Відмінності між версіями «Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Закон України «Про оцінку земель»]
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Закон України "Про оцінку земель"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»]
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15 Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"]
 
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"]
 
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"]
 
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017  № 262 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"]
 
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017  № 262 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"]
 
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів"]
 
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів"]
  
== Загальна інформація про нормативну оцінку земельних ділянок ==  
+
== Загальна інформація про нормативну грошову оцінку земельних ділянок ==  
Законом України «Про оцінку земель» (далі – Закон)встановлено, що  грошова оцінка земельних ділянок залежно від  призначення  та порядку проведення може бути нормативною і експертною.
+
'''Нормативна грошова оцінка земельних ділянок''' - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,  визначений за встановленими і затвердженими нормативами. <br>
Згідно Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,  визначений за встановленими і затвердженими нормативами.
 
Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні,  спадкуванні  (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та  другої  черги  за  законом  (як  випадків  спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом  представлення,  а  також  випадків спадкування власності, вартість якої  оподатковується  за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок  згідно  із  законом,  орендної  плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва, вартості земельних ділянок площею понад  50  гектарів  для  розміщення  відкритих  спортивних  і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
 
Відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF/paran11#n11 Методики  нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 16 листопада 2016 р. № 831], нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськими угіддями на землях сільськогосподарського призначення.
 
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою.
 
Держгеокадастр оприлюднює показники нормативної грошової оцінки 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі та перелогів, багаторічних насаджень, природних сіножатей, пасовищ) у середньому по Україні та в розрізі регіонів України за період 1995 – 2018 роки.
 
  
== Суб’єкти проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ==
+
'''Капіталізація''' – це визначення вартості об'єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання. <br>
Згідно п.3 Розділу І Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 23.05.2017 року № 262 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.05.2017 року № 679/30547, нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою.
 
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про оцінку земель» розробниками  технічної  документації  з нормативної грошової оцінки земельних ділянок  є  особи, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають  право  на  здійснення  діяльності  у  сфері землеустрою.  Відповідність  технічної  документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок  положенням  нормативно-технічних  документів, стандартів, норм і правил засвідчується:
 
  
• у  паперовій  формі  -   підписом  та особистою  печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;
+
'''Рентний дохід''' – це дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва, залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 ст. 1 Закону України "Про оцінку земель"]).
 +
Інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів оприлюднюється на сайті [http://land.gov.ua/ Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру].<br>
  
• в  електронній  формі  -  електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.
+
== Хто здійснює нормативну грошову оцінку земельної ділянки? ==
 +
Розробниками  технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є <u>юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою</u>.<br>
  
== Обов'язкове проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ==
+
Відповідність  технічної  документації з нормативної грошової оцінки земельних   ділянок  положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил засвідчується: <br>
На виконання ст.13 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних  ділянок проводиться у разі:  
 
  
• визначення розміру земельного податку;  
+
* у  паперовій  формі  -  підписом  та  особистою  печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;  
 +
* в  електронній  формі  -  електронним  цифровим  підписом сертифікованого  інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.
  
• визначення розміру  орендної  плати  за  земельні  ділянки державної та комунальної власності;
+
== Підстави проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки ==
  
• визначення  розміру  державного  мита  при  міні, спадкуванні (крім  випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом  (як  випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування  ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків  спадкування  власності, вартість якої оподатковується за нульовою  ставкою)  та  даруванні земельних ділянок  згідно  із законом; 
+
Підставою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок  є:<br>
  
• визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;  
+
* рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування; <br>
 +
* договір,  який  укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.<br>
  
розробки показників  та  механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;  
+
На виконання [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 ст.13 Закону України "Про оцінку земель"] нормативна грошова  оцінка  земельних  ділянок  проводиться у разі:<br>
 +
 
 +
* визначення розміру земельного податку; <br>
 +
* визначення розміру  орендної  плати  за  земельні  ділянки державної та комунальної власності; <br>
 +
* визначення  розміру  державного  мита  при  міні, спадкуванні (крім  випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом  (як  випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування  ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків  спадкування  власності, вартість якої оподатковується за нульовою  ставкою)  та  даруванні  земельних  ділянок  згідно  із законом;  <br>
 +
* визначення втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва; <br>
 +
* розробки показників  та  механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель; <br>
 +
* відчуження  земельних  ділянок  площею  понад 50 гектарів, що належать  до  державної  або комунальної власності, для розміщення відкритих  спортивних  і фізкультурно-оздоровчих споруд. <br>
  
• відчуження  земельних  ділянок  площею  понад 50 гектарів, що належать  до  державної  або комунальної власності, для розміщення відкритих  спортивних  і фізкультурно-оздоровчих споруд.
 
