Відмінності між версіями «Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==


1. [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Закон України “Про оцінку земель”  № 1378 від 11.12.2003р.]<br />
1. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 Закон України «Про оцінку земель» № 1378 від 11.12.2003р.]
2. [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” № 2658 від 12.07.2001р.]<br />
2. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658 від 12.07.2001р.]
3. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою КМ України № 213 от 23.03.1995р.]<br />
3. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою КМ України № 213 от 23.03.1995р.]
4. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06 Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений сумісним наказом Держкомітету України по земельним ресурсам, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Української академією наук № 18/15/21/11 від 27.01.2006р.]
4. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06 Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений сумісним наказом Держкомітету України по земельним ресурсам, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Української академією наук № 18/15/21/11 від 27.01.2006р.]


== Нормативна  грошова оцінка земельних ділянок ==
Використовується для  визначення  розміру  земельного  податку, державного мита при міні, спадкуванні(крім випадків спадкування спадкоємцями першої та  другої  черги  за  законом  (як  випадків  спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення,  а  також  випадків спадкування власності, вартість якої  оподатковується  за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок  згідно  із  законом,  орендної  плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва, вартості земельних ділянок площею понад  50  гектарів  для  розміщення  відкритих спортивних  і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.<br />
<br />


В основу визначення нормативної грошової  оцінки  земель сільськогосподарського  призначення  покладено рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земельпроведеної в 1988 році.<br />
== Загальна інформація про нормативну оцінку земельних ділянок ==
В умовах інфляції рентний дохід обчислюється у натуральних одиницях (у центнерах зерна),  який при визначенні грошової оцінки переводиться у вартісний вираз за поточними цінами на дату оцінки.<br />
Законом України «Про оцінку земель» (далі – Закон)встановлено, що грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.
Величина нормативної грошової оцінки є добутком річного рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін капіталізації встановлюється 33 роки.<br />
Згідно Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,  визначений за встановленими і затвердженими нормативами.
Нормативна грошова  оцінка здійснюється окремо за орними землями, землями під багаторічними  насадженнями,   природними сіножатями  і         пасовищами  послідовно  в УкраїніАвтономній Республіці   Крим   і  областях,   адміністративних    районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянок.<br />
Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при мініспадкуванні  (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та  другої  черги за законом (як  випадків  спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із закономорендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50  гектарів   для   розміщення  відкритих  спортивних  і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Нормативна грошова   оцінка   орних  земель,   земель    під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських    підприємствах,   створених    на   базі реформованих  колективних  сільськогосподарських підприємств  та інших підприємств, обчислюється після уточнення меж і площ земель. <br />
Відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF/paran11#n11 Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 16 листопада 2016 р. № 831], нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськими угіддями на землях сільськогосподарського призначення.
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою.
Держгеокадастр оприлюднює показники нормативної грошової оцінки 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі та перелогів, багаторічних насаджень, природних сіножатей, пасовищ) у середньому по Україні та в розрізі регіонів України за період 1995 – 2018 роки.


== Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель ==
== Суб’єкти проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ==
Згідно п.3 Розділу І Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 23.05.2017 року № 262 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.05.2017 року № 679/30547, нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про оцінку земель» розробниками  технічної  документації  з нормативної грошової оцінки земельних ділянок  є  особи, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають  право  на  здійснення  діяльності у сфері землеустрою.  Відповідність  технічної  документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок  положенням  нормативно-технічних  документів, стандартів, норм і правил засвідчується:


# органи виконавчої влади та органи  місцевого  самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель,  а також юридичні та фізичні особи,  заінтересовані у  проведенні  оцінки  земельних ділянок;
у  паперовій  формі   -  підписом та  особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;
# юридичні особи  -  суб'єкти  господарювання  незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі  оцінювачів  з експертної грошової оцінки земельних ділянок та   які   зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;    
# фізичні особи  -  суб'єкти  підприємницької  діяльності,  які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної  грошової оцінки земельних  ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;
# юридичні особи  - суб'єкти господарювання незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників.


