Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто має право на пенсію

Категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Право на відповідну пенсію мають:

 • учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • потерпілі від Чорнобильської катастрофи (частина друга статті 9 Закону).

Встановлення пільг і компенсацій здійснюється відповідно до визначених категорії осіб (1,2,3,4), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначених в статті 14 Закону.

Куди звернутись

За загальним правилом заява про призначення пенсії подається до органів Пенсійного фонду у районі, місті, районі у місті, а також у місті та районі за місцем проживання (реєстрації) (пункт 1.1  розділу I постанови № 22-1).
Заява про призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4 "Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя".
Заява про призначення пенсії засудженим до позбавлення волі подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію за місцезнаходженням виправного закладу.

Види пенсій, які призначаються особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:

 • державної пенсії;
 • додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію (стаття 49 Закону).

Відповідно до Закону особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Увага! Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється (стаття 49 Закону).

Розмір пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, за умови стажу роботи не менш як: чоловіки - 20 років, жінки - 15 років, із збільшенням пенсії на один процент заробітку за кожний рік роботи понад встановлений цим пунктом стаж, але не вище 75 процентів заробітку, а громадянам, які відпрацювали за списком № 1, чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше - не вище 85 процентів заробітку.

Обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи залежить від терміну роботи у зоні відчуження (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи").

Перелік та зразки необхідних документів

Заява (зразок) про призначення пенсії за віком та додані до неї документи:

 1. документ, що посвідчує особу;
 2. документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 3. документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637;
 4. довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01 липня 2000 року, а починаючи з 01 липня 2000 року індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку;
 5. документ, що підтверджує статус особи, а саме:
  • посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09 березня 1988 року № 122; або довідка військової частини, у складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою виконувались роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами місцевого самоврядування (підприємствами, установами, організаціями) (при призначенні пенсії за віком із застосуванням норм статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");
  • посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами місцевого самоврядування (підприємствами, установами, організаціями) (при призначенні пенсії за віком із застосуванням норм статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");
  • інші документи;
 6. документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (для осіб, які проживають на зазначеній території);
 7. фотокартка (для оформлення посвідчення) (пункту 2.1 розділу ІІ постанови № 22-1).

Для призначення пенсії по інвалідності або пенсії у зв'язку з втратою годувальника додатково подаються документи, визначені постановою № 22-1 відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Строк розгляду питання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення пенсії орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення (пункт 4.3 розділу IV постанови № 22-1).

Підстави для відмови в оформлення пенсії чи її переоформленні

Підстави для відмови в оформлення пенсії чи її переоформленні в законодавстві чітко не визначені, однак в будь якому разі це порушення особою вимог Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", подача неправдивих даних тощо.
Відмова в оформленні пенсії чи її переоформленні, протиправна бездіяльність в оформленні пенсії чи її переоформленні може бути оскаржена за правилами Кодексу адміністративного судочинства України до місцевого загального суду протягом шести місяців з дня прийняття протиправного рішення чи вчиненої бездіяльності (пункт 4 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України; частина друга статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України

Корисне посилання! Сайт "Пенсійний консультант"

Див. також