Відмінності між версіями «Одноразова грошова допомога у разі загибелі, інвалідності, часткової втрати працездатності військовослужбовців, військовозобов’язаних»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Не показані 8 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:


== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n922 Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (далі - Порядок)]


== Поняття одноразової грошової допомоги ==
== Поняття одноразової грошової допомоги ==
'''Одноразова грошова допомога''' - це гарантована державою виплата у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.
'''Одноразова грошова допомога''' - це гарантована державою виплата у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (частина перша статті 21<sup>4</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n922 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"]).


== Хто має право на отримання допомоги ==
== Хто має право на отримання допомоги ==
* Військовослужбовець, ''інвалідність якого настала внаслідок поранення'' (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок визначених законодавством причин; <br />
* Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), ''інвалідність якого настала внаслідок поранення'' (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок визначених законодавством причин
* військовослужбовець, інвалідність якого ''настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання'', пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби; <br />
* Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого ''настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання'', пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.
* військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві;<br />
* Військовослужбовець строкової служби, військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової служби, військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві.
* члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) ''у разі загибелі (смерті) військовослужбовця''.
* Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) ''у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста''.


== Куди звернутися ==
== Куди звернутися ==
Призначення і виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, здійснюється ''Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, та іншими органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів - військовозобов'язаними, проходження служби у військовому резерві - резервістами.''
Призначення і виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, здійснюється ''Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, та іншими органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів - військовозобов'язаними, проходження служби у військовому резерві - резервістами'' (пункт 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF/ed20190424#Text Порядку]).
 
Військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога, подають ''за місцем проходження служби (зборів) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста або уповноваженим структурним підрозділам державних органів, на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів'' (абзац перший пункту 10 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF/ed20190424#Text Порядку]).


== Момент виникнення права на допомогу ==
== Момент виникнення права на допомогу ==
<u>Днем виникнення права</u> на отримання одноразової грошової допомоги є:
<u>Днем виникнення права</u> на отримання одноразової грошової допомоги є:
# у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;<br />
* у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;
# у разі встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності - дата, що зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.
* у разі встановлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності;
* у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії (пункт 3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF/ed20190424#Text Порядку]).


== Перелік необхідних документів ==  
== Перелік необхідних документів ==  
''Для військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста:''
''Для військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності'' - '''заява''' та додані до неї копії:
* заява та додані до неї копії:
* довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності ''(завірена копія)'';
*# постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
* постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
*# документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
* документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
*# сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
* сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
*# реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
* реєстраційного номера облікової картки платника податків ''(за наявності)''.
* довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності.<br />


''Для членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого)'', яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога:<br />
''Для членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого)'', яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога - '''заява''' кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині), та додані до неї копії:  
* <u>заява кожної повнолітньої особи</u>, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині), та додані до неї копії:  
* свідоцтва про смерть військовослужбовця;
*# свідоцтва про смерть військовослужбовця;
* свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста (для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
*# свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста (для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
* свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
*# свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
* довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста;
*# довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста;
* паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
*# сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
* свідоцтва про народження дитини (для виплати одноразової грошової допомоги дитині);
*# свідоцтва про народження дитини (для виплати одноразової грошової допомоги дитині);
* реєстраційного номера облікової картки платника податків ''(за наявності)'';
*# реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
* рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста);
*# рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста);
* рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
*# рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
* витягу з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
* витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
* витягу з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
* витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.<br />
* документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження.


У разі відмови однієї з осіб від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. <br />
У разі відмови однієї з осіб від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.  
Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути ''нотаріально посвідчена'' в установленому законодавством порядку.  
 
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.
Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути ''нотаріально посвідчена'' в установленому законодавством порядку (абзац п'ятий пункту 10 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF/ed20190424#Text Порядку]).


== Розміри одноразової грошової допомоги ==
== Розміри одноразової грошової допомоги ==
Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у '''розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму''', встановленого законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!rowspan=2 | № !! rowspan=2 | Особа, яка має право на допомогу у випадку встановлення інвалідності !! colspan=3 | Розмір допомоги на дату встановлення інвалідності
! rowspan="2" | № !! rowspan="2" | Особа, яка має право на допомогу у випадку встановлення інвалідності !! colspan="3" | Розмір допомоги на дату встановлення інвалідності
|-
|-
| I група || II група || III група  
| I група || II група || III група  
|-
|-
|1. || військовослужбовець, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби || 250-кратний прожитковий мінімум|| 200-кратний прожитковий мінімум || 150-кратний прожитковий мінімум
|1. || військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби || 400-кратний прожитковий мінімум<sub>*</sub>|| 300-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup> || 250-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|-
|-
| 2. ||  військовослужбовець, інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби|| 120-кратний прожитковий мінімум||90-кратний прожитковий мінімум || 70-кратний прожитковий мінімум
| 2. ||  військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби|| 120-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>||90-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup> || 70-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|-
|-
|3. || військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві|| 120-кратний прожитковий мінімум || 90-кратний прожитковий мінімум || 70-кратний прожитковий мінімум
|3. || військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві|| 120-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup> || 90-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup> || 70-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|-
|-
! № !! Особа, яка має право на допомогу без встановлення інвалідності !! colspan=3 |Розмір допомоги у відсотках на дату встановлення ступеня втрати працездатності
! № !! Особа, яка має право на допомогу без встановлення інвалідності !! colspan="3" |Розмір допомоги у відсотках на дату встановлення ступеня втрати працездатності
|-
|1.|| військовослужбовець, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan="3" | 70-кратного прожиткового мінімуму<sup>*</sup>
|-
|2.|| військовослужбовець строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan="3" | 50-кратного прожиткового мінімуму<sup>*</sup>
|-  
|-  
|1.|| військовослужбовець, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan=3 | 70-кратного прожиткового мінімуму
|3.|| військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan="3" | 50-кратного прожиткового мінімуму<sup>*</sup>
|-
! № !! Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста !! colspan="3" |Розмір допомоги
|-  
|-  
|2.|| військовослужбовець строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan=3 | 50-кратного прожиткового мінімуму
|1.|| у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку у випадку, якщо смерть настала під час виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби || colspan="3" | 750-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|-  
|-  
|3.|| військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності || colspan=3 | 50-кратного прожиткового мінімуму
|2.|| у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку, якщо смерть настала у період проходження військовослужбовцем військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві військовослужбовцем строкової служби, військовозобов’язаним та резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори || colspan="3" | 500-кратний прожитковий мінімум<sup>*</sup>
|}
|}
<sup>*</sup> <u>прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року</u>
== Строк розгляду питання ==
Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів ([http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF пункт 20 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві"]. 
У випадку прийняття рішення про відмову у призначення такої допомоги заявнику надсилається письмове повідомлення із зазначенням мотивів відмови. Рішення про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржено в [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|судовому порядку]].


