Відмінності між версіями «Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 2: Рядок 2:


1. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Закон України «Про оцінку земель» № 1378 від 11.12.2003р.]
1. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Закон України «Про оцінку земель» № 1378 від 11.12.2003р.]
2. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658 від 12.07.2001р.]
2. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658 від 12.07.2001р.]
3. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою КМ України № 213 от 23.03.1995р.]
3. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою КМ України № 213 от 23.03.1995р.]
4. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06 Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений сумісним наказом Держкомітету України по земельним ресурсам, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Української академією наук № 18/15/21/11 від 27.01.2006р.]
4. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06 Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений сумісним наказом Держкомітету України по земельним ресурсам, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Української академією наук № 18/15/21/11 від 27.01.2006р.]Версія за 14:42, 28 березня 2018

Нормативна база

1. Закон України «Про оцінку земель» № 1378 від 11.12.2003р.

2. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658 від 12.07.2001р.

3. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою КМ України № 213 от 23.03.1995р.

4. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений сумісним наказом Держкомітету України по земельним ресурсам, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Української академією наук № 18/15/21/11 від 27.01.2006р.


Загальна інформація про нормативну оцінку земельних ділянок

Законом України «Про оцінку земель» (далі – Закон)встановлено, що грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною. Згідно Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. Відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831, нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськими угіддями на землях сільськогосподарського призначення. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою. Держгеокадастр оприлюднює показники нормативної грошової оцінки 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі та перелогів, багаторічних насаджень, природних сіножатей, пасовищ) у середньому по Україні та в розрізі регіонів України за період 1995 – 2018 роки.

Суб’єкти проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Згідно п.3 Розділу І Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 року № 262 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.05.2017 року № 679/30547, нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про оцінку земель» розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є особи, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою. Відповідність технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил засвідчується:

• у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;

• в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.

Обов'язкове проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

На виконання ст.13 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

• визначення розміру земельного податку;

• визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

• визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

• визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

• розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

• відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд. У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

Порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, що затверджується у порядку, встановленому законом. Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:

• пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;

• завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;

• рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;

• викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;

• картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;

• шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.

До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що затверджується у порядку, встановленому законом, та включає:

• пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;

• завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;

• викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких вказане місце розташування земельної ділянки;

• викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів;

• картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів на земельній ділянці;

• шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь земельної ділянки.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою зацікавленої особи як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (із змінами).