Відмінності між версіями «Переведення з одного виду пенсії на інший»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 89: Рядок 89:


Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.
Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.
Станом на 01 січня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2270 грн. 00 коп. (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1082 -IX від 15.12.2020 р.)
Станом на 01 січня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2270 грн. 00 коп. (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1082 -IX від 15.12.2020 р.)Версія за 08:27, 24 лютого 2021

Нормативна база

Види пенсій

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один вид пенсії, за її вибором, а саме:

 • за віком
 • по інвалідності
 • у зв’язку з втратою годувальника

Порядок переведення з одного виду пенсії на інший

Відповідно до пункту 1.5. Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії, про виплату пенсії у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, поновлення виплати пенсії, про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік дії такої довіреності, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України. При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії. Пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, необхідно звертатися до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України.

За нормами статті 45 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Перелік документів:

Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви відповідний пакет документів, визначений п. 2.1.Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в залежності від обраного виду пенсії. Зразок заяви знаходиться у додатку 2 до вищезазначеного Порядку.

Ухвалення рішення:

Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії.

При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд, не враховують.

Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.

Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.

Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.

Виплату нової пенсії проводять не пізніше одного місяця від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.

Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів Пенсійного фонду України

У випадку, якщо орган Пенсійного фонду України прийняв рішення про відмову в переведенні з одного виду пенсії на інший та в проведенні відповідного перерахунку пенсійних виплат особі, яка подала заяву, особа може:

 • врегулювати цей спір в досудовому порядку:

Для цього треба звернутись із письмовою заявою до вищестоящого органу (наприклад: Головне Управління Пенсійного фонду України у відповідній області, а також до Пенсійного фонду України). В заяві особа повинна вказати обставини справи: а саме надати копії документів, які підтверджують право на пенсійні виплати: копію паспорту, копію пенсійного посвідчення, також треба надати копію письмового звернення до територіального органу ПФУ та письмову відповідь даного органу, в якій особі фактично надані причини в переведенні з одного виду пенсії на інший. Заява може бути подана в приймальню відповідного органу, поштою, електронною поштою, за допомогою засобів факсимільного зв’язку. Вона повинна містити:

- назву органу, в який особа звертається, дані про особу, яка звертається, адреса фактичного проживання та засоби зв’язку, а

- дату складання заяви

- ініціали,прізвище та підпис заявника або електронно-цифровий підпис.

Звернення подається безкоштовно. Звернення розглядається протягом 1 місяця, крім тих звернень, які не потребують додаткового вивчення, що розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх надходження. Порядок подання та розгляду звернення врегульовано Законом України «Про звернення громадян».

 • звернутись до суду щодо оскарження неправомірних дій територіального органу Пенсійного фонду.

Щодо звернення до суду, то у даному випадку особа може подати адміністративний позов до суб’єкта владних повноважень, в нашому випадку територіального органу Пенсійного фонду України. Відповідно до пункту 3, 4 частини 1 стаття 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними та зобов'язання вчинити певні дії. Згідно с. 122 Кодексу адміністративного судочинства позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Згідно ст. 25 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії Управління Пенсійного фонду України потрібно подати адміністративний позов, відповідно до ст.ст. 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Документи, копії яких слід підготувати та додати до позовної заяви під час звернення до суду:

 1. Паспорт
 2. Картка фізичної особи-платника податків
 3. Пенсійне посвідчення
 4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(в разі, якщо особа є ВПО)
 5. Документи, отримані від територіального органу Пенсійного фонду України, за результатами звернення (обґрунтування відмови переведення на інший вид пенсії)
 6. Відповідні документи, які підтверджують право особи на переведення на інший вид пенсії
 7. Оригінал квитанції про сплату судового збору за подання адміністративного позову або клопотання про звільнення від сплати судового збору, у разі наявності причин такого звільнення
 8. Копії адміністративного позову з додатками для відповідача.

Встановлення фактів, що мають юридичне значення

У випадку наявності розбіжностей у документах, що підтверджують трудовий стаж, або неправильного написання прізвища, імені , по батькові, дати народження чи інших відомостей, необхідно звернутися до суду із заявою в порядку окремого провадження, з метою встановлення факту перебування у трудових відносинах, факту належності документу, чи з метою встановлення інших фактів, що мають юридичне значення.

Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення регламентовано Главою 6 розділу IV ЦПК України.

Судовий збір за подання заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення фізичною особою відповідно до пп.4. ч.2 ст.4 ЗУ "про судовий збір" визначається як 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вартість

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.

Станом на 01 січня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2270 грн. 00 коп. (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1082 -IX від 15.12.2020 р.)

Відповідно до пп. 1 п.3 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, судовий збір справляється у розмірі - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і становить 908,00 грн (станом на 2021 рік).