Відмінності між версіями «Недійсність та скасування усиновлення дитини»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показані 7 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база: ==
+
== Нормативна база==
- [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини],<br />
+
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини]
 +
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
 +
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
 +
# [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей"]
 +
# [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07#Text Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення батьківських прав»]
  
- [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України],<br />
+
== Недійсність усиновлення==
 +
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Статтею 236 Сімейного кодексу України (далі - СК України) визначені підстави визнання усиновлення недійсним.]
  
- [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України],<br />
+
'''<u>Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду:</u>'''<br>
 +
* якщо воно було проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхідною.
 +
* якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов'язків, які виникають у результаті усиновлення (фіктивне усиновлення).
 +
'''<u>Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду:</u>'''<br>
 +
* якщо воно було проведене на підставі підроблених документів.
 +
* у разі відсутності згоди на усиновлення осіб, зазначених у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 статтях 220-222 СКУ].
 +
* якщо одним із подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, за умови якщо буде встановлено, що на момент усиновлення другий із подружжя не мав наміру продовжувати з ним шлюбні відносини.
 +
 
 +
=== Правові наслідки визнання усиновлення недійсним ===
 +
Усиновлення, визнане недійсним, анулюється з моменту його здійснення.
 +
 
 +
'''<u>У разі визнання усиновлення недійсним:</u>'''<br>
 +
* припиняються права та обов'язки, які виникли раніше і встановлені законом для усиновлювача, його родичів та усиновленої дитини.
 +
* відновлюються права та обов'язки між дитиною, її батьками та іншими родичами за походженням.
 +
* дитина, <u>яка не досягла чотирнадцяти років</u>, за бажанням батьків або інших родичів передається їм.
 +
* дитина, <u>яка досягла чотирнадцяти років</u>, місце її подальшого проживання визначається за її згодою.
  
- [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №905 від 08.10.2008 року.]<br />
 
<br />
 
== Загальні положення ==
 
Недійсність будь - якого правового акту, як уже зазначалося, є наслідком ігнорування вимог закону в момент його вчинення. Те, що виникло незаконно, не може створити для особи бажаних правових наслідків. Квазіправа та квазіобов'язки, які все ж формально, а іноді й фактично настають, мають істотну хибу: недовговічність. Тому можуть зникнути у будь-який момент.
 
Ці загальні тези повною мірою стосуються й усиновлення. Стаття 236 СК "Недійсність усиновлення" умовно складається з двох частин. У першій - використана модель "усиновлення визнається недійсним", у другій - "усиновлення може бути визнане недійсним". Моделі "усиновлення є недійсним" у Кодексі немає.
 
<br />
 
== Порядок та підстави визнання усиновлення недійсним ==
 
Недійсним (незаконним) може бути визнане усиновлення, проведене з порушенням вимог, передбачених Законом. Лише суд може визнати усиновлення недійсним і лише за наявності підстав, передбачених ст. 236 СК України.
 
Зокрема:
 
* Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо воно було проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхідною.
 
* Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов'язків, які виникають у результаті усиновлення (фіктивне усиновлення).
 
* Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо воно було проведене на підставі підроблених документів.
 
* Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду разі відсутності згоди на усиновлення осіб, зазначених у статтях 220-222 СК України.
 
* Якщо одним із подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що на момент усиновлення другий із подружжя не мав наміру продовжувати з ним шлюбні відносини.
 
Право на звернення до суду з позовом про визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.<br />
 
<br />
 
== Правові наслідки визнання усиновлення недійсним ==
 
Усиновлення, визнане недійсним, анулюється з моменту його здійснення. У разі визнання усиновлення недійсним припиняються права та обов'язки, які виникли раніше і встановлені законом для усиновлювача, його родичів та усиновленої дитини.
 
При визнанні усиновлення недійсним відновлюються права та обов'язки між дитиною, її батьками та іншими родичами за походженням, а також визнання усиновлення недійсним дитина, яка не досягла чотирнадцяти років, за бажанням батьків або інших родичів передається їм, щодо дитини, яка досягла чотирнадцяти років, місце її подальшого проживання визначається за її згодою.
 
 
У разі якщо передання дитини батькам або іншим родичам неможливе, вона передається на опікування органу опіки та піклування.
 
