Відмінності між версіями «Обов'язок роботодавця оплатити листок непрацездатності, в якому не зазначено діагноз»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Не показано 3 проміжні версії 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
== Нормативно-правова база ==
 
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 Конвенція про захист прав і основоположних свобод]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 Конвенція про захист прав і основоположних свобод]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04 Інструкція про заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,                                Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 03.11.2004 532/274/136-ос/1406]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04 Інструкція про заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,                                Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 532/274/136-ос/1406]
* [http://mkh10.com.ua/ Міжнародна класифікація хвороб та причин смерті (МКХ-10)]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01#Text Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 № 455]
* [https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Національний%20класифікатор/НК%20025.pdf Національний класифікатор України "Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я НК 025:2019"]
== Порядок заповнення листка непрацездатності ==
* [https://nszu.gov.ua/storage/files/Klasyfikator_xvorob_ta_sporidnenyx_problem_oxorony_zdorovya_NK_0252019.pdf Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я. МКХ-10-АМ]


== Поняття листка непрацездатності ==
Відсутність на роботі через хворобу працівник підтверджує документом, що називається '''листком непрацездатності''', який має бути оформлений належним чином, оскільки є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності – так званих лікарняних. Ця допомога надається у вигляді повної або часткової компенсації заробітку, втраченого за період хвороби.
Відсутність на роботі через хворобу працівник підтверджує документом, що називається '''листком непрацездатності''', який має бути оформлений належним чином, оскільки є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності – так званих лікарняних. Ця допомога надається у вигляді повної або часткової компенсації заробітку, втраченого за період хвороби.
<br />
<br />
Порядок заповнення листка непрацездатності регулюється [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04 Інструкцією про заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,                               Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 03.11.2004 532/274/136-ос/1406] (далі – Інструкція). <br />
Порядок заповнення листка непрацездатності регулюється [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04 Інструкцією про заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 532/274/136-ос/1406] (далі – Інструкція). <br />


Відповідно до п.1 Інструкції '''листок  непрацездатності''' (далі - ЛН) - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи  у  зв'язку  з  непрацездатністю  та  з  матеріальним забезпеченням    застрахованої    особи    в    разі    тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.<br />
Відповідно до п.1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04#Text Інструкції] '''листок  непрацездатності''' (далі - ЛН) - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи  у  зв'язку  з  непрацездатністю  та  з  матеріальним забезпеченням    застрахованої    особи    в    разі    тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.<br />
Листок непрацездатності має корінець, лицьовий та зворотній бік. <br />
Бланк листка непрацездатності складається '''з трьох частин:'''
 
* корінець;
      ''Лицьовий бік'' бланка ЛН  заповнюється  лікуючим лікарем  або  молодшим  медичним  працівником  з медичною освітою. <br />
* лицьовий бік;
      ''Зворотний  бік''  бланка  ЛН  заповнюється  за  місцем  роботи застрахованої  особи.  Записи  в  ЛН  здійснюються  розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом. <br />
* зворотний бік.
      ''Корінець'' заповнюється лікарем, що лікує, або молодшим медичним працівником з медичною освітою, та підписується хворим. В ньому фіксується, чи є цей листок первинним чи продовженням попереднього. Також вказуються прізвище, ім’я та по батькові непрацездатного, дата видачі листка, прізвище лікаря, номер медичної картки хворого. Корінець залишається в закладі охорони здоров’я. <br />


== Порядок заповнення листа непрацездатності ==
'''Корінець''' заповнюється та залишається у медичному закладі.
'''Зворотний бік''' заповнюється за місцем роботи застрахованої особи. Записи в листі непрацездатності здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.
''' Лицьовий бік''' заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою.
Діагноз вказується на '''''лицьовому боці''''', який видається хворому. Його також заповнює лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою. Дуже важливою є інформація про первинність чи продовження листка непрацездатності (із зазначенням номеру і серії попереднього листка непрацездатності), оскільки за одним страховим випадком може бути видано кілька листів на продовження попередніх. Перші 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються роботодавцем лише за першим листком.<br />
Діагноз вказується на '''''лицьовому боці''''', який видається хворому. Його також заповнює лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою. Дуже важливою є інформація про первинність чи продовження листка непрацездатності (із зазначенням номеру і серії попереднього листка непрацездатності), оскільки за одним страховим випадком може бути видано кілька листів на продовження попередніх. Перші 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються роботодавцем лише за першим листком.<br />


