Оскарження дій та контроль за діяльністю приватних виконавців

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 07:18, 12 січня 2024, створена Valerii.lebid (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Шляхи здійснення контролю за діяльністю приватного виконавця

 • Міністерство юстиції України проводить планові і позапланові перевірки
 • Рада приватних виконавців України здійснює перевірку діяльності приватного виконавця за зверненням учасника виконавчого провадження або за власною ініціативою .

Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на два роки з обов’язковим повідомленням приватного виконавця про час і місце проведення перевірки не пізніш як за 10 днів до її початку.

Позапланові перевірки проводяться на підставі:

 1. заяви приватного виконавця про проведення перевірки;
 2. письмових звернень учасників виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця;
 3. неподання приватним виконавцем у встановлені строки звітності чи іншої інформації та/або подання недостовірної інформації.

Якщо під час здійснення перевірки фіксуються ознаки дисциплінарного проступку приватного виконавця Міністерство юстиції України подає вмотивоване подання до Дисциплінарної комісії щодо притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

Рада приватних виконавців України здійснює перевірку діяльності приватного виконавця на предмет дотримання ним:

 1. статуту Асоціації приватних виконавців України;
 2. Кодексу професійної етики приватного виконавця;
 3. рішень Ради приватних виконавців України та з’їзду приватних виконавців України, пов’язаних із діяльністю приватних виконавців.

Рада приватних виконавців України зобов’язана протягом 30 робочих днів з дня отримання пояснень приватного виконавця або часу, коли такі пояснення мали бути отримані, у разі їх ненадання розглянути надані матеріали на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку та вирішити питання щодо внесення до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

УВАГА! Під час воєнного стану планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців не проводяться, крім перевірок приватних виконавців, стосовно яких є сумніви щодо факту здійснення ними своєї діяльності в офісі приватного виконавця. У разі якщо на день введення воєнного стану позапланова перевірка діяльності приватного виконавця не була проведена, така перевірка проводиться в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, після припинення або скасування воєнного стану за письмовим зверненням учасника виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця
Єдиний реєстр приватних виконавців України

Підстави для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності

Підставою для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком приватного виконавця є:

 • факт зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю приватного виконавця;
 • порушення правил професійної етики приватного виконавця;
 • розголошення професійної таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
 • невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків;
 • невиконання статуту Асоціації приватних виконавців України, рішень Ради приватних виконавців України та з’їзду приватних виконавців України.

Позасудовий порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця

Дисциплінарна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, розглядає подання Міністерства юстиції України, Ради приватних виконавців України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності; у разі надходження скарг на діяльність приватних виконавців направляє їх на перевірку Міністерству юстиції України чи Раді приватних виконавців України; приймає рішення на підставі подання Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців України про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

За результатами розгляду подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності Дисциплінарна комісія вправі прийняти наступні рішення:

 • задовольнити подання та застосувати до приватного виконавця дисциплінарне стягнення;
 • відхилити подання та направити матеріали для повторної перевірки діяльності приватного виконавця;
 • відхилити подання та відмовити в застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

Згідно із законодавством у випадку вчинення приватним виконавцем дисциплінарного проступку до нього може застосовуватись одне з наступних дисциплінарних стягнень:

 • попередження;
 • догана;
 • зупинення діяльності приватного виконавця на строк до шести місяців;
 • припинення діяльності приватного виконавця.

Міністерство юстиції України своїм наказом вводить в дію Рішення Дисциплінарної комісії про задоволення відповідного подання Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців України та застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення. Проте таке рішення може бути оскаржено до суду.

Про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення робиться запис у Єдиному реєстрі приватних виконавців України.

Куди звернутися

Учасник виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця вправі письмово звернутися до Міністерства юстиції та в Раду приватних виконавців України щодо перевірки діяльності приватного виконавця. Крім цього, у разі надходження скарг на діяльність приватних виконавців до Дисциплінарної комісії приватних виконавців, остання направляє їх на перевірку Міністерству юстиції України чи Раді приватних виконавців України.

