Оформлення права власності на кооперативну квартиру

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Поняття терміну кооператив

Кооператив – це юридична особа, створена фізичними і (або) юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської чи іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на основі самоврядування.

Сутність житлово-будівельного кооперативу (ЖБК)

Метою створення ЖБК є будівництво житлового будинку та забезпечення членів кооперативу та їх сімей житлом в ньому. Діють кооперативи на підставі статуту, який підлягає реєстрації в місцевому виконкомі. Член кооперативу робить вступний внесок, а в подальшому оплачував ще й пайові внески, в розмірі визначеному статутом. За це він отримував в безкоштовне користування квартиру для проживання разом з родиною. При цьому сам будинок з усіма прибудовами і прибудинковою територією був власністю кооперативу.
Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право власності на нерухомість підлягає обов’язковій державній реєстрації і виникає з моменту такої реєстрації. У той же час, відповідно до раніше діючому ЗУ «Про власність» право власності члена житлового кооперативу на квартиру дійсно виникало з моменту виплати паю і не вимагало реєстрації, що і вводить багатьох в оману. Разом з тим, навіть у випадку, якщо пай був виплачений тоді, коли реєстрація прав на нерухомість не була обов’язковою, на даний момент без державної реєстрації власник не зможе розпорядитися своїм житлом: продати, подарувати, передати в управління або іпотеку. Проблеми можуть виникнути і при оформленні спадщини на незареєстровану квартиру в ЖБК. Тому настійно рекомендується всім власникам житла в кооперативному будинку пройти процедуру оформлення та реєстрації права власності.

Послідовність дій для реєстрації права власності на кооперативну квартиру

Для початку потрібно звернутися до голови правління кооперативу для отримання таких документів (якщо їх немає на руках):

1. Ордери або витяг з рішення райдержадміністрації про вселення в житлове приміщення (оригінал та ксерокопія).

2. Довідки житлово-будівельного кооперативу про членство в кооперативі і повне внесення цим членом кооперативу пайового внеску (в довідці повинні бути зазначені дата, коли власник був прийнятий в члени кооперативу, дата, коли був виплачений пай, стояти підпис голови кооперативу та печатка).

Далі з цими документами, а також паспортом та ідентифікаційним кодом слід звернутися в БТІ для виготовлення технічного паспорта на квартиру. Якщо оформленням документів займається не власник, необхідна наявність нотаріально посвідченої довіреності на вчинення дій з оформлення та реєстрації нерухомості. Технічний паспорт на квартиру виготовляється після виїзду інженера «на місцевість» та проведення огляду, обміру житла. Останнім етапом буде безпосередньо реєстрація права власності на квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

З усіма документами потрібно звернутися до:

  • виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
  • державних реєстраторів прав на нерухоме майно.

Для проведення державної реєстрації прав заявник подає державному реєстратору наступні документи:

  • Заяву, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.
  • Документ, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

Ці вищезазначенимі документи подаються в оригіналах та належним чином завірених копіх. Також, заявник подає квитанцію, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав та квитанцію про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору).

Завершальний етап оформлення права власності

В кінцевому результаті, власник кооперативної квартири буде мати на руках такі документи:

  • свідоцтво про право власності на квартиру;
    (з 01.01.2016року не передбачено видачу свідоцтв про право власності на нерухоме майно)
  • витяг про реєстрацію в Державному реєстрі прав власності;
  • технічний паспорт.

Тепер процедуру реєстрації права власності на кооперативну квартиру можна вважати завершеною. Така нерухомість може бути відчужена на підставі цивільно-правового договору (купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання), передана в управління або іпотеку і т.д і т.п.