На лицьовому боці також зазначаються повна назва та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, дата видачі листка, прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного, вік, стать, місце роботи. Далі вносяться відомості щодо діагнозу.<br />
'''На лицьовому боці''' також зазначаються повна назва та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, дата видачі листка, прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного, вік, стать, місце роботи. Далі вносяться відомості щодо діагнозу.<br />


Так, згідно з п.3.2 Інструкції у графі  ''"Діагноз  первинний"''  лікар  указує  первинний діагноз  у  перший  день видачі ЛН. У графі ''"Діагноз заключний"'' лікар  указує  остаточний  діагноз,  а  в  графі  ''"шифр МКХ-10"''  -  шифр  діагнозу  відповідно до [http://mkh10.com.ua/ Міжнародної статистичної класифікації  хвороб  та  споріднених  проблем  охорони  здоров'я десятого  перегляду],  прийнятої  43  Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року (далі  -  МКХ-10).  Діагноз  первинний, діагноз  заключний  та  шифр  МКХ-10  зазначаються  виключно  '''за письмовою згодою хворого'''.  '''В іншому випадку первинний та заключний діагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.'''<br />
Так, згідно з п.3.2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04#Text Інструкції] у графі  ''"Діагноз  первинний"''  лікар  указує  первинний діагноз  у  перший  день видачі ЛН. У графі ''"Діагноз заключний"'' лікар  указує  остаточний  діагноз,  а  в  графі  ''"шифр МКХ-10"''  -  шифр  діагнозу  відповідно до [https://nszu.gov.ua/storage/files/Klasyfikator_xvorob_ta_sporidnenyx_problem_oxorony_zdorovya_NK_0252019.pdf Міжнародної статистичної класифікації  хвороб  та  споріднених  проблем  охорони  здоров'я десятого  перегляду],  прийнятої  43  Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року (далі  -  МКХ-10).  Діагноз  первинний, діагноз  заключний  та  шифр  МКХ-10  зазначаються  виключно  '''за письмовою згодою хворого'''.  '''В іншому випадку первинний та заключний діагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.'''<br />


Якщо за письмовим погодженням  із  завідувачем  відділення  з деонтологічних  міркувань  лікар  у  ЛН  змінює формулювання діагнозу та шифру МКХ-10 фактичного захворювання,  то він  зобов'язаний  зробити  в  медичній  картці  стаціонарного  чи  
Якщо за письмовим погодженням  із  завідувачем  відділення  з деонтологічних  міркувань  лікар  у  ЛН  змінює формулювання діагнозу та шифру МКХ-10 фактичного захворювання,  то він  зобов'язаний  зробити  в  медичній  картці  стаціонарного  чи  
амбулаторного хворого запис,  який обґрунтовує зміну  діагнозу  та шифру МКХ-10.<br />
амбулаторного хворого запис,  який обґрунтовує зміну  діагнозу  та шифру МКХ-10.<br />


Таким чином, '''''якщо в листку непрацездатності діагноз не вказано, він все одно вважається таким, що оформлений правильно і підлягає оплаті.''''' Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі. Саме за записом у цій графі визначають, який із двох фондів соціального страхування (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань чи Фонд соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності) фінансуватиме допомогу по тимчасовій непрацездатності працівника. До речі, пункти 2 і 4 «Причина непрацездатності» виправленню не підлягають.<br />
Таким чином, '''''якщо в листку непрацездатності діагноз не вказано, він все одно вважається таким, що оформлений правильно і підлягає оплаті.''''' Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі. Саме за записом у цій графі визначають, який із двох фондів соціального страхування (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань чи Фонд соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності) фінансуватиме допомогу по тимчасовій непрацездатності працівника. До речі, пункти 2 і 4 «Причина непрацездатності» виправленню не підлягають.


