Відмінності між версіями «Оформлення постійного догляду за особами, які його потребують (особи з інвалідністю, громадяни похилого віку)»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 Закон України «Про психіатричну допомогу...)
 
 
(Не показані 29 проміжних версій 7 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
 +
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 Закон України "Про психіатричну допомогу"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закон України "Про соціальні послуги]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 233 "Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-%D0%BF#n9 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161 "Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг"]
 +
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0475-15 Наказ Міністерства соціальної політики України від 21 квітня 2015 року № 441 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731]
  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 №1489-III]
+
== Категорії осіб, які мають право на отримання соціальних послуг (постійного догляду) ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15 Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966-IV]  
+
'''Соціальні послуги''' – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закон України "Про соціальні послуги"] (далі - Закон).
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/832-96-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. №832]
+
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. №192]
+
{| class="wikitable"
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. №558]
+
|-
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0418-12 Наказ Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за №418/20731]
+
! № !! Особа, яка потребує постійного догляду !! Соціальна виплата особі, яка здійснює догляд
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20120323 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності від 23.09.1999 року №2180-III »]
+
|-
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2109-14/ed20001116 Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 №2109-14]
+
| 1.|| Особа з інвалідністю з дитинства/дитина з інвалідністю до 18 років || [[Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю|Надбавка на догляд]] [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 (Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю")]
 +
|-
 +
| 2. || Особа з інвалідністю І групи/особа, яка досягла 80-річного віку || [[Державна соціальна допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку|Щомісячна компенсаційна виплата]] ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/233-2019-%D0%BF постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 233 "Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян"])
 +
|-
 +
| 3. || Особа з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду || [[Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу|Щомісячна грошова допомога]] ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею"])
 +
|-
 +
| 4. || Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують  постійної сторонньої допомоги || Компенсація фізичній особі, яка надає соціальну послугу ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"])
 +
|}
 +
 
 +
== Хто може бути надавачем соціальних послуг ==
 +
'''Надавачі соціальних послуг''' - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу "Надавачі соціальних послуг" [https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.]
 +
 
 +
'''Фізичні особи,''' які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закону] без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг <u>з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки</u> та є:
 +
# особами з інвалідністю I групи;
 +
# дітьми з інвалідністю;
 +
# громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 +
# невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 +
# дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг затверджено [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-%D0%BF#Text постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161].
  
 
== Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги ==
 
== Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги ==
 +
Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закону] без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд (абзац перший частини сьомої статті 13 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text Закону]).
 +
 +
Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на <u>непрофесійній основі</u>, незалежно від кількості осіб, за якими здійснюється догляд, розраховується як '''різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року''', в якому надаються соціальні послуги, та '''середньомісячним сукупним доходом фізичної особи - надавача соціальної послуги за попередніх шість місяців''', що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги.
  
Соціальні послуги – це комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи окремих громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.
+
Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи - надавача соціальної послуги обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг затверджена [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0611-20#Text наказом Міністерства соціальної політики України від 16 червня 2020 року № 419].
Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються працездатним особам, які не працюють та непрацюючим пенсіонерам, котрі постійно надають соціальні послуги.
 
Мають право на отримання соціальних послуг інваліди, діти-інваліди, пенсіонери та хворі, які не здатні до самообслуговування й потребують постійного стороннього догляду за умови, що вони не обслуговуються соціальними службами.
 
Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:
 
* 15 відсотків – фізичним особам за надання соціальних послуг інвалідам I групи;
 
* 10 відсотків – фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;
 
* 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії.
 
Якщо соціальні послуги надає фізична особа пенсійного віку, компенсація призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 
  
Слід зауважити, що компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20120323 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»], [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 «Психіатричну допомогу»], [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»], [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/832-96-%D0%BF пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»] та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі.
+
Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності на <u>професійній основі</u>, визначається з розрахунку '''70 відсотків''' мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але '''не більше 360 годин на місяць'''. Компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, виплачується фізичним особам - надавачам соціальних послуг, які не перебувають у трудових відносинах, не є фізичними особами - підприємцями, не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, у тому числі адвокатської, нотаріальної діяльності тощо), не перебувають на обліку як безробітні та відповідно до <u>тристороннього договору</u> про надання соціальних послуг з догляду, що укладається у письмовій формі між фізичною особою - надавачем соціальних послуг з догляду, отримувачем соціальних послуг з догляду або його законним представником та структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міської ради міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад (далі - орган соціального захисту населення).
  
Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами.
+
Однією з істотних умов такого договору є кількість годин надання соціальних послуг з догляду на місяць.
 +
== Зарахування до страхового стажу ==
 +
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 11 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"] загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, зокрема підлягають:
 +
* один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;
 +
* непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"], та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.
  
Для призначення компенсації подаються такі документи:
+
== Див. також ==
 +
* [[Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу]]
 +
* [[Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю]]
 +
* [[Компенсація особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю]]
  
1.Непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
+
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]
* заява про згоду надавати соціальні послуги;
+
[[Категорія: Опіка та піклування, визнання особи недієздатною, або обмежено дієздатною]]
* паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
+
[[Категорія: Особи з інвалідністю]]
* висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
+
[[Категорія:Діти]]
* копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки — письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;
 
* заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб
 
* платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»).
 
2.Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
 
* заява про необхідність надання соціальних послуг;
 
* паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 
* копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
 
* висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;
 
3.Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:
 
* заява про необхідність надання соціальних послуг;
 
* копія свідоцтва про народження дитини;
 
* висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.
 
* Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.
 

Поточна версія на 11:20, 6 травня 2021

Нормативна база

Категорії осіб, які мають право на отримання соціальних послуг (постійного догляду)

Соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України (Закон України "Про соціальні послуги" (далі - Закон).

Особа, яка потребує постійного догляду Соціальна виплата особі, яка здійснює догляд
1. Особа з інвалідністю з дитинства/дитина з інвалідністю до 18 років Надбавка на догляд (Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю")
2. Особа з інвалідністю І групи/особа, яка досягла 80-річного віку Щомісячна компенсаційна виплата (постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 233 "Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян")
3. Особа з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду Щомісячна грошова допомога (постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею")
4. Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги Компенсація фізичній особі, яка надає соціальну послугу (постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі")

Хто може бути надавачем соціальних послуг

Надавачі соціальних послуг - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки та є:

  1. особами з інвалідністю I групи;
  2. дітьми з інвалідністю;
  3. громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
  4. невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
  5. дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161.

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд (абзац перший частини сьомої статті 13 Закону).

Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі, незалежно від кількості осіб, за якими здійснюється догляд, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи - надавача соціальної послуги за попередніх шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи - надавача соціальної послуги обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 16 червня 2020 року № 419.

Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше 360 годин на місяць. Компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, виплачується фізичним особам - надавачам соціальних послуг, які не перебувають у трудових відносинах, не є фізичними особами - підприємцями, не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, у тому числі адвокатської, нотаріальної діяльності тощо), не перебувають на обліку як безробітні та відповідно до тристороннього договору про надання соціальних послуг з догляду, що укладається у письмовій формі між фізичною особою - надавачем соціальних послуг з догляду, отримувачем соціальних послуг з догляду або його законним представником та структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міської ради міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад (далі - орган соціального захисту населення).

Однією з істотних умов такого договору є кількість годин надання соціальних послуг з догляду на місяць.

Зарахування до страхового стажу

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, зокрема підлягають:

  • один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;
  • непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Див. також