Обов'язкова евакуація в умовах воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальна інформація

Евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення (стаття 2 Кодексу цивільного захисту України)

Обов’язкова евакуація є одним з видів евакуації та проводиться, зокрема, у разі збройних конфліктів (із районів можливих бойових дій у безпечні райони) відповідно до пункту 3 Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану проводити евакуацію населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, а також із зон збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій) у безпечні райони (підпункт 19 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Рішення про проведення евакуації приймають:

 • на державному рівні - Кабінет Міністрів України;
 • на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
 • на місцевому рівні - районні, районні у містах Києві чи Севастополі державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування;
 • на об’єктовому рівні - керівники суб’єктів господарювання.

З метою сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, та громадських об'єднань з питань організації та проведення обов'язкової евакуації населення створено тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України – Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, основними завданнями якого є:

 • сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, та громадських об'єднань з питань організації та проведення евакуації;
 • визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час евакуації.

Порядок проведення евакуації

Порядок проведення евакуації визначається постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій».

Перелік адміністративно-територіальних одиниць, з яких проводиться евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в особливий період з районів можливих бойових дій, визначається Кабінетом Міністрів України.

Організація евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей в особливий період здійснюється з урахуванням положень Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Планування, організація та проведення заходів з евакуації здійснюється відповідно до наказу МВС від 10.07.2017  № 579 «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації».

Для планування, підготовки та проведення евакуації у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністраціях, органах місцевого самоврядування та на об’єктах господарювання утворюються органи з евакуації:

комісії з питань евакуації відповідають за планування евакуації на відповідному рівні, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, підготовку органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей. На об’єктах господарювання, що потрапляють у зони можливих надзвичайних ситуацій, з чисельністю працюючого персоналу менш як 50 осіб комісії з питань евакуації не утворюються, а призначається особа, що виконує функції зазначеної комісії;

збірні пункти евакуації призначені для збору і реєстрації евакуйованого населення та організації його вивезення (виведення) у безпечні райони і розміщуються поблизу залізничних станцій, морських і річкових портів, пристаней, маршрутів евакуації, а також на наявних міських площах, у відкритих безпечних місцях або безпечних приміщеннях. У невідкладних випадках функції збірних пунктів евакуації за рішенням керівника комісії з питань евакуації покладаються на оперативні групи;

проміжні пункти евакуації розміщуються на зовнішньому кордоні зони надзвичайної ситуації, пов’язаної з радіоактивним (хімічним) забрудненням, для пересадки населення з транспорту, що працював у зоні надзвичайної ситуації, на дезактивовані транспортні засоби, які здійснюють перевезення на незабруднені (незаражені) території. Кількість, нумерація, місця розташування та перелік районів, на території яких розміщуються проміжні пункти евакуації, визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування;

приймальні пункти евакуації розгортаються для приймання, ведення обліку евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей та відправлення їх до місць постійного (тимчасового) розміщення (збереження) у безпечних районах.

Час на розгортання і підготовку до роботи органів з евакуації усіх рівнів не повинен перевищувати чотирьох годин з моменту отримання рішення про проведення евакуації. Контроль за роботою органів з евакуації здійснюється органом, який приймає рішення про проведення евакуації.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують оповіщення та інформування  населення (у тому числі у формі, доступній для осіб з порушеннями зору, слуху) про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в умовах воєнного або надзвичайного стану.

За рішенням суб’єктів, які приймають рішення про евакуацію (крім керівників суб’єктів господарювання), для виведення чи вивезення основної частини населення із зони можливих бойових дій залучаються у порядку, встановленому законом, транспортні засоби суб’єктів господарювання, а в разі безпосередньої загрози життю або здоров’ю населення - усі наявні транспортні засоби суб’єктів господарювання та громадян.

Суб’єктові господарювання або громадянину, транспортні засоби яких залучалися для здійснення заходів з евакуації населення, компенсується вартість наданих послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію загрози виникнення надзвичайної ситуації або наслідків надзвичайної ситуації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Евакуація населення проводиться у безпечні райони, визначені органом, який приймає рішення про проведення евакуації. У разі коли евакуйоване населення неможливо розмістити у безпечному районі, його частина може розміщуватися на території регіону, суміжного з небезпечним районом, за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями такого регіону. Розміщення евакуйованого населення здійснюється за встановленими видами та обсягами послуг з його життєзабезпечення. Фінансування заходів з евакуації здійснюється за рахунок коштів, передбачених відповідно до вимог законодавства для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Відмова від евакуації

У випадку відмови від обов'язкової евакуації фізична особа підписує відмову від проведення обов'язкової евакуації. Своїм підписом у такій відмові особа підтверджує, що не бажає переміщатися в іншу місцевість та має намір залишитися за місцем свого проживання. Відмова батьків, осіб, які їх замінюють, або інших законних представників від обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремого населеного пункту в місцевості, де ведуться бойові дії, не допускається. Облік та зберігання оформлених відмов від обов'язкової евакуації здійснюється місцевими держадміністраціями або органами місцевого самоврядування, які організовують проведення такої евакуації.