== Судова практика ==
== Правельність заповнення листка непрацездатності ==
Лицьовий бік має заповнити лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною осівою розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.
Необхідно звернути увагу на такі '''особливості заповнення лицьового боку листка непрацездатності''', виданого працівнику:
* має бути підкреслено слово "первинний" або "продовження". Якщо цей листок є продовженням, повинні зазначатися номер та серія попереднього;
* місце та місцезнаходження закладу охорони здоров'я зазначаються повністю і повинні відповідати штампу та печатці закладу охорони здоров'я "Для листів непрацездатності";
* дата видачі листка непрацездатності зазначається у такий спосіб: цифрою вказується число, після чого літерами - назва місяця, цифрами вказується рік;
* прізвище, ім'я, по батькові працівника, вік (число повних років, зазначенихцифрами) повинні відповідати його паспортним даним;
* місце роботи (назва і місцезнаходження організації) зазначається повністю без скорочень;
* у графі "Причина непрацездатності" обов'язково повинна бути підкреслена відповідна причина увільнення від роботи. Пункти 2, 4 не можуть містити виправлень;
* обов'язково зазначається режим, який призначався хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо;
* при порушенні хворим призначеного режиму у графі "Відмітки про порушення режиму" зазначається дата порушення, засвідчена підписом лікаря, а в графі "Примітка" - вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп'яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров'я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров'я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.);
* якщо тимчасова непрацездатність працівника настала поза постійним місцем проживання і роботи, листок непрацездатності у графі "Видачу листка непрацездатності дозволяю" має бути підписаний головним лікарем. Підпис засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров'я;
* у графі "Звільнення від роботи записи у кожному рядку повинні підтверджуватися підписом та печаткою лікаря. У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов'язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками;
* посада, прізвище лікаря, його підпис у графі "Стати до роботи" засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності";
* у разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється "Продовжує хворіти" та зазначається номер нового листканепрацездатності.


Витяг з '''рішення Печерського районного суду м.Києва від 25 липня 2006 року № 2-А-216-1/06''', відповідно до якого було визнано незаконними вимоги про зазначення у листку непрацездатності інформації про захворювання працівника і внесено відповідні зміни до Інструкції:<br />
На бланку лікарняного листка '''дозволяється не більше двох виправлень''', які здійснюється шляхом закреслення неправильного запису та внесення правильного. Виправлення підтверджується записом "Виправленому вірити", підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності".


== Порядок видачі ==
Відповідно до пункту 1.3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01#Text Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 № 455] листок непрацездатності видається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) в організаціях незалежно від форм власності та господарювання, або у фізичних осіб, у т.ч. в іноземних дипламатичних представництвах та консульських установах. Крім того, отримати лікарняний мають право також особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів, зокрема громадських організацій; члени кооперативних підприємств сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів.


«Вимоги про подання інформації про  діагноз  особи  за місцем  її роботи є незаконними, і не відповідають правовим актам вищої юридичної сили, а саме: <br />
Видавати листки непрацездатності '''не мають права лікарі:'''
* станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;
* станції переливання крові;
* закладів судово-медичної експертизи;
* бальнеогрязелікувальних, косметологічних та фізеотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік;
* будинків відпочинку;
* туристичних баз;
* зубопротезних поліклінік (відділень);
санітарно-профілактичних закладів.
А також лікуючі лікарі лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.


<big>Ст. 3  Конституції  України</big>    встановлено,  що людина,  її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії  визначають  зміст  і  спрямованість діяльності  держави. Держава  відповідає  перед  людиною  за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав  і  свобод  людини  є головним обов'язком держави". <br />
Листок непрацездатності видає і закриває один лікувально-профілактичний заклад, крім випадків долікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. За наявності показань для подальшого лікування іншим лікуваально-профілактичним закладом видають новий лікарняний як продовження попереднього.
У разі лікування в стаціонарі лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення видають лікарняний за весь період стаціонарного лікування. У разі потреби прожовження лікуваання в амбулаторних умовах, його може бути продовжено на термін''' до трьох''' календарних днів з обов'язковим обгрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї.