== Нормативна грошова оцінка земель в Україні ==
в   електронній  формі  -  електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.
Для  визначення нормативної грошової оцінки земель в Україні розраховується диференціальний  рентний  дохід  з  орних земель  за  економічною  оцінкою  виробництва  зернових  культур (у центнерах зерна) за формулою
        '''Рдн = (УхЦ-З-Зх Кнр):Ц''',  <br />


    де '''Рдн''' - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель (у центнерах);<br />
== Обов'язкове проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ==
    '''У''' - урожайність зернових з гектара (у центнерах);<br />
На виконання ст.13 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:
    '''Ц''' - ціна реалізації центнера зерна в гривнях;<br />
    '''З''' - виробничі затрати на гектар;<br />
    '''Кнр''' - коефіцієнт норми рентабельності.<br />
   
Крім диференціального рентного доходу (Рдн) у сільському господарстві,  за  умов  використання  гірших  земель  створюється абсолютний рентний дохід (Ран), який додається до диференціального рентного  доходу,  і  таким  чином  обчислюється загальний рентний дохід (Рздн).<br />
Диференціальний  рентний  дохід  з  гектара земель під багаторічними насадженнями,  природними  сіножатями  і  пасовищами розраховується  на  основі  співвідношень  диференціальних рентних доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною оцінкою виробництва зернових культур за формулою <br />


• визначення розміру земельного податку;


                            '''Рдн х Рд (б)(с)(п)
• визначення розміру  орендної  плати   за  земельні  ділянки державної та комунальної власності;
            Рдн(б)(с)(п) = ------------------,    
                                    Рд''' <br />


• визначення  розміру  державного  мита  при  міні, спадкуванні (крім  випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом  (як  випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування  ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків  спадкування  власності, вартість якої оподатковується за нульовою  ставкою)  та  даруванні  земельних  ділянок  згідно  із законом; 


  '''де Рдн(б)(с)(п)'''  -  диференціальний  рентний  дохід з гектара земель під багаторічними насадженнями (б),  природними  сіножатями (с) і пасовищами (п) (у центнерах);<br />
• визначення втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва;  
  '''Рдн''' - диференціальний рентний дохід з гектара орних  земель (у центнерах);<br />
  '''Рд(б)(с)(п)''' - диференціальний рентний дохід з гектара земель під  багаторічними  насадженнями (б),  природними сіножатями (с) і пасовищами (п) за економічною оцінкою земель (у гривнях);<br />
  '''Рд''' -  диференціальний рентний дохід з гектара орних земель за економічною оцінкою виробництва зернових культур (у гривнях).<br />


Нормативна грошова оцінка орних земель,  земель  під багаторічними  насадженнями,  природними  сіножатями  і пасовищами визначається як добуток річного  рентного  доходу  за  економічною оцінкою виробництва зернових культур, ціни на зерно і терміну його капіталізації за формулою:
• розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;


                    '''Гоз = Рздн х Ц х Тк,''' <br />
• відчуження  земельних  ділянок  площею  понад 50 гектарів, що належать  до  державної  або комунальної власності, для розміщення відкритих  спортивних  і фізкультурно-оздоровчих споруд.
У всіх  інших  випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та  у  випадках,  визначених  цим та іншими законами України.


  де '''Гоз''' - нормативна  грошова  оцінка  гектара  орних  земель, земель під  багаторічними  насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в Україні (у гривнях);<br />
== Порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок ==
  '''Рздн''' -  загальний  рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами  в Україні (у центнерах);<br />
За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, що затверджується у порядку, встановленому законом.
  '''Ц''' - ціна центнера зерна (у гривнях);<br />
Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:
  '''Тк''' -  термін  капіталізації  рентного доходу (у роках), який встановлюється на рівні 33 років. <br />


=== Нормативна грошова оцінка земель в Автономній Республіці Крим, областях та адміністративних районах ===
• пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;


