Відмінності між версіями «Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 6: Рядок 6:
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017  № 262 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017  № 262 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів"]
== Загальна інформація про нормативну грошову оцінку земельних ділянок ==
'''Нормативна грошова оцінка земельних ділянок''' - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,  визначений за встановленими і затвердженими нормативами. <br>
'''Капіталізація''' – це визначення вартості об'єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання. <br>
'''Рентний дохід''' – це дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва, залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 ст. 1 Закону України "Про оцінку земель"]).
Інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів оприлюднюється на сайті [http://land.gov.ua/ Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру].<br>
== Хто здійснює нормативну грошову оцінку земельної ділянки? ==
Розробниками  технічної  документації  з нормативної грошової оцінки земельних ділянок  є <u>юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою</u>.<br>
Відповідність  технічної  документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок  положенням  нормативно-технічних  документів, стандартів, норм і правил засвідчується: <br>
* у  паперовій  формі  -  підписом  та  особистою  печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;
* в  електронній  формі  -  електронним  цифровим  підписом сертифікованого  інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.
== Підстави проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки ==
Підставою для  проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок  є:<br>
* рішення  органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування; <br>
* договір,  який  укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.<br>
На виконання [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 ст.13 Закону України "Про оцінку земель"] нормативна грошова  оцінка  земельних  ділянок  проводиться у разі:<br>
* визначення розміру земельного податку; <br>
* визначення розміру  орендної  плати  за  земельні  ділянки державної та комунальної власності; <br>
* визначення  розміру  державного  мита  при  міні, спадкуванні (крім  випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом  (як  випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування  ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків  спадкування  власності, вартість якої оподатковується за нульовою  ставкою)  та  даруванні  земельних  ділянок  згідно  із законом;  <br>
* визначення втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва; <br>
* розробки показників  та  механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель; <br>
* відчуження  земельних  ділянок  площею  понад 50 гектарів, що належать  до  державної  або комунальної власності, для розміщення відкритих  спортивних  і фізкультурно-оздоровчих споруд. <br>
У всіх  інших  випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та  у  випадках,  визначених  цим  та іншими законами України.
== Періодичність та порядок проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки ==
Нормативна грошова  оцінка  земельних  ділянок  проводиться відповідно до державних стандартів,  норм,  правил,  а також інших нормативно-правових  актів  на  землях  усіх  категорій  та  форм власності. <br>
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться: <br>
   
* розташованих у  межах  населених  пунктів  незалежно  від  їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років; <br>
*      розташованих за межами населених  пунктів  земельних  ділянок сільськогосподарського  призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років,  а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.<br>
'''За результатами  нормативної  грошової  оцінки  земельних  ділянок складається технічна документація.'''<br>
Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:<br>
* пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;<br>
* завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;<br>
* рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;<br>
* викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;<br>
* картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;<br>
* шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.<br>
До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення.<br>
Технічна документація  з  нормативної грошової оцінки земельних ділянок, підлягає державній експертизі відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»] та затверджується  відповідною  сільською, селищною, міською радою (земелньі діляки у межах населених пунктів) або районними радами (земельні ділянки за межами населени пунктів).<br>
Розробники технічної  документації  з  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  зобов'язані  безоплатно  передавати  копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою. <br>
Дані про  нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як  Витяг з технічної документації про нормативну грошову  оцінку
окремої земельної ділянки, який видається Державною службою України з питань геодезії картографії та кадастру.<br>

Версія за 12:48, 20 березня 2019