Проведення обов'язкової евакуації окремих категорій населення

Засуджені та особи, взяті під варту

Механізм проведення у разі введення правового режиму воєнного стану обов'язкової евакуації затриманих осіб, підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, засуджених осіб (військовослужбовців), які відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі (далі - засуджені та особи, взяті під варту), що перебувають в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, гауптвахтах та дисциплінарному батальйоні, а також осіб, які перебувають у спеціальних палатах закладів охорони здоров'я та кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців Збройних Сил (далі - установи для попереднього ув'язнення та виконання покарань), розташованих у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ для попереднього ув'язнення та виконання покарань, які розташовані в безпечній місцевості визначає Порядок проведення обов'язкової евакуації окремих категорій населення у разі введення правового режиму воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. N 934.

У разі введення правового режиму воєнного стану у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, проводиться обов’язкова евакуація засуджених та осіб, взятих під варту.

Рішення про проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, з місцевостей, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань, які розташовані в безпечній місцевості, приймається відповідним військовим командуванням разом з військовими адміністраціями (у разі їх утворення).

Організація проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, покладається на:

Міністерство юстиції України - стосовно підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, що перебувають у слідчих ізоляторах, засуджених осіб, які відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі;

Військову службу правопорядку у Збройних Силах - стосовно військовослужбовців, які утримуються на гауптвахтах та відбувають покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні, а також осіб, які перебувають у спеціальних палатах закладів охорони здоров’я та кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців Збройних Сил;

Національну поліцію - стосовно осіб, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання Національної поліції;

СБУ - стосовно осіб, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання СБУ.

Для підготовки та проведення евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, у Мін’юсті, Національній поліції, Службі правопорядку, їх територіальних (міжрегіональних, регіональних) органах, ізоляторах тимчасового тримання СБУ утворюються тимчасові органи з евакуації - комісії з питань евакуації.

В установах для попереднього ув’язнення та виконання покарань заходи з підготовки та проведення евакуації організовуються та здійснюються їх адміністраціями.

Комісії з питань евакуації відповідають за:

 1. планування заходів з евакуації засуджених та осіб, взятих під варту;
 2. організацію залучення сил і засобів конвоювання та забезпечення евакуації;
 3. здійснення контролю за підготовкою установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань до евакуації.

Адміністрації установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань відповідають за:

 1. підготовку, передачу підрозділу конвоювання;
 2. приймання і розміщення засуджених та осіб, взятих під варту.

У підготовці та проведенні Мін’юстом евакуації засуджених та осіб, взятих під варту, беруть участь Національна гвардія (у частині здійснення конвоювання) та ПАТ “Укрзалізниця”.

Перевезення засуджених та осіб, взятих під варту, у ході евакуації здійснюється спеціальним (додатково обладнаним) автомобільним транспортом Національної поліції, Національної гвардії, Мін’юсту, СБУ, Служби правопорядку, спеціальним (додатково обладнаним) залізничним транспортом ПАТ “Укрзалізниця”. Вимоги до обладнання (додаткового обладнання) залізничного (автомобільного) транспорту визначаються МВС разом з Мінінфраструктури.

Евакуація засуджених та осіб, взятих під варту, проводиться до установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань з відповідним режимом утримання, які розташовані в безпечній місцевості

Діти та особи, які проживають або зараховані до закладів на цілодобове перебування

Механізм забезпечення безпеки дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, що розташовані в зоні активних бойових дій або наближених до неї населених пунктах (далі - діти та особи), шляхом вжиття заходів до їх тимчасового переміщення (евакуації), забезпечення розміщення, належного догляду та виховання визначений Порядком тимчасового переміщення (евакуації) та забезпечення умов для перебування на території України, де не ведуться бойові дії, або за межами України дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 р. № 385.

