Відмінності між версіями «Кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 4 проміжні версії 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України “Про освіту"]<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України “Про освіту"]
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України “Про вищу освіту”]<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України “Про вищу освіту”]
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту"]<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 Закон України “Про професійну (професійно-технічну) освіту"]
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"]                                                                                                                                                                                                                                                      
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#n356 Закон України "Про основні засади молодіжної політики"]
 
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"]
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"]                                                                                                                                                                                                                                                              
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України  від 29 серпня 2018 року № 673 "Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти"]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1214-19#Text Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1224 "Про затвердження форми угоди про надання пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти"]
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України  від 29 серпня 2018 року № 673 "Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"] <br /><br />


== Перелік закладів освіти ==  
== Перелік закладів освіти ==  
Рядок 13: Рядок 12:
* вищі навчальні заклади, що мають видані в установленому порядку сертифікати про акредитацію відповідних освітніх програм (спеціальностей, напрямів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, рівнями вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра незалежно від форми власності.
* вищі навчальні заклади, що мають видані в установленому порядку сертифікати про акредитацію відповідних освітніх програм (спеціальностей, напрямів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, рівнями вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра незалежно від форми власності.


== Види кредитів ==
== Види кредитів: ==
# пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти відповідно до частини шостої статті 11 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";]
# пільговий довгостроковий кредит для здобуття професійно-технічної освіти відповідно до статті 44<sup>1</sup> [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту"];
# пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти відповідно до частини шостої статті 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#n356 Закон України "Про основні засади молодіжної політики"];
# цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти, відповідно до пункту 26 частини першої статті 62 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закону України "Про вищу освіту";]  
# цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти, відповідно до пункту 26 частини першої статті 62 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закону України "Про вищу освіту";]  
# пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти в закладах державної та комунальної форми власності відповідно до статті 44 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закону України "Про вищу освіту"]
# пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти в закладах державної та комунальної форми власності відповідно до статті 44 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закону України "Про вищу освіту"].


== Субєкти отримання пільгового кредитування ==
== Субєкти отримання пільгового кредитування ==
Субєктами отримання пільгового кредитування є особи, які зараховані на навчання для здобуття професійно-технічної або вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, а саме:
Субєктами отримання пільгового кредитування є особи, які зараховані на навчання для здобуття професійно-технічної або вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, а саме:


* пільговий довгостроковий кредит для здобуття професійно-технічної або вищої освіти - дітям, які відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"] зареєстровані в установленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також громадянам, які були віднесені до дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, після досягнення ними 18 років - до закінчення державного або комунального професійно-технічного або вищого навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
* пільговий довгостроковий кредит для здобуття професійно-технічної або вищої освіти надається відповідно до частини восьмої статті 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n246 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"], – студентам (курсантам) вищих та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності, з числа осіб, визначених пунктом 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF#n11 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975], а саме:


* пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, визначених [http://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2015-506-pro-142932.html Порядком надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 506], до досягнення ними 35 років;
# особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n246 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"] та їхнім дітям;
# дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
# дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
# дітям, зареєстрованим як [[Встановлення факту внутрішнього переміщення особи та отримання відповідної довідки|внутрішньо переміщені особи]];
# дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.


* цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти - студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, визначених [http://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2015-506-pro-142932.html Порядком надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 506].
* пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти, передбачений частиною третьою статті 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#n356 Закон України "Про основні засади молодіжної політики"], - студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, цивільної авіації, морського і річного транспорту, визначених [http://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2015-506-pro-142932.html Порядком надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 506], до досягнення ними 35 років;


* пільговий довгостроковйх кредит для здобуття освіти професійно-технічної собам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"], та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної освіти у державних та комунальних навчальних закладах.
* цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти, передбачений пунктом 26 частини першої статті 62 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text Закону України "Про вищу освіту"] - студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річного транспорту, визначених [http://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2015-506-pro-142932.html Порядком надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 506].


=== Переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування ===
=== Переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування ===
Рядок 37: Рядок 41:


*  діти з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством) або багатодітних сімей, громадяни, які були віднесені до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей, після досягнення ними 18 років - до закінчення ними навчання в навчальному закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
*  діти з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством) або багатодітних сімей, громадяни, які були віднесені до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей, після досягнення ними 18 років - до закінчення ними навчання в навчальному закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
*  особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n45 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"], та громадяни, які були віднесені до таких осіб;
*  діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності та особи, які були віднесені до таких дітей, після досягнення ними 18 років - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення 23 років;
*  діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, особи, які були віднесені до таких дітей після досягнення ними 18 років, - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
*  діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також діти осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, та особи, які були віднесені до таких дітей після досягнення ними 18 років, - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
*  діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, та особи, які були віднесені до таких дітей після досягнення ними 18 років, - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;


*  діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, громадяни, які були віднесені до дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, після досягнення ними 18 років - до закінчення ними навчання в державному або комунальному професійно-технічному або вищому навчальному закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
*  діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, та особи, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи після досягнення ними 18 років, - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 
*  вступники та здобувачі вищої освіти, які вступають або навчаються на спеціальностях (спеціалізаціях), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі відповідно до переліку, затвердженого [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF постановою Кабінету Міністрів України "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" від 28 грудня 2016 р. N 1047].