Примушувати людей надавати за місцем роботи  інформацію  про  свої  захворювання  шляхом  встановлення відповідних    владних    приписів    у    вигляді    положень нормативно-правових  актів,  адміністративні  відповідачі,  які  є органами  державної  виконавчої  влади,  порушили  приписи  ст.  3 Конституції  України,  оскільки  вимога  подавати  інформацію  про діагноз  особи  з  листком непрацездатності порушує конституційний принцип  спрямованості  діяльності  держави  на  утвердження  і забезпечення прав і свобод людини. <br />
== Судова практика ==
 
Рішенням [https://zakononline.com.ua/documents/show/59510___59510 Печерського районного суду м.Києва від 25 липня 2006 року № 2-А-216-1/06] визнано незаконними вимоги про зазначення у листку непрацездатності інформації про захворювання працівника. Положення нормативно-правових актів, якими передбачено  розміщення  в  листку непрацездатності відомостей про діагноз особи, прямо суперечать [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1570#n1570 Цивільному кодексу України], статтею 286 якого встановлено, що фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою,  діагноз, а також про відомості,  одержані при  її  медичному  обстеженні. Забороняється  вимагати  та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.
<big>Ст. 19 Конституції України</big> встановлено,  що "правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах,  відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те,  що  не  передбачено законодавством.  Органи  державної  влади  та  органи  місцевого самоврядування,  їх  посадові  особи  зобов'язані  діяти  лише  на підставі,  в  межах  повноважень  та  у  спосіб,  що  передбачені Конституцією  та  законами  України".  Таким  чином  будь-який підзаконний  законодавчий  акт  не  може містити вимог подавати за місцем  роботи  інформацію  про  стан  здоров'я  (діагноз)  особи, оскільки  це  не  передбачено  в  жодному  законі та в Конституції України. <br />
 
<big>Ст. 21 Конституції  України</big>  визначено,  що "права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними".  <br />
 
Вимога подавати за місцем роботи інформацію про стан  здоров'я  (діагноз) особи  є порушенням права людини на повагу до її приватного життя, отже, в ситуації, коли таке обмеження права людини на повагу до її приватного  життя  не  ґрунтується  на  конституційних  принципах обмежень  прав  людини,    такі    обмеження    є  незаконними (неконституційним).<br />
<big>Ст. 32  Конституції  України</big>  встановлено,  що "ніхто не може зазнавати  втручання  в  його  особисте  і  сімейне життя,  крім  випадків,  передбачених  Конституцією  України.  Не допускається  збирання,  зберігання,  використання  та  поширення конфіденційної  інформації про особу без її згоди,  крім випадків, визначених законом,  і  лише  в  інтересах  національної  безпеки, економічного добробуту та прав людини".  <br />
 
Вимога подавати за місцем роботи інформацію про стан здоров'я (діагноз) особи не  може  бути виправдана  міркуваннями  безпеки,  економічного добробуту та прав людини,  тим  більше,  як  уже  було  вказано  вище,  така  вимога встановлена не законами України, а підзаконним нормативно-правовим актом. <br />
 
<big>Ст. 22  Конституції  України</big>  зазначає,  що "конституційні  права  і  свободи  гарантуються  і  не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів  не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод". <br />
 
 
Вимога подавати за місцем роботи інформацію про стан здоров'я (діагноз)  особи  звужує  зміст  та  обсяг конституційної заборони збирання,  зберігання,  використання та  поширення  конфіденційної інформації про особу без її згоди, встановленої ст. 32 Конституції України,  тим  більше,  що  таке  обмеження конституційного  права в даному випадку встановлюється не законом, а підзаконним нормативно-правовим актом. <br />
 
 
    Ст. 8  Європейської  конвенції  про  захист  прав  людини  та основних  свобод</big>  (Рим 04.11.50 року),  ратифікованої Україною,  встановлено,  що:  "Кожен має право на повагу  до  його приватного  і  сімейного  життя,  до  житла  і  до  таємниці кореспонденції.  Органи державної влади  не  можуть  втручатися  у здійснення  цього  права  інакше  ніж  згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві  в  інтересах  національної громадської  безпеки  або  економічного добробуту країни,  з метою запобігання заворушенням чи  злочинам,  для  захисту  здоров'я  чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб)".  <br />
 
