Оформлення посвідки на постійне проживання на території України

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 08:48, 26 лютого 2021, створена Romaniia.mandzii (обговорення | внесок) (Редаговано розділи: поняття посвідки, строк подання документів, перелік необхідних документів, строк дії посвідки, обмін посвідки)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база:

Поняття посвідки на постійне проживання

Посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року №321 "Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання" посвідка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Законодавчо така форма була запроваджена в Україні з 1 червня 2018 року. До цього часу посвідка на постійне проживання оформлялася з використанням бланка посвідки на постійне проживання у формі книжечки.

Варто зазначити, що посвідка на постійне проживання, що не містить безконтактного електронного носія, оформлена та видана на підставі документів, поданих до 1 червня 2018 року, є чинною протягом строку, на який її було видано.

Хто має право на отримання посвідки на постійне проживання

Право на отримання посвідки на постійне проживання мають:

 1. іноземці та особи без громадянства, які відповідно до Закону України „Про імміграцію” іммігрували в Україну на постійне проживання;
 2. іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території (у цьому випадку підставою для видачі посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства є відповідний указ Президента України про припинення громадянства України та заяви таких осіб).

Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які:

 • досягли 16-річного віку - на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;
 • не досягли 16-річного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, - на підставі заяв-анкет одного з батьків (усиновлювачів), з ким проживають особи на підставі дозволу на імміграцію, опікунів, піклувальників.

Куди звернутися

Документи для оформлення посвідок (у тому числі замість втраченої або викраденої), іі обміну подаються за місцем проживання іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, до:

 • державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України (далі - ДМС);
 • центру надання адміністративних послуг;
 • територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС,

Сторок подання документів

За загальним правилом, тобто, якщо особа вперше отримує посвідку на постійне проживання, то документи для її оформлення подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування/проживання в Україні.

Проте, в окремих випадках встановлюються інші строки.

Так, зокрема, у разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім випадку закінчення строку дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

УВАГА! У разі коли у зв’язку із зміною прізвища та (або) власного імені чи по батькові, встановленням розбіжностей у записах необхідно обміняти паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, місячний строк подання документів для обміну посвідки з цієї підстави починається з моменту отримання нового паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. У такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів повертається іноземцю або особі без громадянства та здається ними під час отримання нової посвідки.

Вартість

Вартість оформлення посвідки на постійне проживання включає:

Перелік необхідних документів

Для оформлення посвідки на постійне проживання до заяви-анкети слід додати копії наступних документів:

 1. паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України; ВИНЯТОК: Іноземці та особи без громадянства, які зазначені в частині двадцятій статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, за умови отримання ними одного з документів, зазначених у частині сімнадцятій статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, та мають дозвіл на імміграцію в Україну, для оформлення посвідки можуть подавати паспортний документ, строк дії якого закінчився чи який підлягає обміну, у разі, коли за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй “Про територіальну цілісність України” від 27 березня 2014 р. № 68/262.
 2. документа, що посвідчує особу законного представника, та документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником;
 3. рішення про надання дозволу на імміграцію;
 4. документа про звільнення від  сплати адміністративного збору, засвідченого працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати.

Увага! Іноземець або особа без громадянства, оформляючи посвідку на постійне проживання, має пред’явити працівникові територіального органу ДМС, який приймає на розгляд  від нього/неї заяву-анкету, оригінали  документів, зазначених у пунктах 1, 2, 4, після чого вони повертаються назад іноземцеві або особі без громадянства.