У разі якщо передання дитини батькам або іншим родичам неможливе, вона передається на опікування органу опіки та піклування.
При визнанні усиновлення недійсним відновлюються прізвище, ім'я та по батькові дитини, які вона мала до усиновлення.
+
 
 +
У разі визнання усиновлення недійсним відновлюються прізвище, ім'я та по батькові дитини, які вона мала до усиновлення.
 +
 
 
За бажанням дитини вона має право надалі іменуватися прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням.
 
За бажанням дитини вона має право надалі іменуватися прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням.
Суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, на строк не більш як два роки, якщо дитина не має батьків або батьки не мають змоги її утримувати, за умови, що усиновлювач може надавати матеріальну допомогу.
+
 
Визнання усиновлення недійсним передбачає необхідність поновлення актового запису народження особи, яка була усиновлена. Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним суд у місячний строк зобов’язаний надіслати копію рішення до державного органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.
+
Суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, на строк '''не більш як два роки''', якщо дитина не має батьків або батьки не мають змоги її утримувати, за умови, що усиновлювач може надавати матеріальну допомогу.
Державний орган реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду про визнання усиновлення недійсним вносить відповідні зміни до актового запису про народження дитини.
+
== Скасування усиновлення==
Отже, визнання усиновлення недійсним означає, що відносини по усиновленню взагалі не існували, тобто ніяких прав і обов’язків між усиновителем та його родичами, з одного боку, та дитиною, з іншого боку, не виникало.<br />
+
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1238 Статтею 239 СК України визначений порядок та підстави скасування усиновлення.]
<br />
+
 
== Порядок та підстави скасування усиновлення. ==
+
<u>'''Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:'''</u><br>
Скасування усиновлення може бути проведене лише за рішенням суду. Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення мають: батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
+
* воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання;
Відповідно до ст. 238 СК України усиновлення скасовується, якщо:
+
* дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;
1) воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейне виховання;
+
* між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.
2) дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;
+
 
3) між усиновлювачем і дитиною склалися незалежно від волі усиновлювача стосунки, які роблять неможливим їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.
+
'''''Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.'''''
Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.
+
 
 
Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім'ї.
 
Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім'ї.
Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.
 
Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.<br />
 
<br />
 
== Правові наслідки скасування усиновлення ==
 
У разі скасування усиновлення припиняються на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами.
 
При скасуванні усиновлення відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням.
 
У разі скасування усиновлення дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, - вона передається на опікування органові опіки та піклування.
 
У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 СК України, якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення.
 
У разі скасування усиновлення дитина має право на збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище, ім'я, по батькові, які вона мала до усиновлення.
 
У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 СК України, якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що останній може надавати матеріальну допомогу.<br />
 
  
 +
Усиновлення повнолітньої особи може бути '''скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача''' і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.
 +
 +
=== Правові наслідки скасування усиновлення ===
 +
Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.
 +
 +
<u>'''У разі скасування усиновлення:'''</u><br>
 +
* припиняються на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами.
 +
* відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням.
 +
* дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, - вона передається на опікування органові опіки та піклування.
 +
* з підстави, зазначеної у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 пункті 1 частини першої статті 238 СК України], якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення.
 +
* дитина має право на збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище, ім'я, по батькові, які вона мала до усиновлення.
 +
 +
У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 пункті 1 частини першої статті 238 СК України], якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що останній може надавати матеріальну допомогу.
 +
 +
==Порядок розгляду судами справ про про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним==
 +
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a17#Text частин першої, другої статті 14 Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянута), ратифікованої Законом України № 3017-VI від 15 лютого 2011 року], усиновлення може бути скасовано або визнано недійсним лише за рішенням компетентного органу. Найвищі інтереси дитини завжди мають перевагу. Усиновлення може бути скасовано до досягнення дитиною повноліття лише на підставі серйозних обставин, передбачених законом.
 +
 +
Європейський суд з прав людини у [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_672#Text рішенні "Серявін та інші проти України" від 10 лютого 2010 року] вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.
 +
 +
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2#n6169 статтей 19, 23 ЦПК України] суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими загальними судами як судами першої інстанції.
 +
 +
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1238 статті 240 СК України] право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають:
 +
* батьки;
 +
* усиновлювач;
 +
* опікун;
 +
* піклувальник;
 +
* орган опіки та піклування;
 +
* прокурор;
 +
* усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
 +
 +
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6213 статті 27 ЦПК України] позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом. Проте, [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6213 пунктом 9 статті 28 ЦПК України] передбачено, що позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).
 +
 +
== Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення==
 +
Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення суд '''у місячний строк''' зобов'язаний надіслати копію рішення до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.
 +
 +
Орган державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним вносить відповідні зміни до актового запису про народження дитини.
 