На  підставі  матеріалів  економічної  оцінки  земель вираховується  диференціальний  рентний  дохід  на орних  землях, землях під багаторічними  насадженнями,  природними  сіножатями  і пасовищами в Автономній  Республіці  Крим,  областях  та їх адміністративних районах за формулою
• завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;


                          '''Рдн(У) х Рд(р)
• рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
                Рдн(р) = ---------------,  
                              Рд(У)'''


    де '''Рдн(р)''' - диференціальний рентний  дохід  з гектара  орних земель,  земель  під  багаторічними  насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в  регіоні  (Автономній Республіці Крим, областях та адміністративних районах) (у центнерах);<br />
• викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;
    '''Рдн(У)''' -  диференціальний  рентний  дохід  з гектара орних земель, земель  під  багаторічними  насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами в Україні (У) (у центнерах);<br />
    '''Рд(р)''' - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою виробництва зернових  культур  на  орних  землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями та пасовищами за оцінкою цих угідь у регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, та їх адміністративних районах) (у гривнях);<br />
    '''Рд(У)''' - диференціальний рентний дохід за економічною  оцінкою виробництва  зернових  культур  на  орних  землях,  землях  під багаторічними насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь в Україні (У) (у гривнях).<br />


У разі  відсутності  економічної  оцінки  орних  земель  під зерновими  культурами  у  розрахунках  використовуються  показники економічної оцінки ріллі в цілому.<br />
• картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;
У регіонах,    де  проведено  економічну  оцінку  окремо меліорованих    і    немеліорованих    земель,    у    розрахунках використовуються  зведені  показники  оцінки  земель під зерновими культурами в цілому.


=== Нормативна  грошова  оцінка земель сільськогосподарських підприємств ===
• шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.


Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств обчислюється за формулою, вказаною раніше.
До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що затверджується у порядку, встановленому законом, та включає:


Диференціальний рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах обчислюється за формулою
• пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;


                          '''Рдн(р) х Рд(п)
• завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;
                  Рдн(п) = --------------,  
                                Рд(р)'''


    де '''Рдн(п)'''  -  диференціальний  рентний  дохід з гектара орних земель,  земель  під  багаторічними  насадженнями,  природними сіножатями  і пасовищами в сільськогосподарському підприємстві (п) (у центнерах);<br />
• викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких вказане місце розташування земельної ділянки;
    '''Рдн(р)''' -  диференціальний  рентний  дохід  з  гектара  орних земель, земель  під  багаторічними  насадженнями,  природними сіножатями  і  пасовищами  в  адміністративному    районі  (р) (у центнерах);<br />
    '''Рд(п)''' - диференціальний рентний  дохід за економічною оцінкою виробництва зернових  культур  на орних  землях,  землях  під багаторічними
насадженнями  (визначається  за шкалами економічної оцінки багаторічних насаджень у  цілому  в  земельно-оцінювальному районі), природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському підприємстві (п) (у гривнях);<br />
    '''Рд(р)''' -  диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою виробництва зернових  культур  на  орних  землях,  землях  під багаторічними насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами за оцінкою в адміністративному районі (р) (у гривнях).<br />


У разі  відсутності  економічної  оцінки  орних  земель  під зерновими  культурами  в  розрахунках  використовуються  показники економічної оцінки ріллі в цілому.<br />
• викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів;
У сільськогосподарських   підприємствах,    де    проведено економічну оцінку  окремо меліорованих і немеліорованих земель, у розрахункахвикористовуються зведені показники оцінки  земель  під зерновими культурами в цілому.


