Обчислення стажу роботи для призначення трудових пенсій

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

 • - Митний кодекс України;
 • - Закон України від 28.02.91 № 796-XII “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
 • - Закон України від 17.04.91 № 962-XII “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”;
 • - Закон України від 05.11.91 № 1788-XII “Про пенсійне забезпечення”;
 • - Закон України від 05.11.91 № 1789-XII “Про прокуратуру”;
 • - Закон України від 13.12.91 № 1977-XII “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
 • - Закон України від 09.04.92 № 2262-XII “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
 • - Закон України від 17.11.92 № 2790-XII “Про статус народного депутата України”;
 • - Закон України від 22.10.93 № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • - Закон України від 16.12.93 № 3721-XII “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;
 • - Закон України від 16.12.93 № 3723-XII “Про державну службу”;
 • - Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI “Про державну службу”;
 • - Закон України від 25.02.94 № 4038-XII “Про судову експертизу”;
 • - Закон України від 23.06.95 № 239/95-ВР “Про донорство крові та її компонентів”;
 • - Закон України від 15.02.95 № 56/95-ВР “Про статус гірських населених пунктів в Україні”;
 • - Закон України від 23.09.97 № 540/97-ВР “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”;
 • - Закон України від 20.05.99 № 679-XIV “Про Національний банк України”;
 • - Закон України від 01.06.2000 № 1767-III “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;
 • - Закон України від 07.06.2001 № 2493-III “Про службу в органах місцевого самоврядування”;
 • - Закон України від 18.01.2001 № 2240-III “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”;
 • - Закон України від 20.09.2001 № 2728-III “Про дипломатичну службу”;
 • - Закон України від 09.07.2003 № 1058-VІ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
 • - Закон України від 02.09.2008 № 345-VI “Про підвищення престижності шахтарської праці”;
 • - Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI “Про судоустрій та статус суддів”;
 • - Закон України від 08.07.2011 № 3668-VI “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”;
 • - Закон України від 05.07.2012 № 5067- VI “Про зайнятість населення”;
 • - Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 13.10.95 № 379/95-ВР;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 497 “Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 312 “Про додаткові заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2004 № 1215 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 919 “Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1522 “Про передачу органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 685 “Про додаткові заходи щодо поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45 “Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 862 “Про затвердження Порядку встановлення членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві, щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2010 № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 621 “Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1168 “Про затвердження Порядку визначення різниці між розміром пенсії, призначеної відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1191 “Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення”;
 • - постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 378 “Про затвердження Порядку порушення клопотання про призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною”.

Обчислення пенсії в Україні

Нарахування пенсій, обчислення розміру пенсії та перерахунок відбувається згідно Закону України від 09.08.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Вказаний Закон розповсюджується тільки на застрахованих осіб, які сплачують внески в Пенсійний фонд України самостійно, або за яких внески сплачують їх роботодавці та організації.

Порядок обчислення розміру пенсії

Розмір пенсії обчислюється згідно встановленим нормам у відсотках до середньомісячного заробітку. Для обчислення розміру пенсії береться середньомісячний фактичний заробіток, маючи на увазі зарплату (або дохід) людини за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу після 1 липня 2000 року. При нарахуванні розміру пенсії береться до уваги не номінальна зарплата майбутнього пенсіонера, а зкоригований заробіток. Коефіцієнт заробітку людини розраховується шляхом ділення середньої зарплати за певний місяць на середню зарплату по країні за цей самий місяць.

До заробітку для нарахування пенсій включаються усі види оплати праці, на які, згідно діючим правилам, нараховуються страхові внески, крім виплат одноразового характеру, не обумовлених діючою системою оплати праці (компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога та інші), перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 697. Обчислення розміру пенсії за віком Право на пенсію у зв’язку з досягненням певного віку мають:

 • чоловіки від 60 років зі стажем роботи не менше 35 років;
 • жінки від 60 років зі стажем роботи не менше 30 років.

Розмір пенсій за віком становить 55 відсотків заробітку, але не нижче мінімального розміру. Якщо стаж роботи більш ніж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, то пенсія зростає на 1 відсоток заробітку за кожний рік понад стажу. Якщо стаж не повний, розмір пенсії нараховується згідно відпрацьованому стажу.

Обчислення розміру пенсії по інвалідності

Пенсії з інвалідності нараховуються у двох випадках:

 • Трудове каліцтво або професійне захворювання;
 • Загальне захворювання.

Пенсія з інвалідності в залежності від групи інвалідності призначується в таких розмірах:

 • Інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за віком;
 • Інвалідам II групи – 90 відсотків пенсії за віком;
 • Інвалідам III групи – 50 відсотків пенсії за віком.

На відміну від пенсій за віком, пенсії з інвалідності призначаються не безстроково на час інвалідності, встановленої органами медично-соціальної експертизи. Лише чоловікам старшим за 60 років та жінкам старшим за 55 років пенсія з інвалідності призначається безстроково.

Обчислення розміру пенсії з приводу втрати годувальника

Пенсія з приводу втрати годувальника нараховується непрацездатним членам родини померлого годувальника, які знаходились на його утриманні, при наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би йому потрібен для нарахування пенсії з інвалідності. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника нараховується незалежно від того, чи вони були на утриманні годувальника. Батьки та чоловік (дружина) померлого, що не були на його утриманні, мають право на пенсію з приводу втрати годувальника, якщо втратили джерело засобів існування.

Пенсія з приводу втрати годувальника нараховується у розмірі:

 • на одного непрацездатного члена родини – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника.
 • на двох та більше непрацездатних членів родини – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Загальний розмір пенсії на родину з приводу втрати годувальника залежить від кількості членів родини померлого, середнього заробітку та не залежить від причини його смерті (тобто, родинам, годувальник яких помер внаслідок загального захворювання, та родинам, що втратили годувальника внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, пенсії нараховуються в однакових розмірах).

Обчислення розміру пенсії громадянам, які мають право на декілька видів пенсій одночасно Якщо робітник має право на декілька видів пенсій одночасно, йому нараховується одна пенсія на його вибір.

Розмір нарахування пенсії працюючим пенсіонерам

Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсій за віком або з інвалідності не менше 2-х років з більш високим заробітком, ніж той, з якого була нарахована пенсія, згідно їх заяві нараховується новий, більш високий розмір пенсії. Оподаткування пенсії

Пенсії не оподатковуються та сплачуються без урахування заробітку (доходу), що отримується, за місцем фактичного мешкання пенсіонера незалежно від прописки.