Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 15:32, 19 вересня 2018, створена Admin (обговореннявнесок) (Додано зміни відповідно до змін законодавства)

Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база


Загальні положення

Конституція України передбачає, що громадяни мають рівні конститу ційні права і свободи та є рівними перед законом. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає рівність перед законом і судом. А саме в ч.1 ст.10 зазначено, що не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених КПК, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або іншими ознаками. Разом з тим існує певна категорія громадян, діяльність яких спрямована на забезпечення функціонування основних державних інститутів. Ці привілеї мають публічно-правовий характер, який покликаний захищати незаконне втручання у виконання професійних обов’язків, встановлення системи особливих заходів державного захисту від перешкоджання виконанню покладених на них обов’язків і здійсненню наданих прав.

Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження

Відповідно до ст.480 КПК України до осіб щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження відносяться:народні депутати України; судді, судді Конституційного Суду України, а також присяжного на час виконання ним обов’язків у суді, Голови, заступника Голови, члена Вищої ради правосуддя, Голови, заступника Голови, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; кандидата у Президенти України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Голови, іншого члена Рахункової палати; депутата місцевої ради; адвоката;Генерального прокурора, його заступника, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; Директора та працівників Національного антикорупційного бюро України; члена Національного агентства з питань запобігання корупції.

Народні депутати

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів. Народний депутат не може без згоди Верховної Ради України бути притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований. Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускається лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Письмове повідомлення про підозру народному депутату України здійснюється Генеральним прокурором України (п.2 ч.1 ст.481 КПК). Подання щодо народного депутата повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради України Генеральним прокурором України. Рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт Верховна Рада України приймає відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу, яке оформляється постановою Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт не переглядаються, крім випадку виявлення обставин, що не були відомі Верховній Раді під час розгляду відповідного подання. Про прийняте рішення Голова Верховної Ради України негайно повідомляє відповідно Генерального прокурора України (виконувача обов’язків Генерального прокурора України) чи Голову Верховного Суду України.

Судді, судді Конституційного Суду України, а також присяжного на час виконання ним обов’язків у суді, Голови, заступника Голови, члена Вищої ради правосуддя, Голови, заступника Голови, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення судом обвинувального вироку. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду. Судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення лише Генеральним прокурором України або його заступником. Відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України. Народним засідателем, присяжним є громадянин України, який у випад-ках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду спільно і суддею (суддями), забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя. Народні засідателі, присяжні під час розгляду і вирішення справи користуються повноваженнями судді [7]. На народних засідателів поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків для здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засідателя заходи безпеки щодо нього можуть вживатися і після закінчення виконання цих обов’язків. Народні засідателі під час розгляду справи беруть участь у допитах обвинувачених, потерпілих, свідків та інших осіб, у дослідженні всіх доказів, документів, процесуальних рішень. Народні засідателі незалежні від професійного судді, і при прийняті рішення у справі всі питання вирішуються про-стою більшістю голосів. На час виконання народними засідателями та присяжних своїх обов’язків на них поширюється гарантії незалежності і недоторканості професійних суддів: при здійсненні правосуддя вони незалежні від будь-якого впливу, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону; їм забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ відповідно до їх внутрішнього переконання, що ґрунтується на вимогах закону. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдати шкоди їх авторитету чи вплинути на неупередженість суду забороняється і тягне передбачену законом відповідальність. Народні засідателі, які беруть участь у розгляді судових справ підлягають захисту відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і право-охоронних органів». Для захисту прав і законних інтересів народних засідателів можуть застосовуватися такі заходи: їх особиста охорона, охорона їх житла та майна; видача їм зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; забезпечення конфіденційності тощо. Недоторканість народного засідателя під час його участі у розгляді справи поширюється на їх особистість, житло,службове приміщення, транспорт і засоби зв’язку, кореспонденцію, належне їм майно та документи. Народний засідатель не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом, якщо він визнаний обвинуваченими по справі в розгляді якої брав участь у складі суду.

Кандидат у Президенти України

Особливості кримінального провадження щодо кандидата у Президенти України закріплені в Конституції України, Законі України «Про вибори Президента України». Відповідно до ст.481 КПК України повідомлення про підозру кандидату у Президенти України повідомляється Генеральним прокурором України.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений з прав людини користується правом недоторканості на весь час своїх повноважень. Він не може без згоди Верховної Ради України бути притягнутий до кримінальної відповідальності або бути підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, затриманий, заарештований, підданий обшуку, а також особистому огляду. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснено Уповноваженому лише Генеральним прокурором України.

Щодо осіб Рахункової палати

Особливий порядок кримінального провадження застосовується і щодо осіб Рахункової палати. А саме Закон України «Про Рахункову палату» передбачає, що Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати не можуть бути затримані, притягнуті до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради України. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Голові Рахункової палати, першому заступнику і заступнику Голови, голо-вним контролерам, Секретарю Рахункової палати може бути здійснено лише Генеральним прокурором України.

Адвокати

Особливим порядком кримінального провадження застосовується і щодо адвокатів. Адвокатура України – недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури. Адвокат здійснює такі види діяльності, а саме: надання правової інформації; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру; надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні; надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань. Адвокат здійснюючи свою професійну діяльність має право: збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання мате-ріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гарантує професійні права адвоката, а саме: забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом. Особливості кримінального провадження щодо адвокатів полягає в тому, що адвокат здійснюючі свої професійні обов’язки забезпечує захист персональних даних про фізичну особу, які утворюють адвокатську таємницю, якими він володіє. Адвокатська таємниця є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом про клієнта, а також питання з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбаченим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. У зв’язку з виконанням адвокатом своїх професійних обов’язків, законодавець передбачає гарантії його діяльності, які стосуються заборони будь-яких втручань і перешкод в здійсненні адвокатської діяльності. Забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудо-вих відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адво-катською діяльність, надання відомостей, що є адвокатською таємницею; про-ведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитись виключно з дозволу суду; забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності; життя, здоров’я, честь і гідність адвоката, членів його сім’ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність; адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві; забороняється залучати адво-ката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці; орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону; повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснено Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; забороняється притягати до кримінальної або іншої відповідальності адвоката або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності; дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку та інші гарантії адвокатської діяльності. Частина друга зазначеної статті передбачає, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Під час проведення обшуку чи огляду житла чи іншого володін-ня адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії. Гарантією адвокатів, як окремої категорії осіб у кримінальному процесі, передбачено ст.65 КПК України, в якій зазначено, що не можуть бути допитані, як свідки адвокати про відомості, які становлять адвокатську таємницю.

Генеральний прокурор України

Організація, засади і порядок діяльності Генеральної прокуратури України визначається Конституцією України, Законом України «Про прокура-туру», іншими законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами, наказами та розпорядженнями. Генеральний прокурор України є найвищою посадовою особою в системі органів прокуратури. Відповідно до ст.122 Конституції України Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Генеральний прокурор України має першого заступника та заступників і затверджує структуру Генеральної прокуратури України. Особливості кримінального провадження щодо Генерального прокурора України, його заступника, це: 1) повідомлення про підозру Генеральному прокурору України повідо-мляється заступником Генерального прокурора України; 2) здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених Генеральним прокурором України, його заступниками, віднесено до повноважень слідчих органів державного бюро розслідувань, а до моменту створення відповідного органу – слідчих органів прокуратури; 3) судове провадження здійснюється у складі суду, визначеному відповідно до ч.9 ст.31 КПК України.

Директор та працівники Національного антикорупційного бюро України, члени Національного агентства з питань запобігання корупції

Письмове повідомлення про підозру здійснюється Генеральним прокурором України (виконувачем обов'язків Генерального прокурора України)