Крім цього, для оформлення посвідки на постійне проживання до заяви-анкети додаються оригінали:

 1. перекладу на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 2. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

Для оформлення особам, зазначеним в абзацах другому, третьому та п’ятому пункту 4 Прикінцевих положень Закону України “Про імміграцію”, посвідки на постійне проживання замість копії рішення про надання дозволу на імміграцію, подаються такі документи:

 • іноземцями або особами без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку в Україні, - оригінал і копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку або дійсна посвідка;
 • іноземцями або особами без громадянства, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Грузії і прибули в Україну, а також їх повнолітніми дітьми, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, - тимчасова довідка (або довідка, що підтверджує факт прибуття неповнолітнього разом з батьками), отримана після прибуття в Україну, та документ про підтвердження факту проживання в Україні не менш як п’ять років, видані територіальними органами ДМС;
 • іноземцями або особами без громадянства, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв’язку із збройними конфліктами в місцях їх постійного проживання і виховуються або виховувалися у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено чи було встановлено опіку або піклування громадян України, - документ, що підтверджує виховання в державному дитячому закладі чи дитячому будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування.

Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, замість рішення про надання дозволу на імміграцію, подається довідка про припинення громадянства України, видана територіальним органом або підрозділом ДМС відповідно до форми 47, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2012 року № 715 „Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1549/21861.

Строк розгляду документів

Посвідка видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства.

Строк дії посвідки на постійне проживання

Посвідка видається строком на 10 років.

У разі втрати або викрадення посвідки іноземцю або особі без громадянства замість втраченої або викраденої оформляється та видається нова посвідка в порядку, встановленому для її обміну.

Обмін посвідки на постійне проживання

Обмін посвідки здійснюється у разі:

 • зміни інформації, внесеної до посвідки;
 • виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;
 • закінчення строку дії посвідки;
 • непридатності посвідки для подальшого використання;
 • досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі, коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія).

Перелік документів, які необхідно подати для оформлення обміну посвідки, буде варіюватися в залежності від обставин, які зумовили її обмін.

За загальним правилом для обміну посвідки іноземець або особа без громадянства має подати:

 1. заяву-анкету;
 2. оригінал посвідки, що підлягає обміну, крім випадків її втрати або викрадення;
 3. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, крім випадків, установлених абзацом восьмим пункту 40 Постанови;
 4. оригінал перекладу на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 5. копію документа, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником;
 6. оригінал документа, що підтверджує сплату адміністративного збору, або копію документа про звільнення від його сплати, засвідчену працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати.

Увага! При подачі копій документів треба буде пред’явити їх оригінали.

Якщо обмін посвідки здійснюється у зв’язку з виявленням помилки  в інформації, внесеній до неї, або через необхідність зміни такої інформації, то до вказаного вище переліку документів слід додати  документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідка підлягає обміну. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, мають бути легалізованими в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі коли обмін посвідки здійснюється у зв’язку із закінченням строку її дії або оформленням нової посвідки в разі втрати або викрадення, додатково подається копія рішення про надання дозволу на імміграцію та документи, зазначені у пунктах 33, 34 Порядку.

У разі неможливості подати такі документи у зв’язку з їх втратою або видачею на тимчасово окупованій території України, іноземцем або особою без громадянства додатково подаються документи, які згідно із Законом України “Про імміграцію” підтверджують підстави для отримання дозволу на імміграцію (посвідки на постійне проживання), та їх копії.

Підстави для відмови у видачі посвідки на постійне проживання

Рішення про відмову у видачі посвідки іноземцеві та особі без громадянства приймається у разі:

 • іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на тимчасове проживання (крім випадків обміну посвідки або оформлення посвідки іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення;
 • іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду;
 • дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію;
 • встановлено належність особи до громадянства України;
 • за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання;
 • іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17 і 18 Порядку, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;
 • отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі або строк його дії закінчився;
 • встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів або встановлено факт скасування наданого їм дозволу на імміграцію;
 • виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Підстава скасування посвідки на постійне проживання

Посвідка на постійне проживання скасовується територіальним органом або підрозділом ДМС, який її видав, у разі:

 • скасування дозволу на імміграцію в Україну відповідно до статті 12 Закону України “Про імміграцію”;
 • отримання від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, інформації про те, що посвідку видано на підставі неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Порядок оскарження

Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування може бути оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку (ДМС, територіальний орган ДМС) або до суду в установленому порядку.

ДМС, територіальний орган ДМС мають право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, за наявності підстав зобов’язати їх відмінити попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.