Строки розгляду звернень з приводу перевірки діяльності приватних виконавців

Перевірка Радою приватних виконавців України діяльності приватного виконавця здійснюється шляхом надсилання приватному виконавцю письмового запиту в межах предмета перевірки. Протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту приватний виконавець зобов’язаний надати Раді приватних виконавців України пояснення та копії відповідних документів. Рада приватних виконавців України зобов’язана протягом 30 робочих днів з дня отримання пояснень приватного виконавця або часу, коли такі пояснення мали бути отримані, у разі їх ненадання розглянути надані матеріали на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку та вирішити питання щодо внесення до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

Як наслідок, якщо фіксується факт ознак дисциплінарного проступку приватного виконавця Міністерство юстиції України вносить вмотивоване подання до Дисциплінарної комісії про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарна комісія розглядає подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та приймає рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення протягом двох місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

У разі якщо подання до Дисциплінарної комісії про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності внесено за результатами перевірки діяльності приватного виконавця, здійсненої на підставі скарги учасника виконавчого провадження, яка одночасно є предметом судового розгляду з оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця, Дисциплінарна комісія відкладає розгляд цього подання до набрання законної сили судовим рішенням за результатами розгляду такої скарги. Варто зазначити, що такому випадку вищезазначений перебіг строку про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення зупиняється до набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, введене в дію наказом Міністерства юстиції України, може бути оскаржено до суду.

Увага! До припинення або скасування воєнного стану в Україні ЗУПИНЯЮТЬСЯ строки розгляду Дисциплінарною комісією подань про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та прийняття рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.

Судовий порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця

Відповідно до ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Ст. 262 ЦПК України передбачено, що суд може постановити окрему ухвалу щодо приватного виконавця та направити її органам, до повноважень яких належить притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності, або органу досудового розслідування, якщо суд дійде висновку про наявність в діях (бездіяльності)таких осіб ознак кримінального правопорушення.

Згідно ст. 447 ЦПК України, ст. 339 ГПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою , якщо вважають , що рішенням , дією або бездіяльністю приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи свободи.

Згідно ст. 287 КАС України учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають , що рішенням, дією або бездіяльністю приватного виконавця порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

Куди звернутися

 • До суду, який розглянув справу як суд першої інстанції.
 • До місцевого адміністративного суду (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди).
Відповідачем у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця - приватний виконавець.

Строки звернення до суду для оскарження

Позовну заяву може бути подано до суду:

 • у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів;
 • у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.

Вартість звернення до суду

Згідно ст. 4 Закону України «Про судовий збір» плата за адміністративний позов немайнового характеру, який подано фізичною особою, становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 1 січня 2024 року становить 1211 грн. 20 коп.).

За адміністративний позов майнового характеру – 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За подання скарг на рішення, дії, або бездіяльність приватного виконавця до суду як суду, який видав виконавчий документ, судовий збір не сплачується.

Перелік необхідних документів:

 • скарга на рішення, дії, або бездіяльність приватного виконавця
 • адміністративний позов

Строки розгляду судом скарг чи позову

Згідно ст. 450 ЦПК України , ст. 342 ГПК України (ст.342), ст. 287 КАС України скарга, позовна заява розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.

Ст. 451 ЦПК України, ст.343 ГПК України передбачають, що якщо оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність були прийняті або вчинені відповідно до закону, в межах повноважень приватного виконавця і право заявника не було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги.

Порядок апеляційного оскарження:

Відповідно до ст. 354 ЦПК України можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо розгляду скарг на дії(бездіяльність) приватного виконавця протягом 15 днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Відповідно до частини 6 ст. 287 КАС України апеляційні скарги на судові рішення у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця можуть бути подані протягом десяти днів з дня їх проголошення

Корисні посилання

Див. також