Оціночно-земельна експертиза

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття оціночно-земельної експертизи

Оціночно-земельна експертиза - є підвидом основного виду інженерно-технічних експертиз та проводиться для вирішення питань з визначення вартості земельної ділянки або прав на неї. Вона проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Призначається судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Оціночно-земельна експертиза проводиться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, а саме:

 1. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз (Дніпропетровська і Запорізька області)
 2. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз (Донецька і Луганська області)
 3. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (м. Київ, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області)
 4. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз (Автономна Республіка Крим.)
 5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз (Волинська, Закарпатська, Львівська та Рівненська області)
 6. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз (Миколаївська, Одеська та Херсонська області)
 7. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса (Сумська, Полтавська, Харківська області та м. Севастополь)

Основні завдання оціночно-земельної експертизи

 • експертна грошова оцінка земельних ділянок;
 • експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки;
 • визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
 • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) земельної ділянки?
 • Яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
 • Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Документи, які необхідні експерту для проведення оціночно-земельної експертизи

Для вирішення питання з визначення вартості земельної ділянки або прав на неї експерту необхідно надати правовстановлювальну та технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку із зазначенням адреси місцезнаходження ділянки, її кадастрового номера, площі, цільового призначення, плану (схеми), даних щодо зовнішніх меж земельної ділянки, а також даних щодо наявності обмежень та обтяжень на дату оцінки. У разі наявності на земельній ділянці поліпшень (будівель, споруд тощо) на дослідження необхідно надати правовстановлювальну документацію на такі об'єкти, матеріали технічної інвентаризації, а також іншу документацію та інформацію, необхідну для проведення оцінки.