[[Категорія:Усиновлення, опіка та піклування над дітьми‎]]
 
[[Категорія:Усиновлення, опіка та піклування над дітьми‎]]
 
[[Категорія:Суди]]
 
[[Категорія:Суди]]

Поточна версія на 18:49, 7 грудня 2020

Нормативна база

 1. Конвенція про права дитини
 2. Сімейний кодекс України
 3. Цивільний процесуальний кодекс України
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей"
 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення батьківських прав»

Недійсність усиновлення

Статтею 236 Сімейного кодексу України (далі - СК України) визначені підстави визнання усиновлення недійсним.

Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду:

 • якщо воно було проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхідною.
 • якщо усиновлювач не бажав настання прав та обов'язків, які виникають у результаті усиновлення (фіктивне усиновлення).

Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду:

 • якщо воно було проведене на підставі підроблених документів.
 • у разі відсутності згоди на усиновлення осіб, зазначених у статтях 220-222 СКУ.
 • якщо одним із подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, за умови якщо буде встановлено, що на момент усиновлення другий із подружжя не мав наміру продовжувати з ним шлюбні відносини.

Правові наслідки визнання усиновлення недійсним

Усиновлення, визнане недійсним, анулюється з моменту його здійснення.

У разі визнання усиновлення недійсним:

 • припиняються права та обов'язки, які виникли раніше і встановлені законом для усиновлювача, його родичів та усиновленої дитини.
 • відновлюються права та обов'язки між дитиною, її батьками та іншими родичами за походженням.
 • дитина, яка не досягла чотирнадцяти років, за бажанням батьків або інших родичів передається їм.
 • дитина, яка досягла чотирнадцяти років, місце її подальшого проживання визначається за її згодою.

У разі якщо передання дитини батькам або іншим родичам неможливе, вона передається на опікування органу опіки та піклування.

У разі визнання усиновлення недійсним відновлюються прізвище, ім'я та по батькові дитини, які вона мала до усиновлення.

За бажанням дитини вона має право надалі іменуватися прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням.

Суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, на строк не більш як два роки, якщо дитина не має батьків або батьки не мають змоги її утримувати, за умови, що усиновлювач може надавати матеріальну допомогу.

Скасування усиновлення

Статтею 239 СК України визначений порядок та підстави скасування усиновлення.

Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:

 • воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання;
 • дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення;
 • між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків.

Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття.

Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім'ї.

Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

Правові наслідки скасування усиновлення

Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.

У разі скасування усиновлення:

 • припиняються на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами.
 • відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням.
 • дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, - вона передається на опікування органові опіки та піклування.
 • з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 СК України, якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення.
 • дитина має право на збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється прізвище, ім'я, по батькові, які вона мала до усиновлення.

У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 СК України, якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що останній може надавати матеріальну допомогу.

Порядок розгляду судами справ про про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним

Згідно частин першої, другої статті 14 Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянута), ратифікованої Законом України № 3017-VI від 15 лютого 2011 року, усиновлення може бути скасовано або визнано недійсним лише за рішенням компетентного органу. Найвищі інтереси дитини завжди мають перевагу. Усиновлення може бути скасовано до досягнення дитиною повноліття лише на підставі серйозних обставин, передбачених законом.

Європейський суд з прав людини у рішенні "Серявін та інші проти України" від 10 лютого 2010 року вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Згідно статтей 19, 23 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими загальними судами як судами першої інстанції.

Відповідно до статті 240 СК України право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають:

 • батьки;
 • усиновлювач;
 • опікун;
 • піклувальник;
 • орган опіки та піклування;
 • прокурор;
 • усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Згідно статті 27 ЦПК України позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом. Проте, пунктом 9 статті 28 ЦПК України передбачено, що позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення

Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення суд у місячний строк зобов'язаний надіслати копію рішення до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним вносить відповідні зміни до актового запису про народження дитини.