Відмінності між версіями «Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==


* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінально-процесуальний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15 постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015 року № 13  «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15 постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015 року № 13  «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод»]


== Поняття та підстави кримінального провадження у формі приватного обвинувачення ==
== Поняття та перелік кримінального провадження у формі приватного обвинувачення ==
Згідно зі ст. 26 КПК України, кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених КПК, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (Зразок клопотання про закриття кримінального провадження).<br />
Згідно з частиною 4 статтею 26 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України], кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України], його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
Таким чином, сутність кримінального провадження у формі приватного обвинувачення полягає в тому, що досудове розслідування за цією категорією кримінальних проваджень починається лише за ініціативою потерпілого, його законного представника чи представника.<br />
'''
Кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст. 477 КПК України. (Зразок заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення).
Перелік''' кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення, які можуть бути розпочаті слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого, передбачений статтею 477 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України].


== Загальні особливості провадження у формі приватного обвинувачення: ==
== Загальні особливості провадження у формі приватного обвинувачення: ==

Версія за 14:46, 26 липня 2018

Нормативна база

Поняття та перелік кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Згідно з частиною 4 статтею 26 КПК України, кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених КПК України, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Перелік кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення, які можуть бути розпочаті слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого, передбачений статтею 477 КПК України.

Загальні особливості провадження у формі приватного обвинувачення:

  • провадження розпочинається лише на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, що подається до слідчого, прокурора, іншої службової особи органу, уповноваженого на початок досудового розслідування протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення певного кримінального правопорушення (ст. 478 КПК України);
  • якщо потерпілий, а у випадках, передбачених КПК України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні - кримінальне провадження закривається (п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України);
  • відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення може відбуватися на підставі угоди про примирення або без неї (ст. 479 КПК України).

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Якщо в процесі досудового розслідування буде встановлено, що воно розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 477 КПК, при цьому відсутня заява потерпілого, то відповідно до ст. 26 КПК кримінальне провадження закривається. Крім того, потерпілий може відмовитися від обвинувачення, що також є підставою для закриття кримінального провадження (ч. 7 ст. 284 КПК).

Порядок судового провадження кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Кримінальні провадження у формі приватного обвинувачення розглядаються судом у загальному порядку. Особливістю такого судового розгляду є те, що обвинувачення в суді підтримує потерпілий або його представник.