Відмінності між версіями «Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Посилання == 1. [http://http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2012-п Постанова КМУ "Про затвердження Порядку в...)
 
 
(Не показані 9 проміжних версій 6 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Посилання ==
==Нормативна база ==
1. [http://http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2012-п Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]
<br />
*[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17 Закон України "Про протидію торгівлі людьми"]
2. [http://http://http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17 Закон України "Про протидію торгівлі людьми"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2012-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 417 "Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми"]
== Стаття ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2012-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 660 "Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми"]
'''ПОРЯДОК <br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1677-12#n6 Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 вересня 2012 року № 577 "Про затвердження форми відомості про виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми"]
'''виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми'''
 
'''
==Суб'єкти отримання матеріальної допомоги==
<br />
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17 Статтею 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми»] визначено, що торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінального кодексу України] визнаються злочином.<br />        
Механізм виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми визначається Порядком виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженим Постановою КМУ від 25.07.2012 року №660
Особа,  яка  вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися із заявою про  встановлення  статусу  особи, яка  постраждала  від торгівлі людьми.
<br />
 
Матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, відповідно до [http://http://http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17 Закону України "Про протидію торгівлі людьми"].
Заяви реєструються відповідальною посадовою особою структурного підрозділу місцевої держадміністрації у відповідному паперовому або електронному журналі за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а особам, які їх подали, повідомляється про можливість одержання допомоги та її види.<br />        
<br />
Особа,  яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала  від  торгівлі людьми,  має право до прийняття рішення про встановлення  статусу  особи, яка  постраждала  від торгівлі людьми,  на  забезпечення  особистої безпеки,  поваги,  а також на безоплатне одержання: 
Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення) одноразово у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років; діти віком від шести до 18 років; працездатні особи; особи, які втратили працездатність), установлених на момент звернення особи за матеріальною допомогою.
# інформації  щодо  своїх  прав  та можливостей,  викладеної мовою, якою володіє така особа;     
Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає органові соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) зазначеної особи такі документи:
# медичної,  психологічної,  правової  та  іншої  допомоги незалежно від місця проживання;       
<br />
# тимчасового розміщення у закладах допомоги для  осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
Матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми в порядку [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2012-%D0%BF Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 417 "Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми"]  
 
== Куди звертатися ==
Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, <u>структурними підрозділами з питань соціального захисту населення</u> обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад '''<u>за місцем проживання (перебування) особи, яка постраждала від торгівлі людьми</u>.'''
== Розмір допомоги ==
Одноразово у розмірі '''<u>трьох прожиткових мінімумів</u>''' для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років; діти віком від шести до 18 років; працездатні особи; особи, які втратили працездатність), установлених на момент звернення особи за матеріальною допомогою.
== Перелік необхідних документів==
Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає такі документи:
 
* заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
* заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
<br />
* копію довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
* копію довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
<br />
* копію документа, що посвідчує особу;
* копію документа, що посвідчує особу;
<br />
* копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).<br />
* копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).
 
<br />
Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.<br />
Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.
 
<br />
Орган соціального захисту населення формує особову справу, яка зберігається протягом трьох років після виплати матеріальної допомоги.
<br />
Матеріальну допомогу може отримати уповноважена особа, законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи.
Матеріальну допомогу може отримати уповноважена особа, законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи.
<br />
 
== Порядок виплати матеріальної допомоги ==
 
Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту населення за [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1677-12#n6 формою], затвердженою Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.<br />
Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового зв’язку, пов’язаних з виплатою матеріальної допомоги, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до заявки органу соціального захисту населення.<br />
Матеріальна '''допомога виплачується особі не пізніше одного місяця''' з дня її звернення до органу соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі.
У разі коли особа, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, не отримала матеріальної допомоги протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді та отримати матеріальну допомогу у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років, діти віком від шести до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили працездатність), установлених на момент звернення особи за отриманням матеріальної допомоги.
У разі коли особа, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, не отримала матеріальної допомоги протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді та отримати матеріальну допомогу у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років, діти віком від шести до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили працездатність), установлених на момент звернення особи за отриманням матеріальної допомоги.
<br />
 
Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.
<br />
Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового зв’язку, пов’язаних з виплатою матеріальної допомоги, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до заявки органу соціального захисту населення.
<br />
Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до органу соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі.
<br />
Районні органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа регіональним органам соціального захисту населення реєстри виплат (перерахування) матеріальної допомоги з метою контролю за здійсненням відповідних видатків для подання до 15 числа Мінсоцполітики звіту про використання бюджетних коштів.
Районні органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа регіональним органам соціального захисту населення реєстри виплат (перерахування) матеріальної допомоги з метою контролю за здійсненням відповідних видатків для подання до 15 числа Мінсоцполітики звіту про використання бюджетних коштів.
== Див.також ==
* [[Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини]]
* [[Надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми]]
[[Категорія:Кримінальне право]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Територіальні органи]]

Поточна версія на 14:52, 4 січня 2022

Нормативна база

Суб'єкти отримання матеріальної допомоги

Статтею 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» визначено, що торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.
Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Заяви реєструються відповідальною посадовою особою структурного підрозділу місцевої держадміністрації у відповідному паперовому або електронному журналі за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а особам, які їх подали, повідомляється про можливість одержання допомоги та її види.
Особа, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:

  1. інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа;
  2. медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця проживання;
  3. тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми в порядку Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 417 "Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми"

Куди звертатися

Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад за місцем проживання (перебування) особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Розмір допомоги

Одноразово у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років; діти віком від шести до 18 років; працездатні особи; особи, які втратили працездатність), установлених на момент звернення особи за матеріальною допомогою.

Перелік необхідних документів

Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає такі документи:

  • заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
  • копію довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).

Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.

Матеріальну допомогу може отримати уповноважена особа, законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи.

Порядок виплати матеріальної допомоги

Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.
Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового зв’язку, пов’язаних з виплатою матеріальної допомоги, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до заявки органу соціального захисту населення.
Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до органу соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі. У разі коли особа, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, не отримала матеріальної допомоги протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді та отримати матеріальну допомогу у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років, діти віком від шести до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили працездатність), установлених на момент звернення особи за отриманням матеріальної допомоги.

Районні органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа регіональним органам соціального захисту населення реєстри виплат (перерахування) матеріальної допомоги з метою контролю за здійсненням відповідних видатків для подання до 15 числа Мінсоцполітики звіту про використання бюджетних коштів.

Див.також