Дія цього Порядку поширюється на такі заклади різних типів, форм власності та підпорядкування:

 1. будинки дитини (у тому числі спеціалізовані);
 2. центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям;
 3. заклади дошкільної та загальної середньої освіти (у тому числі дитячі будинки, санаторні, спеціальні, спеціалізовані заклади загальної середньої освіти із пансіонами (інтернатами) в їх складі);
 4. малі групові будинки;
 5. притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей і сімей, стаціонарні служби (відділення) центрів соціальних служб, що здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей, стаціонарні служби (відділення) соціально-психологічної реабілітації дітей (надання послуг із соціально-психологічної реабілітації дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах) центрів надання соціальних послуг; школи та професійні училища соціальної реабілітації;
 6. дитячі будинки-інтернати системи соціального захисту населення;
 7. будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, інші заклади, що забезпечують тимчасове проживання та надання соціальних послуг повнолітнім особам, сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 8. інші заклади (у тому числі засновані громадськими, благодійними та релігійними організаціями), в яких передбачено проживання або цілодобове перебування дітей та осіб (далі - заклади).

До груп дітей та осіб, які можуть бути тимчасово переміщені (евакуйовані) належать:

 1. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку, у тому числі діти з інвалідністю, та проживають або зараховані до закладів;
 2. діти, які не досягли 18-річного віку, не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей з інвалідністю, та зараховані до закладів на цілодобове перебування;
 3. особи похилого віку, особи з інвалідністю, які проживають в закладах або зараховані до них на цілодобове перебування, отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;
 4. повнолітні особи, у тому числі особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, які тимчасово проживали в закладах, що надають соціальні послуги.

Обласні, Київська міська військові адміністрації у взаємодії з відповідними районними військовими адміністраціями, виконавчими органами міських, сільських, селищних рад за місцем розташування закладів забезпечують:

 • проведення постійної оцінки стану безпеки перебування дітей та осіб у закладах, розташованих на території відповідних областей, м. Києва, з урахуванням інформації Збройних Сил, Міноборони, територіальних органів ДСНС, Національної поліції про території, де ведуться бойові дії, а також території, куди можуть бути тимчасово переміщені (евакуйовані) діти та особи;
 • збір і оновлення інформації щодо закладів;
 • узгодження з Мінреінтеграції, МВС, Збройними Силами за участю АТ “Укрзалізниця” маршрутів тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, у тому числі за можливості у супроводі службового автомобіля Національної поліції, ДСНС та бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Служби у справах дітей, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та науки обласних, Київської міської військових адміністрацій залежно від підпорядкування (сфери управління) закладу у взаємодії з відповідними структурними підрозділами районних військових адміністрацій, виконавчими органами міських, сільських, селищних рад із залученням представників благодійних і громадських організацій та адміністрації закладів забезпечують своєчасну підготовку дітей та осіб до тимчасового переміщення (евакуації), зокрема щодо:

 • проведення роз’яснювальної роботи з працівниками, дітьми та особами щодо дій під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню, артобстрілів, обстрілів стрілецькою зброєю, вибухів, а також надання першої домедичної допомоги;
 • ознайомлення дітей та осіб з правилами поведінки під час тимчасового переміщення (евакуації);
 • забезпечення дитини та особи речами першої необхідності для них;
 • надання дитині та особі копій її документів та інформації про контактну особу, яка відповідає за них, для зв’язку з ними у разі, коли дитина та особа з будь-яких причин залишиться без супроводу;
 • визначення працівників закладу, які будуть супроводжувати під час переміщення (евакуації) дітей та осіб (далі - супроводжуючі особи);
 • підготовки базового набору речей першої необхідності для дітей та осіб, що передається в розпорядження кожної супроводжуючої особи;
 • збереження персональних даних про дітей та осіб та особових справ (у тому числі медичної документації та інших документів);
 • наявності у керівника закладу плану евакуації закладу, контактних даних органів, що здійснюють тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, а також осіб, відповідальних за прийом за місцем переміщення (евакуації) дітей та осіб.

Заходи з підготовки до тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб в межах України та за її межами здійснюються на підставі наказу керівника закладу.

З метою вирішення питання щодо тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб у межах України керівник закладу забезпечує погодження наказу з обласною, Київською міською військовою адміністрацією за місцем розташування закладу, а у разі відсутності технічної можливості надання погодження з відповідною військовою адміністрацією - з Нацсоцслужбою, МОН, МОЗ, МВС, Міноборони, Мінмолодьспортом, МКІП залежно від підпорядкування (сфери управління) закладу.