''Суд вбачає у вимозі подавати за місцем роботи інформацію  про  стан  здоров'я (діагноз)  особи  втручання  у  сферу  приватного  життя  особи.'' Практикою Європейського Суду з прав людини відомості про  здоров'я особи віднесено до складових особистої ідентичності людини,  яка в свою чергу визнається складовою приватного життя.  <br />
 
      Так  у  рішенні '''"М. С.  проти  Швеції"  від  27.08.97 р.'''  Європейський Суд з прав людини вказує:  "Охорона даних особистого  характеру,  і  особливо медичних даних, має основоположне значення для здійснення права на повагу  до  приватного  та    сімейного    життя.    Дотримання конфіденційності  відомостей  про  здоров'я  становить  основний
принцип правової системи всіх держав - учасниць Конвенції.  Він  є важливим  не  лише  для  захисту приватного життя хворих,  а й для збереження  їхньої  довіри  до  працівників  медичних  закладів  і системи  охорони  здоров'я взагалі.  Національне законодавство має забезпечувати  відповідні  гарантії,  щоб  унеможливити  будь-яке повідомлення  чи  розголошення даних особистого характеру стосовно здоров'я,  якщо це не відповідає гарантіям, передбаченим статтею 8 Конвенції".  <br />
 
      В  іншому  рішенні  Європейського  Суду з прав людини ('''справа "[http://medicallaw.org.ua/biblioteka/mizhnarodna-sudova-praktika/z-proti-finljandiji-st-8-konvenciji-pravo-na-povagu-do-privatnogo-ta-simeinogo-zhittja/ Z проти  Фінляндії]"  від  25.02.97  р.''')  суд  вказує,  що "розголошення  інформації  може  мати  руйнівні  наслідки  для приватного  та  сімейного  життя  відповідної  особи,  та  для  її соціального та професійного становища,  виставляючи її на безчестя і наражаючи на небезпеку ізоляції". <br />
 
Подання інформації про діагноз особи по місцю роботи в бюлетені  непрацездатності,  ''суперечать  положенням    ст.    8 Європейської Конвенції''  про  захист прав людини та основних свобод.  <br />
Відповідно до приписів ст.  17 Закону  України  "[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 Про виконання  рішень  та  застосування  практики Європейського суду з прав людини]" "суди  застосовують  при  розгляді  справ Конвенцію  та  практику Суду як джерело права".  Аналогічна вимога встановлена п. 2 ст. 8 КАС України. <br />
 
Подання в  листку непрацездатності інформації про  діагноз особи створює загрозу порушенню і лікарської таємниці. <br />
 
