Обговорення:Головна сторінка2

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Відшкодування завданих збитків заподіяних власникам земельної ділянки або землекористувачам

Нормативна база

 1. Земельний кодекс України
 2. Цивільний кодекс України
 3. Господарський кодекс України
 4. Податковий кодекс України
 5. Закон України «Про оренду землі»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про затвердження порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».
 7. Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 963.

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам як спосіб захисту прав на земельні ділянки


Відшкодування збитків як спосіб захисту прав на земельні ділянки полягає у здійсненні уповноваженими державними органами сукупності правових дій, спрямованих на усунення порушень та відновлення прав власників земельних ділянок та землекористувачів шляхом компенсації завданих негативних наслідків майнового (еколого- майнового) характеру. Таке відновлення земельних прав власників земельних ділянок та землекористувачів здійснюється в обсязі, який міг би існувати за умови не вчинення порушення прав. З положень статей 13, 14, 140, 142, 143 Конституції України, статей 11, 16, 167, 169, 374 ЦК України, статей 2, 8, 48, 133, 148, 152, 197 ГК України, статей 80, 84, 123, 124, 127, 128Земельного кодексу України (далі - ЗК України) випливає, що органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у правовідносинах щодо розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності (наданні земельних ділянок громадянам та юридичним особам у власність або в користування, відчуженні земельних ділянок державної або комунальної власності, укладенні, зміні, розірванні договорів купівлі-продажу, ренти, оренди земельної ділянки та інших договорів щодо земельних ділянок, встановленні сервітуту, суперфіцію, емфітевзису, в тому числі прийнятті державними органами та органами місцевого самоврядування відповідних рішень) діють як органи, через які держава або територіальна громада реалізують повноваження власника земельних ділянок.


У законодавстві України відшкодування збитків визначається як: 1) форма відповідальності певного суб’єкта за порушення договірних зобов’язань або вчинення делікту (ст. 611, 623, 1192 ЦК України); 2) суб’єктивне право власника землі (землекористувача) вимагати компенсації завданих збитків (ст. 90, 95 ЗК); 3) юридичний обов’язок заподіювача шкоди; 4) спосіб захисту прав на земельну ділянку (ст. 16 ЦК України, ст.152 ЗК України). Крім того, однією з найвагоміших новел вітчизняного земельного права є визнання на законодавчому рівні відшкодування збитків гарантією прав власника (землекористувача). Закріплення в ЗК України відшкодування збитків у переліку гарантій прав на землю підкреслює абсолютно новаторський підхід у визначенні цього інституту, що забезпечує можливість його аналізу з якісно нового погляду. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам є юридичною гарантією, спрямованою на безперешкодне здійснення прав на землю власником чи користувачем земельної ділянки за допомогою передбачених законом засобів.


Закріплення інституту відшкодування збитків у розділі про гарантії прав на землю є конкретизацією таких конституційних норм-гарантій: 1) держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господа- рювання (ст. 13); 2) право власності на землю гарантується (ст. 14); 3) ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним (ст. 41); 4) право на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб у разі здійснення ними своїх повноважень (ст. 56) та ін. Одним із способів захисту прав на землю, передбачених статтею 152 ЗК України, є відшкодування заподіяних збитків.


Поняття «збитки» визначено статтею 22 ЦК України, відповідно до якої збитками вважаються втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), та доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Збитки – втрати, нанесені власнику земельної ділянки стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які власник земельної ділянки (сторона) одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання умов здійснення господарської діяльності другою стороною.


Земельна ділянка – частина земної поверхні з певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами; внаслідок її вилучення (викупу) або зайняття, обмеження, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.


Нормативна грошова оцінка – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.


Орендна плата – обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.


Обов’язковість відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам визначено у статтях 97, 101, 146, 147, 152, 155, 212 ЗК України. Збитки власникам земельних ділянок та землекористувачам відшкодовують особи, які їх заподіяли. Відшкодування збитків здійснюється добровільно або в судовому порядку.

Самовільне зайняття земельних ділянок як вид заподіяння збитків власнику земельної ділянки

Самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочинну щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.


Користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів позбавляє орендодавця права одержати дохід у вигляді орендної плати за землю, який він міг би отримувати, якби його право не було порушено. Таку правову позицію висловив Верховний Суд України при розгляді справи № 6-2588цс15. Верховний Суд також зазначив, що згідно із частиною другою статті 152 ЗК України власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки (пункт «д» частини першої статті 156 ЗК України).


За змістом статті 157 ЗК України відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, які використовують земельні ділянки, а також органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність яких обмежує права власників і землекористувачів або погіршує якість земель, розташованих у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами і стічними водами. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.


З аналізу наведених норм вбачається, що користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів позбавляє орендодавця права одержати дохід у вигляді орендної плати за землю, який він міг би отримувати, якби його право не було порушено.


Самовільне зайняття земельної ділянки є адміністративним правопорушенням, передбаченим статтею 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його вчинення тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Також, статтею 197-1 Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. За вчинення такого злочину встановлене кримінальне покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних або арешту на строк до шести місяців.


Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.


У разі ж самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, кримінальне покарання встановлюється у вигляді штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, а у разі, якщо таке будівництво здійснено на земельній ділянці особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель - позбавлення волі на строк від одного до трьох років.


Крім того, власник або користувач земельної ділянки вправі звернутись до суду із позовом про стягнення із особи, яка неправомірно використовує земельну ділянку завданих цим збитків, а також, у разі, якщо суд визнає це обґрунтованим, і моральної шкоди.

Порядок підготовки та оформлення матеріалів на комісію по визначенню розміру збитків

Підготовку матеріалів на засідання комісії по визначенню розміру збитків здійснює відділ із земельних питань управління містобудування, архітектури виконавчого комітету міської ради.


Основними завданнями Комісії є визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі, у тому числі міській раді (як розпоряднику земель міста) та землекористувачам, заподіяних унаслідок:

 • вилучення (викупу) або тимчасового зайняття земельних ділянок;
 • обмеження у використанні земельних ділянок;
 • погіршення якості земель або приведення їх у непридатний для використання за цільовим призначенням стан;
 • недоодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки.


На засідання Комісії для розгляду готуються наступні матеріали:

* заява власника землі (уповноваженого ним органу, особи) або орендаря про визначення розміру збитків (у разі, коли власником чи землекористувачем земельної ділянки є територіальна громада міста в особі міської ради, її інтереси представляє відділ із земельних питань управління містобудування, архітектури комітету міської ради);
* рішення міської ради про надання в оренду або поновлення договору оренди земельної ділянки (при наявності);
* документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою (при наявності);
* документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, споруду, інше);
* акт, який встановлює порушення земельного чи екологічного законодавства (при наявності);
* документація із землеустрою на земельну ділянку (при наявності);
* акт обстеження та визначення меж земельної ділянки;
* довідка державного податкового органу щодо справляння земельного податку чи орендної плати за землю;
* попередній розрахунок суми збитків, виконаний фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради;
* письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, яким нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;
* письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;
* інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб’єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.

Порядок нарахування завданих збитків власникам землі, визначення розміру збитків

Розміри збитків, заподіяні землевласникам та землекористувачам, визначаються Комісією на підставі матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства Державною інспекцією сільського господарства. Управління Держгеокадастру готує та надає Комісії довідку (або витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Державні податкові інспекції надають Комісії, у разі необхідності, відомості про задекларовані та сплачені суми податкових зобов’язань з плати за землю. Матеріали щодо розміру збитків розглядаються Комісією разом з іншими документами. Розміри збитків визначаються в повному обсязі до реальної вартості майна на момент їх заподіяння та проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).


Відшкодуванню підлягають:

 • вилучення (викуп) або тимчасове зайняття земельних ділянок;
 • обмеження прав власників землі та землекористувачів унаслідок самовільного зайняття земельних ділянок або несвоєчасного оформлення правоустановчих документів на право користування земельною ділянкою;
 • погіршення якості земель або приведення їх у непридатний для використання за цільовим призначенням стан;
 • інші збитки власників землі і землекористувачів, включаючи й неодержані доходи, при їх належному обґрунтуванні.


Неодержаний дохід – це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки, але не одержав унаслідок її вилучення (викупу), тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням, у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.