Керівник закладу також забезпечує надання службі у справах дітей, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки обласної, Київської міської військової адміністрації залежно від підпорядкування (сфери управління) закладу за місцем його розташування копії наказу про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, списків, які є невід’ємною частиною наказу, із зазначенням:

 1. прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження дітей та осіб;
 2. прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження супроводжуючих осіб із визначенням відповідальності кожної такої особи за конкретних дітей та осіб;
 3. стану здоров’я, мобільності, дієздатності, статусу дітей та осіб, які проживають або перебувають у закладі (дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, дитина, яка залишилася без піклування батьків, дитина та особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитина та особа з інвалідністю, дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги), можливості контактування із законними представниками (у разі їх наявності);

а також витягу з наказу про тимчасове переміщення (евакуацію) осіб, визнаних судом недієздатними/обмежено дієздатними, із зазначенням:

 1. прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження осіб, визнаних судом недієздатними/обмежено дієздатними;
 2. прізвища, імені, по батькові (за наявності) їх опікунів/піклувальників;
 3. прізвища, імені, по батькові (за наявності) опікуна/піклувальника особи, визнаної судом недієздатною/обмежено дієздатною, з яким втрачено зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях;
 4. прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження супроводжуючої особи із визначенням відповідальності кожної такої особи за конкретних осіб, визнаних судом недієздатними/обмежено дієздатними
 5. Наказ може прийматися про тимчасове переміщення (евакуацію) окремих груп дітей та осіб з урахуванням їх віку та стану здоров’я.

Обласна, Київська міська військова адміністрація на території, на якій не ведуться бойові дії, з метою задоволення потреб тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей та осіб забезпечує підготовку організацій, закладів та установ для їх розміщення, зокрема:

 • своєчасну підготовку та облаштування захисних споруд цивільного захисту, підвалів або інших приміщень, придатних для укриття дітей та осіб та персоналу і безпечного перебування в них;
 • перевірку наявності опалення, водопостачання, електроенергії;
 • наявність необхідного запасу продуктів харчування (вода, їжа), лікарських засобів, засобів гігієни, одягу, взуття тощо;
 • облаштування спальних місць відповідно до віку та потреб дітей та осіб, у тому числі дітей та осіб з інвалідністю;
 • залучення необхідної кількості працівників до роботи з тимчасово переміщеними (евакуйованими) дітьми та особами;
 • здійснення прийому, розміщення, ведення обліку тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей та осіб;
 • оцінювання потреб дітей та осіб у послугах та підтримці;
 • організацію харчування дітей та осіб;
 • надання речей першої необхідності, лікарських засобів, засобів для пересування дітям та особам з числа маломобільних груп населення відповідно до потреб;
 • надання освітніх послуг дітям відповідно до їх віку та рівня розвитку, реабілітаційної, медичної, психологічної та іншої допомоги дітям та особам з урахуванням їх потреб;
 • сприяння супроводжуючим особам у представництві інтересів дітей та осіб в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, вирішення питань виплати державної соціальної допомоги, пенсійного забезпечення;
 • надання допомоги у працевлаштуванні повнолітніх працездатних осіб.

Рішення про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб за межі України приймається за умови надання обґрунтування такого переміщення (евакуації) та недоцільності його здійснення в межах України, а також наявності можливостей створення належних умов для їх розміщення з урахуванням потреб у особливих умовах догляду.

До тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей та осіб за межами України застосовується тимчасовий захист як форма міжнародного захисту у значенні статті 9 Конвенції про статус біженців, ратифікованої Законом України від 10 січня 2002 р. № 2942-III.

Керівник закладу для прийняття рішення про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб за межі України інформує службу у справах дітей, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та науки обласної, Київської міської військової адміністрації залежно від підпорядкування (сфери управління) закладу за місцем його розташування та Нацсоцслужбу щодо необхідності виїзду дітей та осіб за межі України.

Після прибуття дітей та осіб до місця тимчасового перебування за межами України керівник закладу або уповноважена ним супроводжуюча особа зобов’язані:

 • звернутися протягом доби до консульської установи України у державі тимчасового перебування для взяття дітей та осіб на тимчасовий консульський облік;
 • повідомити протягом трьох робочих днів службі у справах дітей та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської військової адміністрації за попереднім місцем розташування закладу або за місцем розташування пункту пропуску через державний кордон про прибуття дітей та осіб на місце тимчасового перебування.

Служба у справах дітей, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської військової адміністрації, протягом трьох днів після отримання інформації про прибуття дітей та осіб на місце тимчасового перебування зобов’язані поінформувати про це Нацсоцслужбу.

На керівника закладу або уповноважену ним супроводжуючу особу на період тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб покладається відповідальність за їх життя і здоров’я.

Облік тимчасово переміщених (евакуйованих) осіб у межах України або за її межами ведеться структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської військової адміністрації за місцем попереднього розташування закладу в порядку, визначеному Нацсоцслужбою.

Див. також

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію створено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"