Так, ст. 40 Закону України "[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Основи законодавства України про охорону здоров'я]" передбачено,  що "медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку із виконанням професійних або службових  обов'язків стало  відомо  про  хворобу,  медичне  обстеження,  огляд  та  їх результати,  інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості,  крім передбачених законодавчими актами випадків".  <br />
Необхідно також зазначити, що, хоча Інструкцією про      порядок      заповнення      листка      непрацездатності передбачено ситуацію,  коли лікар може не вказувати в листку  непрацездатності  діагноз пацієнта,  регламентація цих дій лікаря є такою,  що суперечить правам людини. Так приписами <big>п. 3.2 вказаної  Інструкції</big>  передбачено,  що  "якщо  з  деонтологічних міркувань  лікар  змінює  формулювання  діагнозу  в  ЛН,  то  він зобов'язаний  внести в "шифр МКХ-10" шифр фактичного захворювання, зробити в медичній карті стаціонарного  чи  амбулаторного  хворого запис,  який обґрунтовує зміну діагнозу,  за письмовим погодженням із завідувачем відділення". <br />
Таким чином можна  стверджувати,  що: <br />
''по-перше''  -  автори  Інструкції  віддають  прийняття  рішення  про невказання діагнозу в листку непрацездатності на розсуд лікаря,  а не  пацієнта;<br />
''по-друге''  -  навіть  реалізацію  права  лікаря  не вказувати справжній діагноз пацієнта поставлено в  залежність  від санкції  завідувача відділенням,  без письмового погодження з яким не вказувати діагноз неможливо. <br />
Щодо необхідності подавати  в  листку  непрацездатності  шифр остаточного  діагнозу  пацієнта  відповідно  до  10-ої  редакції Міжнародної класифікації хвороб та причин смерті (МКХ-10),  то суд вважає  таку вимогу,  встановлену нормативно-правовими актами,  що оскаржуються,  незаконною з тих самих причин,  які зазначені  вище відносно  неприпустимості  вказувати  сам  діагноз  пацієнта  в обов'язкових документах публічно-правового  та  цивільно-правового характеру.  <br />
Міжнародна  класифікація  хвороб  та  причин  смерті (МКХ-10) є відкритим виданням з необмеженим доступом,  яке  широко представлено в усіх медичних та публічних наукових бібліотеках,  в Інтернеті тощо,  тому при  наявності  бажання  визначити  по  коду МКХ-10  відповідний  діагноз  особи  доступно  необмеженому  і невизначеному колу осіб. <br />
Положення нормативно-правових актів, що оскаржуються,  якими передбачено  розміщення  в  листку непрацездатності відомостей про діагноз особи, прямо суперечать також і Цивільному кодексу України від  16.01.2003  р.  Так,  у  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1570#n1570 ст.  286  ЦК  України]  
встановлено, що фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою,  діагноз, а також про відомості,  одержані при  її  медичному  обстеженні.   Забороняється  вимагати  та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи".


[[Категорія:Гарантії і компенсації]]
[[Категорія:Гарантії і компенсації]]

Версія за 11:36, 30 квітня 2021

Нормативна база

Поняття листка непрацездатності

Відсутність на роботі через хворобу працівник підтверджує документом, що називається листком непрацездатності, який має бути оформлений належним чином, оскільки є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності – так званих лікарняних. Ця допомога надається у вигляді повної або часткової компенсації заробітку, втраченого за період хвороби.
Порядок заповнення листка непрацездатності регулюється Інструкцією про заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 (далі – Інструкція).

Відповідно до п.1 Інструкції листок непрацездатності (далі - ЛН) - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.
Бланк листка непрацездатності складається з трьох частин:

 • корінець;
 • лицьовий бік;
 • зворотний бік.

Порядок заповнення листа непрацездатності

Корінець заповнюється та залишається у медичному закладі. Зворотний бік заповнюється за місцем роботи застрахованої особи. Записи в листі непрацездатності здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом. Лицьовий бік заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Діагноз вказується на лицьовому боці, який видається хворому. Його також заповнює лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою. Дуже важливою є інформація про первинність чи продовження листка непрацездатності (із зазначенням номеру і серії попереднього листка непрацездатності), оскільки за одним страховим випадком може бути видано кілька листів на продовження попередніх. Перші 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються роботодавцем лише за першим листком.

На лицьовому боці також зазначаються повна назва та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, дата видачі листка, прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного, вік, стать, місце роботи. Далі вносяться відомості щодо діагнозу.

Так, згідно з п.3.2 Інструкції у графі "Діагноз первинний" лікар указує первинний діагноз у перший день видачі ЛН. У графі "Діагноз заключний" лікар указує остаточний діагноз, а в графі "шифр МКХ-10" - шифр діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року (далі - МКХ-10). Діагноз первинний, діагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. В іншому випадку первинний та заключний діагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.

Якщо за письмовим погодженням із завідувачем відділення з деонтологічних міркувань лікар у ЛН змінює формулювання діагнозу та шифру МКХ-10 фактичного захворювання, то він зобов'язаний зробити в медичній картці стаціонарного чи амбулаторного хворого запис, який обґрунтовує зміну діагнозу та шифру МКХ-10.