Диференціальний рентний дохід на орних землях,  землях під ьбагаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах після уточнення меж  і  площ земель, переданих у колективну власність, обчислюється на підставі експлікації агровиробничих груп ґрунтів підприємства за  допомогою шкал економічної оцінки земель за формулою
• картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів на земельній ділянці;


                          '''S(Рд агр х Пагр)
• шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь земельної ділянки.
                Рд (п) = ----------------, 
                                SПагр'''


    де '''Рд (п)''' -  диференціальний  рентний  дохід  за економічною оцінкою виробництва зернових культур на орних землях,  землях  під багаторічними насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському    підприємстві  (п) (у гривнях);<br />
Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою зацікавленої особи як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
    '''Рд агр''' - диференціальний рентний дохід за шкалами економічної оцінки  виробництва  зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями,  природними сіножатями і пасовищами за агровиробничими групами ґрунтів (у гривнях);<br />
З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (із змінами).
    '''Пагр''' - площа  агровиробничих  груп  ґрунтів  за  відповідними угіддями (у гектарах).<br />
    '''S''' - знак суми.<br />


До  диференціального  рентного  доходу з гектара орних земель,  земель  під  багаторічними  насадженнями,  природними сіножатями  і  пасовищами,  обчисленого  в  сільськогосподарських підприємствах,  додається  абсолютний рентний  дохід  (постійна величина, установлена в Україні на гектар угідь - 1,6 ц).<br />
[[Категорія: Право власності на землю]]
На гірших землях,  на  яких  не  створюється  диференціальний рентний  дохід  (з  нульовим  або  від'ємним  показником  оцінки), нормативна  грошова  оцінка  земель  визначається    величиною ''абсолютного рентного доходу - 1,6 ц зерна з гектара''.<br />
Загальна    нормативна    грошова    оцінка    земель сільськогосподарського  підприємства  обчислюється,  виходячи  з грошової оцінки одного гектара відповідних угідь і їх площ у межах його землекористування.<br />
 
=== Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки ===
 
Нормативна грошова  оцінка  окремої    земельної    ділянки (території сільськогосподарських угідь, що перебувають у власності або  користуванні  юридичних  та  фізичних  осіб,  у  тому  числі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, садівництва,  городництва,  сінокосіння  та  випасання  худоби) розраховується  на основі шкал грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів.<br />
 
Шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів розраховуються за формулою
 
                            '''Г х Багр
                      Гагр = --------, 
                                Б'''
 
    де '''Гагр'''  -  нормативна  грошова оцінка гектара агровиробничої групи ґрунтів (у гривнях);<br />
    '''Г''' -  нормативна  грошова  оцінка  гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях);<br />
    '''Багр''' - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів;<br />
    '''Б''' -  бал    бонітету    гектара    відповідних    угідь    у сільськогосподарському підприємстві.<br />
 
 
[[Категорія: Доробити]]

Версія за 14:41, 28 березня 2018

Нормативна база

1. Закон України «Про оцінку земель» № 1378 від 11.12.2003р. 2. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658 від 12.07.2001р. 3. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою КМ України № 213 от 23.03.1995р. 4. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений сумісним наказом Держкомітету України по земельним ресурсам, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Української академією наук № 18/15/21/11 від 27.01.2006р.


Загальна інформація про нормативну оцінку земельних ділянок

Законом України «Про оцінку земель» (далі – Закон)встановлено, що грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною. Згідно Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. Відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831, нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськими угіддями на землях сільськогосподарського призначення. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою. Держгеокадастр оприлюднює показники нормативної грошової оцінки 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі та перелогів, багаторічних насаджень, природних сіножатей, пасовищ) у середньому по Україні та в розрізі регіонів України за період 1995 – 2018 роки.

Суб’єкти проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Згідно п.3 Розділу І Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 року № 262 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.05.2017 року № 679/30547, нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про оцінку земель» розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є особи, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою. Відповідність технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил засвідчується:

• у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника;

• в електронній формі - електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.

Обов'язкове проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

На виконання ст.13 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

• визначення розміру земельного податку;

• визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

• визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

• визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

• розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

• відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд. У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

Порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, що затверджується у порядку, встановленому законом. Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:

• пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;

• завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;

• рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;

• викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району;

• картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району;

• шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.

До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки може визначатись за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що затверджується у порядку, встановленому законом, та включає:

• пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району;

• завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт;

• викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких вказане місце розташування земельної ділянки;

• викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів;

• картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів на земельній ділянці;

• шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь земельної ділянки.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою зацікавленої особи як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (із змінами).