Оформлення посвідки на постійне проживання на території України

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 13:06, 8 січня 2024, створена Olha.zhyla (обговорення | внесок)

(різн.) ← Попередня версія | Затверджена версія (різн.) | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Поняття посвідки на постійне проживання

Посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні (пункт 17 частини першої статті 1 Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства").

Посвідка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Хто має право на отримання посвідки на постійне проживання

Право на отримання посвідки на постійне проживання мають:

 1. іноземці та особи без громадянства, які відповідно до Закону України "Про імміграцію" іммігрували в Україну на постійне проживання;
 2. іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території (у цьому випадку підставою для видачі посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства є відповідний указ Президента України про припинення громадянства України та заяви таких осіб).

Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які:

 • досягли 16-річного віку - на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;
 • не досягли 16-річного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, - на підставі заяв-анкет одного з батьків (усиновлювачів), з ким проживають особи на підставі дозволу на імміграцію, опікунів, піклувальників.

Куди звернутися

Документи для оформлення посвідок (у тому числі замість втраченої або викраденої), іі обміну подаються за місцем проживання іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, до:

Сторок подання документів

Документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування/проживання в Україні.

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії.

Вартість

Загальна вартість оформлення посвідки на постійне проживання складає 1013, 00 грн., у тому числі:

Перелік необхідних документів

Для оформлення посвідки на постійне проживання необхідно подати такі документи:

 1. заява-анкета;
 2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України (копія та пред’являється оригінал);
 3. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (копія та пред’являється оригінал);
 4. переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку (подається оригінал);
 5. копію рішення про надання дозволу на імміграцію (копія);
 6. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (копія та пред’являється оригінал).

Для оформлення особам, зазначеним в абзацах другому, третьому та п’ятому пункту 4 Прикінцевих положень Закону України “Про імміграцію”, посвідки на постійне проживання замість копії рішення про надання дозволу на імміграцію, подаються такі документи:

 • іноземцями або особами без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку в Україні, - оригінал і копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку або дійсна посвідка;
 • іноземцями або особами без громадянства, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Грузії і прибули в Україну, а також їх повнолітніми дітьми, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, - тимчасова довідка (або довідка, що підтверджує факт прибуття неповнолітнього разом з батьками), отримана після прибуття в Україну, та документ про підтвердження факту проживання в Україні не менш як п’ять років, видані територіальними органами ДМС;
 • іноземцями або особами без громадянства, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв’язку із збройними конфліктами в місцях їх постійного проживання і виховуються або виховувалися у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено чи було встановлено опіку або піклування громадян України, - документ, що підтверджує виховання в державному дитячому закладі чи дитячому будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування.

Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, замість рішення про надання дозволу на імміграцію, подається довідка про припинення громадянства України, видана територіальним органом або підрозділом ДМС відповідно до форми 47, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2012 року № 715 „Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1549/21861.

Строк розгляду документів

Посвідка видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства.

Строк дії посвідки на постійне проживання

Посвідка видається строком на 10 років.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім закінчення строку дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

Обмін посвідки на постійне проживання

Обмін посвідки здійснюється у разі:

 • зміни інформації, внесеної до посвідки;
 • виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;
 • закінчення строку дії посвідки;
 • непридатності посвідки для подальшого використання (посвідка/фотокартка має пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, дату та місце народження, ким видана посвідка, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити посвідки, виправлення, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія), а також у разі відсутності частини посвідки;
 • досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі, коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія).

Для обміну посвідки подаються:

 1. заява-анкета;
 2. посвідку, що підлягає обміну (крім випадків втрати та викрадення) (копія та пред’являється оригінал);
 3. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (копія та пред’являється оригінал);
 4. переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку (оригінал);
 5. документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (у випадку зміни інформації, внесеної до посвідки або виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки)(копія та пред’являється оригінал);
 6. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (копія та пред’являється оригінал);
 7. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (копія та пред’являється оригінал).

У разі коли обмін посвідки здійснюється у зв’язку із закінченням строку її дії, додатково подається копія рішення про надання дозволу на імміграцію; документи, зазначені у пунктах 33 і 34 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 321.

Підстави для відмови у видачі посвідки на постійне проживання

Рішення про відмову у видачі посвідки іноземцеві та особі без громадянства приймається у разі:

 • іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на тимчасове проживання (крім випадків обміну посвідки або оформлення посвідки іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення;
 • іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду;
 • дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію;
 • встановлено належність особи до громадянства України;
 • за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання;
 • іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17 і 18 цього Порядку, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;
 • отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі або строк його дії закінчився;
 • встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів або встановлено факт скасування наданого їм дозволу на імміграцію;
 • виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Підстава скасування посвідки на постійне проживання

Посвідка на постійне проживання скасовується територіальним органом або підрозділом ДМС, який її видав, у разі:

 • скасування дозволу на імміграцію в Україну відповідно до статті 12 Закону України “Про імміграцію”;
 • отримання від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, інформації про те, що посвідку видано на підставі неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Порядок оскарження

Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування може бути оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку (ДМС, територіальний орган ДМС) або до суду в установленому порядку.

ДМС, територіальний орган ДМС мають право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, за наявності підстав зобов’язати їх відмінити попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

Див. також