Таким чином, якщо в листку непрацездатності діагноз не вказано, він все одно вважається таким, що оформлений правильно і підлягає оплаті. Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі. Саме за записом у цій графі визначають, який із двох фондів соціального страхування (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань чи Фонд соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності) фінансуватиме допомогу по тимчасовій непрацездатності працівника. До речі, пункти 2 і 4 «Причина непрацездатності» виправленню не підлягають.

Правельність заповнення листка непрацездатності

Лицьовий бік має заповнити лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною осівою розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом. Необхідно звернути увагу на такі особливості заповнення лицьового боку листка непрацездатності, виданого працівнику:

 • має бути підкреслено слово "первинний" або "продовження". Якщо цей листок є продовженням, повинні зазначатися номер та серія попереднього;
 • місце та місцезнаходження закладу охорони здоров'я зазначаються повністю і повинні відповідати штампу та печатці закладу охорони здоров'я "Для листів непрацездатності";
 • дата видачі листка непрацездатності зазначається у такий спосіб: цифрою вказується число, після чого літерами - назва місяця, цифрами вказується рік;
 • прізвище, ім'я, по батькові працівника, вік (число повних років, зазначенихцифрами) повинні відповідати його паспортним даним;
 • місце роботи (назва і місцезнаходження організації) зазначається повністю без скорочень;
 • у графі "Причина непрацездатності" обов'язково повинна бути підкреслена відповідна причина увільнення від роботи. Пункти 2, 4 не можуть містити виправлень;
 • обов'язково зазначається режим, який призначався хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо;
 • при порушенні хворим призначеного режиму у графі "Відмітки про порушення режиму" зазначається дата порушення, засвідчена підписом лікаря, а в графі "Примітка" - вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп'яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров'я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров'я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.);
 • якщо тимчасова непрацездатність працівника настала поза постійним місцем проживання і роботи, листок непрацездатності у графі "Видачу листка непрацездатності дозволяю" має бути підписаний головним лікарем. Підпис засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров'я;
 • у графі "Звільнення від роботи записи у кожному рядку повинні підтверджуватися підписом та печаткою лікаря. У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов'язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками;
 • посада, прізвище лікаря, його підпис у графі "Стати до роботи" засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності";
 • у разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється "Продовжує хворіти" та зазначається номер нового листканепрацездатності.

На бланку лікарняного листка дозволяється не більше двох виправлень, які здійснюється шляхом закреслення неправильного запису та внесення правильного. Виправлення підтверджується записом "Виправленому вірити", підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності".

Порядок видачі

Відповідно до пункту 1.3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 № 455 листок непрацездатності видається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) в організаціях незалежно від форм власності та господарювання, або у фізичних осіб, у т.ч. в іноземних дипламатичних представництвах та консульських установах. Крім того, отримати лікарняний мають право також особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів, зокрема громадських організацій; члени кооперативних підприємств сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів.

Видавати листки непрацездатності не мають права лікарі:

 • станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;
 • станції переливання крові;
 • закладів судово-медичної експертизи;
 • бальнеогрязелікувальних, косметологічних та фізеотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік;
 • будинків відпочинку;
 • туристичних баз;
 • зубопротезних поліклінік (відділень);

санітарно-профілактичних закладів. А також лікуючі лікарі лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

Листок непрацездатності видає і закриває один лікувально-профілактичний заклад, крім випадків долікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. За наявності показань для подальшого лікування іншим лікуваально-профілактичним закладом видають новий лікарняний як продовження попереднього. У разі лікування в стаціонарі лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення видають лікарняний за весь період стаціонарного лікування. У разі потреби прожовження лікуваання в амбулаторних умовах, його може бути продовжено на термін до трьох календарних днів з обов'язковим обгрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї.

Судова практика

Рішенням Печерського районного суду м.Києва від 25 липня 2006 року № 2-А-216-1/06 визнано незаконними вимоги про зазначення у листку непрацездатності інформації про захворювання працівника. Положення нормативно-правових актів, якими передбачено розміщення в листку непрацездатності відомостей про діагноз особи, прямо суперечать Цивільному кодексу України, статтею 286 якого встановлено, що фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.