Збитки відшкодовуються власникам землі, у тому числі міській раді (як розпоряднику земель міста), землекористувачам (орендарям) підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження відповідних актів Комісії, а при вилученні (викупі) земельних ділянок – після ухвалення міською радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина.


У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою.

У випадку не укладення користувачем земельної ділянки договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації у строк, вказаний в рішенні міської ради про надання в оренду земельної ділянки або поновлення договору оренди земельної ділянки, збитки визначаються після закінчення строку, встановленого в рішенні, для оформлення документів.

У разі невідповідності розміру орендної плати по договору оренди землі вимогам чинного законодавства, збитки визначаються за період використання земельної ділянки з порушенням вимог.


Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків. Витрати, понесені на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи визначаються на підставі документів, що підтверджують понесені користувачем витрати. В свою чергу, згідно з пунктом 3.1 зазначених Методичних рекомендацій, підставою для здійснення розрахунку розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним чи фізичним особам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, є матеріали справи про адміністративне правопорушення, які підтверджують факт вчинення цього правопорушення, а саме:

 • акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства;
 • протокол про адміністративне правопорушення;
 • припис (з вимогою усунення порушення земельного законодавства);
 • акт обстеження земельної ділянки.

Порядок відшкодування завданих збитків

Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам визначено постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про затвердження порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам». Відповідно до цього Порядку розмір збитків, що підлягають відшкодуванню землевласникам та землекористувачам, визначається комісіями, створеними міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного підпорядкування) рад. При цьому, визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів внаслідок порушення природоохоронного законодавства визначається відповідно до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 963.


Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву обчислюється відповідно до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 № 171. Крім того, Кабінет Міністрів України також врегулював порядок визначення розміру збитків, завданих унаслідок не проведення робіт з рекультивації порушених земель, що здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1098 «Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок не проведення робіт з рекультивації порушених земель». Відповідно до пункту 3 Порядку відшкодуванню підлягають збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.


Отже, системний аналіз зазначених норм матеріального права дозволяє зробити висновок, що у випадку неукладення договору оренди, суперфіцію або інших правочинів як правових підстав для користування земельною ділянкою з вини користувача настають правові наслідки, передбачені статтею 157 ЗК України та Порядком.


При визначені шкоди, нанесеної правопорушником земельних відносин, а також при її відшкодуванні керуються постановою КМУ від 19 квітня 1993 року №284 "Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" Ця постанова встановлює правила відшкодування збитків, нанесених вилученням ( викупом) землі або тимчасовим зайняттям земельних ділянок, а також обмеженням прав власників землі і землекористувачів, в тому числі орендарів, погіршенням якості земель або приведенням їх в непридатний для цільового використання стан в результаті негативної діяльності підприємств, установ , організацій і громадян. Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель. Після затвердження акту про визначення збитків рішенням виконавчого комітету міської ради, відділ із земельних питань управління містобудування, архітектури виконавчого комітету міської ради у п'ятиденний термін направляє суб'єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків.


У повідомленні зазначаються:

 • результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;
 • попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

Повідомлення підписується міським головою або іншою уповноваженою особою та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис.


У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні, та наданні згоди добровільного відшкодування збитків, укладається договір про добровільне відшкодування збитків .

Невід'ємною частиною договору є:

* акт комісії про визначення збитків власнику землі;
* рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження акту про визначення збитків власнику землі;
* письмова згода на добровільне відшкодування збитків.


Договір про відшкодування збитків підписується міським головою або іншою уповноваженою особою та суб'єктом, з обов'язковим погодженням юридичним відділом виконавчого комітету. Контроль розрахунків згідно договору про добровільне відшкодування збитків, покладається на фінансове управління виконавчого комітету міської ради. У випадку недосягнення сторонами згоди матеріали щодо відшкодування збитків для підготовки позову про примусове відшкодування збитків в судовому порядку.


Позитивна судова практика

 1. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54096996
 2. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43831009
 3. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25028529
 4. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64058049
 5. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39511970
 6. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44115992
 7. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50445830
 8. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58272828
 9. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56250633
 10. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40525709
 11. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48520069
 12. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46683067
 13. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29045328
 14. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48553543