 
У всіх  інших  випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та  у  випадках,  визначених  цим  та іншими законами України.
 
У всіх  інших  випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та  у  випадках,  визначених  цим  та іншими законами України.
  
== Порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ==
+
== Періодичність та порядок проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки ==
За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, що затверджується у порядку, встановленому законом.
+
Нормативна грошова  оцінка  земельних  ділянок  проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових  актів  на землях  усіх  категорій  та   форм власності. <br>
Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:
 
 
 
• пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;
 
 
 
• завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;
 
 
 
• рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
 
 
 
• викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;
 
 
 
• картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;
 
  
• шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.
+
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться: <br>
 +
   
 +
* розташованих у  межах  населених  пунктів  незалежно  від  їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років; <br>
 +
*      розташованих за межами населених  пунктів  земельних  ділянок сільськогосподарського  призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років,  а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.<br>
  
До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що затверджується у порядку, встановленому законом, та включає:
+
'''За результатами  нормативної  грошової  оцінки  земельних  ділянок складається технічна документація.'''<br>
  
• пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;
+
Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:<br>
  
завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;
+
* пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;<br>
 +
* завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;<br>
 +
* рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;<br>
 +
* викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;<br>
 +
* картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;<br>
 +
* шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.<br>
  
• викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких вказане місце розташування земельної ділянки;
+
До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення.<br>
  
• викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів;
+
Технічна документація  з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, підлягає державній експертизі відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»] та затверджується  відповідною  сільською, селищною, міською радою (земелньі діляки у межах населених пунктів) або районними радами (земельні ділянки за межами населени пунктів).<br>
  
• картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів на земельній ділянці;
+
Розробники технічної  документації  з  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  зобов'язані  безоплатно  передавати  копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою. <br>
  
• шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь земельної ділянки.
+
Дані про  нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як  Витяг з технічної документації про нормативну грошову  оцінку
 +
окремої земельної ділянки, який видається Державною службою України з питань геодезії картографії та кадастру.<br>
  
Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою зацікавленої особи як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
+
[[Файл:Отримання витягу про НГО.pdf|міні|Отримання витягу про нормативну грошову оцінку]]
З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (із змінами).
 
  
 
[[Категорія: Право власності на землю]]
 
[[Категорія: Право власності на землю]]
 +
[[Категорія: Земельне право]]

Версія за 12:50, 12 грудня 2018

Нормативна база

Загальна інформація про нормативну грошову оцінку земельних ділянок

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Капіталізація – це визначення вартості об'єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання.

Рентний дохід – це дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва, залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. (ст. 1 Закону України "Про оцінку земель"). Інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів оприлюднюється на сайті Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру.

Хто здійснює нормативну грошову оцінку земельної ділянки?

Розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Відповідність технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил засвідчується:

 • у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;
 • в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.

Підстави проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Підставою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок є:

 • рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
 • договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.

На виконання ст.13 Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

 • визначення розміру земельного податку;
 • визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
 • визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом;
 • визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
 • розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;
 • відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.

У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

Періодичність та порядок проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

 • розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;
 • розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.

За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація.

Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:

 • пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;
 • завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;
 • рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
 • викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;
 • картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;
 • шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.

До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, підлягає державній експертизі відповідно до Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» та затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою (земелньі діляки у межах населених пунктів) або районними радами (земельні ділянки за межами населени пунктів).

Розробники технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки, який видається Державною службою України з питань геодезії картографії та кадастру.

Файл:Отримання витягу про НГО.pdf