== Виплата одноразової допомоги не здійснюється: ==
== Виплата одноразової допомоги не здійснюється: ==
Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:<br />
Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:
* вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
* вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
* вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
* вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
Рядок 78: Рядок 92:
* подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.
* подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.


[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]] [[Категорія: Військова служба]] [[Категорія: Одноразова грошова допомога]] [[Категорія: Ветерани війни та учасники АТО]] [[Категорія: Міністерства]]
{| class="wikitable"
|-
| '''Важливо!''' У випадку, якщо до набрання чинності [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві], особа мала право на призначення одноразової грошової допомоги, така допомога призначається і виплачується в установленому законодавством порядку, що діяло на день виникнення права на отримання такої допомоги, а саме:
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/499-2008-%D0%BF Порядок та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 499]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/284-2007-%D0%BF Порядок та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 284]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1331-2007-%D0%BF Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1331]
|}
 
== Корисні посилання ==
* [https://legal100.org.ua/pro-nas/ Громадська організація "Всеукраїнська правозахисна організація "Юридична сотня"]
 
== Див. також ==
* [[Соціальні гарантії учасникам АТО]]
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]  
[[Категорія: Військова служба]]  
[[Категорія: Одноразова грошова допомога]]  
[[Категорія: Ветерани війни та учасники АТО]]  
[[Категорія: Міністерства]]

Версія за 08:38, 31 серпня 2020

Нормативна база

Поняття одноразової грошової допомоги

Одноразова грошова допомога - це гарантована державою виплата у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (частина перша статті 214 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу").

Хто має право на отримання допомоги

 • Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок визначених законодавством причин.
 • Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.
 • Військовослужбовець строкової служби, військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової служби, військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві.
 • Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста.

Куди звернутися

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, здійснюється Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, та іншими органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів - військовозобов'язаними, проходження служби у військовому резерві - резервістами (пункт 12 Порядку).

Військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога, подають за місцем проходження служби (зборів) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста або уповноваженим структурним підрозділам державних органів, на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів (абзац перший пункту 10 Порядку).

Момент виникнення права на допомогу

Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:

 • у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;
 • у разі встановлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності;
 • у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії (пункт 3 Порядку).

Перелік необхідних документів

Для військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності - заява та додані до неї копії:

 • довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності (завірена копія);
 • постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
 • документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
 • сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).

Для членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога - заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині), та додані до неї копії:

 • свідоцтва про смерть військовослужбовця;
 • свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста (для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
 • свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста;
 • паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;
 • свідоцтва про народження дитини (для виплати одноразової грошової допомоги дитині);
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста);
 • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);
 • витягу з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
 • витягу з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
 • документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження.

У разі відмови однієї з осіб від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку (абзац п'ятий пункту 10 Порядку).

Розміри одноразової грошової допомоги

Особа, яка має право на допомогу у випадку встановлення інвалідності Розмір допомоги на дату встановлення інвалідності
I група II група III група
1. військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби 400-кратний прожитковий мінімум* 300-кратний прожитковий мінімум* 250-кратний прожитковий мінімум*
2. військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби 120-кратний прожитковий мінімум* 90-кратний прожитковий мінімум* 70-кратний прожитковий мінімум*
3. військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному чи резервісту під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві 120-кратний прожитковий мінімум* 90-кратний прожитковий мінімум* 70-кратний прожитковий мінімум*
Особа, яка має право на допомогу без встановлення інвалідності Розмір допомоги у відсотках на дату встановлення ступеня втрати працездатності
1. військовослужбовець, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності 70-кратного прожиткового мінімуму*
2. військовослужбовець строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності 50-кратного прожиткового мінімуму*
3. військовозобов'язаний або резервіст, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності 50-кратного прожиткового мінімуму*
Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста Розмір допомоги
1. у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку у випадку, якщо смерть настала під час виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби 750-кратний прожитковий мінімум*
2. у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадку, якщо смерть настала у період проходження військовослужбовцем військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві військовослужбовцем строкової служби, військовозобов’язаним та резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори 500-кратний прожитковий мінімум*

* прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року

Строк розгляду питання

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів (пункт 20 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві".

У випадку прийняття рішення про відмову у призначення такої допомоги заявнику надсилається письмове повідомлення із зазначенням мотивів відмови. Рішення про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржено в судовому порядку.

Виплата одноразової допомоги не здійснюється:

Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:

 • вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
 • вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
 • навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
 • подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.
Важливо! У випадку, якщо до набрання чинності Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, особа мала право на призначення одноразової грошової допомоги, така допомога призначається і виплачується в установленому законодавством порядку, що діяло на день виникнення права на отримання такої допомоги, а саме:

Корисні посилання

Див. також