьою статті 328 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України], - '''протягом тридцяти днів''' з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі.


== Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України ==
== Повноваження Верховного Суду ==
Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:
Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran2190#n2190 ст.  237 КАС України], є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
# залишити судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій без змін, а скаргу без задоволення;
# скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;
# скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд;
# скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині;
# скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити позов без розгляду у відповідній частині;
# у визначених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексом адміністративного судочинства України] випадках визнати нечинними судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині;
# у визначених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексом адміністративного судочинства України] випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 349 КАС України.  


Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.
== Набрання судовими рішеннями суду касаційної інстанції законної сили ==
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття. Ухвала суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення. Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).


Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня їх прийняття.
Після закінчення касаційного розгляду справа у п’ятнадцятиденний строк повертається до суду першої інстанції, який її розглядав, якщо інше не зазначено у судовому рішенні суду касаційної інстанції.


[[Категорія:Адміністративне процесуальне право]]
[[Категорія:Адміністративне процесуальне право]]
[[Категорія: Суди]]
[[Категорія: Суди]]

Поточна версія на 15:29, 9 червня 2021

Нормативно-правова база

Право на касаційне оскарження

Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Верховний Суд.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених Кодексом адміністративного судочинства України.

У касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду першої інстанції про забезпечення позову, заміну заходу забезпечення позову, ухвали, зазначені у пунктах 3, 4, 12, 13, 17, 20 частини першої статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України, після їх перегляду в апеляційному порядку.

У касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову та заміни заходу забезпечення позову, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали.

Не підлягають касаційному оскарженню:

1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;

2) судові рішення у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), крім випадків, якщо:

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.

Підстави касаційного оскарження судових рішень

 • Підставами касаційного оскарження рішень суду першої інстанції є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в таких випадках:
 1. якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;
 2. якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;
 3. якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;
 4. якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами другою і третьою статті 353 Кодексу адміністративного судочинства України.
 • Підставами касаційного оскарження ухвали суду першої інстанції є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Строки на касаційне оскарження судових рішень

 • Касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
 • У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
 • Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Строк на подання касаційної скарги також може бути поновлений у разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 333 Кодексу адміністративного судочинства України .

Форма та зміст касаційної скарги

У касаційній скарзі зазначаються:

 1. найменування суду касаційної інстанції;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та адреса електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
 3. судові рішення, що оскаржуються;
 4. підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 328 Кодекс адміністративного судочинства України підстави (підстав);
 5. вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;
 6. у разі необхідності - клопотання особи, що подає касаційну скаргу;
 7. дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується;
 8. перелік матеріалів, що додаються.

Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд справи за її участі. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає брати участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції.

До касаційної скарги додається документ про сплату судового збору, а також копії касаційної скарги відповідно до кількості учасників справи. Судовий збір за подання касаційної скарги на рішення суду становить 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а за подання касаційної скарги на ухвалу суду - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо касаційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

Підстави для відмови у відкритті касаційного провадження

 • касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню;
 • є ухвала про закриття касаційного провадження у зв’язку з відмовою від раніше поданої касаційної скарги цієї самої особи на це саме судове рішення;
 • є постанова про залишення касаційної скарги цієї самої особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення;
 • скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку касаційного оскарження, визнані судом неповажними;
 • суд у порядку, передбаченому частинами другою, третьою цієї статті, дійшов висновку, що касаційна скарга є необґрунтованою;
 • Верховний Суд уже викладав у своїй постанові висновок щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі на судове рішення, зазначене у частині першій статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України, і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку (крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку або коли Верховний Суд вважатиме за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах).

Питання про відмову у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції вирішує протягом двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.

Відкриття касаційного провадження

За відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі.

Питання про відкриття касаційного провадження у справі вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше двадцяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня надходження заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, визначеному статтею 332 Кодексу адміністративного судочинства України.

В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження та строк для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи, необхідних для розгляду скарги на судове рішення. Якщо разом з касаційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття касаційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено Кодексом адміністративного судочинства України.

Порядок розгляду справи Верховним Судом

 • Підготовка справи до касаційного розгляду

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до касаційного розгляду у судовому засіданні чи у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. Підготовчі дії, визначені пунктом 2 частини першої цієї статті, вчиняються з дотриманням прав всіх учасників справи подати свої міркування та заперечення щодо їх вчинення, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Про дату, час та місце розгляду справи повідомляються учасники справи, якщо справа відповідно до цього Кодексу розглядається з їх повідомленням.

 • Попередній розгляд справи

Попередній розгляд справи має бути проведений протягом п’яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем без повідомлення учасників справи. У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач доповідає колегії суддів про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції.

 • Касаційний розгляд справи у судовому засіданні
 1. У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження, з урахуванням положень статті 341 Кодекс адміністративного судочинства України.
 2. Неприбуття учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце касаційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.
 3. Розгляд справи в суді касаційної інстанції починається з відкриття першого судового засідання. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на судове рішення якого суду розглядається. Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань учасників справи, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст судових рішень, що оскаржуються, доводи касаційної скарги та відзиву на неї.
 4. Сторони та інші учасники справи надають свої пояснення.

Касаційна скарга на рішення та постанови, визначені частиною першою статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України, має бути розглянута протягом шістдесяти днів, а на ухвали, визначені частинами другою та третьою статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України, - протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі.

Повноваження Верховного Суду

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:

 1. залишити судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій без змін, а скаргу без задоволення;
 2. скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;
 3. скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд;
 4. скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині;
 5. скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити позов без розгляду у відповідній частині;
 6. у визначених Кодексом адміністративного судочинства України випадках визнати нечинними судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині;
 7. у визначених Кодексом адміністративного судочинства України випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 349 КАС України.

Набрання судовими рішеннями суду касаційної інстанції законної сили

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття. Ухвала суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення. Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Після закінчення касаційного розгляду справа у п’ятнадцятиденний строк повертається до суду першої інстанції, який її розглядав, якщо інше не зазначено у судовому рішенні суду касаційної інстанції.