Надання земельної ділянки для городництва

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 11:06, 31 грудня 2020, створена Kelemen.diana (обговорення | внесок) (Створена сторінка: '''Нормативна база: 1. Земельний кодекс України; 2. Цивільний кодекс України; 3. Закон Украї...)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база: 1. Земельний кодекс України; 2. Цивільний кодекс України; 3. Закон України «Про оренду землі». Загальні поняття Враховуючи те, що законодавством України не визначено поняття «городництво», на практиці фактично під городництвом розуміють вирощування рослинницької сільськогосподарської продукції (овочевих культур), не пов'язаної з вирощуванням багаторічних плодових насаджень, сінокосінням та випасанням худоби. Згідно ст. 36 ЗК земельні ділянки для городництва можуть надаватись в оренду тільки за рахунок земель комунальної чи державної власності. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї). За основним цільовим призначенням землі поділяються на категорії, які мають особливий правовий режим. Зокрема, земельні ділянки для городництва належать до категорії земель сільськогосподарського призначення. До земель сільськогосподарського призначення належать: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо). На земельних ділянках, наданих для городництва, закладання багаторічних плодових насаджень, а також спорудження капітальних будівель не допускається. На цих ділянках можуть зводитися тимчасові споруди для зберігання інвентарю та захисту від непогоди. Після закінчення строку оренди земельної ділянки побудовані тимчасові споруди зносяться їх власниками за їхній рахунок. Щодо максимальної площі, яку може передати місцева рада для городництва в оренду, то на даний час чинним земельним законодавством не визначена така гранична площа. Хто має право отримати землі для городництва? Згідно чинного земельного законодавства громадянам України або їх об’єднанням із земель комунальної або державної власності можуть надаватися в оренду земельні ділянки для городництва. Процедура отримання

    Передачу  земельних  ділянок  здійснюють  відповідні територіальні громади із земель, що перебувають у їх віданні. 

Розглянемо процедуру, коли земельна ділянка є вільною, але не є сформованою. 1. Отримання дозволу від відповідної територіальної громади на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 2. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за договором із розробником документації із землеустрою за вибором набувача права. 3. Подання проекту землеустрою до територіального органу Держгеокадастру для здійснення державної реєстрації земельної ділянки (присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, відкриття Поземельної книги та надання витягу із ДЗК). 4. Клопотання набувача права, яке потрібно подати до територіальної громади про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва. 5. Далі йде виконання самого рішення про надання земельної ділянки в оренду, укладання договору оренди землі та державна реєстрація речового права. Умови такого договору передбачені Земельним кодексом, Цивільним кодексом та Законом України «Про оренду землі». Так, договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Типова форма договору затверджена постановою КМУ від 03.03.2004 р. №220. Відповідно до ст. 93 ЗК право оренди земельної ділянки — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Відповідно до ч. 1 ст. 36 Земельного кодексу України громадянам або їх об’єднанням із земель державної або комунальної власності можуть надаватися в оренду земельні ділянки для городництва. Щодо об’єднань громадян, які можуть згідно із ст. 36 ЗК отримати для колективного городництва земельні ділянки державної та комунальної власності, слід зазначити наступне. Колективні об’єднання городників діють на підставі статуту, яким визначаються права, обов’язки їхніх членів, а також компетенція органів їх самоврядування.