Оподаткування доходу, отриманого у вигляді спадщини

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Цивільний кодекс України
 2. Податковий кодекс України
 3. Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»

Загальне поняття спадкування.

Відповідно до ст.1216 Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Стаття 1223 Цивільного кодексу України передбачає, що право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 цього Кодексу. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, встановлених статтею 1259 цього Кодексу.

Стаття 1297 Цивільного кодексу України передбачає обов'язок спадкоємця, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб отриманого спадкоємцем доходу в результаті прийняття ним у спадщину майна, майнових чи немайнових прав регламентується ст.174 Податкового кодексу України.

Об’єкти спадщини, які оподатковуються.

Об'єкти спадщини платника податку відповідно до п.174.1 ст.174 Податкового кодексу України поділяються з метою оподаткування на:

 1. об'єкт нерухомості;
 2. об'єкт рухомого майна, зокрема: предмет антикваріату або витвір мистецтва; природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння; будь-який транспортний засіб та приладдя до нього; інші види рухомого майна;
 3. об'єкт комерційної власності, а саме: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;
 4. сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;
 5. готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Ставки оподаткування при спадкуванні.

Види ставок оподаткування.

Дохід, отриманий фізичною особою у вигляді вартості успадкованого майна у межах, визначених розділом IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ), оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Об'єкти спадщини оподатковуються:

 1. за нульовою ставкою;
 2. за ставкою, що становить 5 відсотків вартості будь-якого об'єкта спадщини, окрім спадкоємців, спадщина яких оподатковуються за нульовою ставкою;
 3. за ставкою, що становить становить 18 відсотків бази оподаткування для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

Військовий збір.

Згідно п.16-1 підрозділу 10 Розділу XX «Інші перехідні положення» ПКУ платниками збору є особи, визначені п.162.1 ст.162 ПКУ, а саме:

 • фізична особа-резидент (фізична особа, яка має місце проживання в Україні), яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;
 • фізична особа-нерезидент (фізична особа, яка не є резидентом), яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
 • податковий агент.

Об'єкт оподаткування військовим збором передбачений ст. 163 ПКУ. Таким чином, об'єктом оподаткування резидента є:

 • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
 • доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
 • іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об'єктом оподаткування нерезидента є:

 • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;
 • доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

У відповідності з положеннями підпунктів 1.3, 1.4. пункту 16-1 Підрозділу 10 Розділу XX ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ, за ставкою 1,5 відсотка.

Оподаткування за нульовою ставкою.

За нульовою ставкою, перш за все, згідно пп.174.2.1 п. 174.2 ст.174 ПКУ оподатковуються об'єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

Також за нульовою ставкою оподатковуються вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ" пункту 174.1 ст.174 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, а саме щодо:

 • об'єкта нерухомості;
 • об'єкта рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна;

 • суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б", пункту 174.1 ст.174 Податкового кодексу України, що успадковуються дитиною-інвалідом, також оподатковується на нульовою ставкою. Це стосується зокрема щодо:

 • об'єкта нерухомості;
 • об'єкта рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна.

Останньою категорією майна, що оподатковується за нульовою ставкою визначено грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.
У разі спадкування будь-яких об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об'єктів з метою оподаткування не визначається (абз.1 п.174.8 ПКУ).

Об'єкти спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб та військового збору, успадковані окремою категорією спадкоємців (фізичними особами — резидентами) незалежно від ступеня їх споріднення із спадкодавцем-резидентом, наведено у доданій в кінці таблиці.

Особливості оподаткування спадщини спадкоємцем-нерезидентом.

Визначення резидентського статусу фізичної особи є визначальним для з’ясування порядку оподаткування доходів такої особи згідно з нормами Кодексу. Відповідно до п.п. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПКУ нерезидентами є фізичні особи, які не є резидентами України. Порядок визначення резидентського статусу фізичної особи регулюється п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ .

Як вже вказано вище, п.п. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 ПКУ встановлено, що для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується, зокрема, спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента, застосовується ставка податку 18 відсотків, визначена п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Нотаріус або в сільських населених пунктах - уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об'єкта спадщини (абз.3 п.174.4 ПКУ).

Порядок сплати податку при спадкуванні.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину (п.174.3 ПКУ).

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини або в сільських населених пунктах - до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у разі спадкування сплачуються:

 • спадкоємцем-нерезидентом — за місцем видачі свідоцтва про право на спадщину;
 • спадкоємцем-резидентом — за своєю податковою адресою.

У разі необхідності сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору після оформлення об'єкта спадщини спадкоємець-резидент зобов'язаний подати до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси до 1 травня року, що настає за звітним, податкову декларацію про майновий стан і доходи (пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ) та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити задекларовану суму податкового зобов'язання (п.179.7 ПКУ).

Податкова декларація про майновий стан і доходи заповнюється спадкоємцем самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою ним здійснювати таке заповнення, у порядку, передбаченому главою 2 розділу II Податкового кодексу.

Якщо спадкоємець отримав дохід у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст.174 Кодексу, та у разі відсутності інших доходів, з якими Податковий кодекс пов'язує обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи, обов'язок спадкоємця щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається (п.179.2 ПКУ).

Платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань щодо заповнення його річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням (п.179.10 ПКУ).

Подання інформації нотаріусами про видачу свідоцтв про прийняття спадщини.

Нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та/або в сільських населених пунктах - уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини щокварталу подають до контролюючого органу інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування (п.174.4 ПКУ).

При цьому у такому податковому розрахунку обов'язково зазначається сума доходу у вигляді вартості успадкованого майна, отриманого платником податку, який згідно з Податковим кодексом не належить до членів сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

Об'єкти спадщини Спадкоємець
Об'єкт нерухомості (пп. «а» п. 174.1 ст. 174 Податкового кодексу) Фізична особа з інвалідністю І групи
Дитина-сирота
Дитина, позбавлена батьківського піклування
Дитина з інвалідністю
Об'єкт рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з
використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього; інші види рухомого майна
(пп. «б» п. 174.1 ст. 174 Податкового кодексу)

Фізична особа з інвалідністю І групи
Дитина-сирота
Дитина, позбавлена батьківського піклування
Дитина з інвалідністю
Готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця,

відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі
депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю
(пп. «ґ» п. 174.1 ст. 174 Податкового кодексу)

Фізична особа з інвалідністю І групи
Дитина-сирота
Дитина, позбавлена батьківського піклування