*  Особи, які належать до категорій, що відповідно до цього пункту мають право на переваги щодо пільгового кредитування, підтверджують таке право відповідними документами, дійсними на момент укладення угоди.
вступники та здобувачі вищої освіти, які вступають або навчаються на спеціальностях (спеціалізаціях), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі відповідно до переліку, затвердженого [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах"] .
Особи, які належать до категорій, та мають право на переваги щодо пільгового кредитування, <u>підтверджують таке право відповідними документами, дійсними на момент укладення угоди</u>.


== Порядок отримання пільгового кредиту ==
== Порядок отримання пільгового кредиту ==
Приймальна комісія навчального закладу за результатами складання вступних випробувань та на підставі письмової заяви вступника, який належить до категорії осіб, зазначених у пункті 4 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF Постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"], приймає рішення щодо його зарахування до навчального закладу з оплатою навчання за рахунок пільгового кредитування.  
Приймальна комісія навчального закладу за результатами складання вступних випробувань та на '''підставі письмової заяви''' вступника, який належить до категорії осіб, зазначених у пункті 4 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF Порядку], приймає рішення щодо його зарахування до навчального закладу з оплатою навчання за рахунок пільгового кредитування.  


'''Пільгове кредитування для навчання на певному курсі (курсах) за однією і тією самою освітньою програмою (спеціальністю, напрямом) надається тільки один раз.'''
'''Пільгове кредитування для навчання на певному курсі (курсах) за однією і тією самою освітньою програмою (спеціальністю, напрямом) надається тільки один раз.'''


Кошти для пільгового кредитування (далі — кредит) надаються одержувачу кредиту на підставі угоди між таким одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника (далі — угода), форма якої затверджується МОН.
Кошти для пільгового кредитування (далі — кредит) надаються одержувачу кредиту на підставі угоди між таким одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника (далі — угода), [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1214-19#Text форма якої затверджується Міністерством освіти і науки України].


У разі коли одержувач кредиту є неповнолітньою особою, угода укладається з одним з його батьків або з особою, яка є його законним представником. Після досягнення одержувачем кредиту повноліття він укладає з навчальним закладом угоду із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.
У разі коли одержувач кредиту є неповнолітньою особою, угода укладається з одним з його батьків або з особою, яка є його законним представником. Після досягнення одержувачем кредиту повноліття він укладає з навчальним закладом угоду із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди. У разі реорганізації навчального закладу, з яким укладено угоду, одержувач кредиту укладає угоду з правонаступником такого навчального закладу із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.


У разі реорганізації навчального закладу, з яким укладено угоду, одержувач кредиту укладає угоду з правонаступником такого навчального закладу із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.
Для укладення угоди одержувач кредиту (у разі, коли він є неповнолітньою особою, — один з його батьків або особа, яка є його законним представником) подає до навчального закладу свій <u>паспорт та довідку про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків</u> (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).
 
Для укладення угоди одержувач кредиту (у разі, коли він є неповнолітньою особою, — один з його батьків або особа, яка є його законним представником) подає до навчального закладу свій паспорт та довідку про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).


Угода укладається у трьох примірниках. Два примірники угоди передаються кожній із сторін, що її уклали. Третій примірник угоди передається навчальними закладами органу, що встановив таким закладам бюджетні асигнування для пільгового кредитування.
Угода укладається у трьох примірниках. Два примірники угоди передаються кожній із сторін, що її уклали. Третій примірник угоди передається навчальними закладами органу, що встановив таким закладам бюджетні асигнування для пільгового кредитування.
Рядок 63: Рядок 69:
'''Сума кредиту повертається із сплатою трьох відсотків річних суми заборгованості за кредитом протягом п’ятнадцяти років починаючи з дванадцятого місяця після здобуття одержувачем кредиту в установленому порядку відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня до державного бюджету або до місцевих бюджетів з виплатою щороку однієї п'ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.'''
'''Сума кредиту повертається із сплатою трьох відсотків річних суми заборгованості за кредитом протягом п’ятнадцяти років починаючи з дванадцятого місяця після здобуття одержувачем кредиту в установленому порядку відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня до державного бюджету або до місцевих бюджетів з виплатою щороку однієї п'ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.'''


Одержувач кредиту за рахунок державного бюджету повертає кредит та відсотки за користування ним через навчальний заклад на рахунок МОН, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери яких належить навчальний заклад на дату оплати, з подальшим зарахуванням коштів до державного бюджету.
Одержувач кредиту (в залежності від того за чий рахунок він отримав кредит) повертає кредит та відсотки за користування ним <u>через навчальний заклад</u> на рахунок Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери яких належить навчальний заклад на дату оплати, або на рахунок відповідного департаменту (управління) освіти обласної або Київської міської держадміністрації з подальшим зарахуванням коштів до відповідного місцевого бюджету (пункт 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#Text Порядку]).


Одержувач кредиту за рахунок місцевого бюджету повертає кредит і відсотки за користування ним через навчальний заклад на рахунок відповідного департаменту (управління) освіти обласної або Київської міської держадміністрації з подальшим зарахуванням коштів до відповідного місцевого бюджету.
Одержувачі кредиту, відраховані в установленому порядку з навчального закладу з підстав, визначених пунктами 2, 4-6 частини першої [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 статті 46 Закону України "Про вищу освіту"] ''(за власним бажанням; через невиконання індивідуального навчального плану; порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; інші випадки, передбачені законом)'', повертають кредит та відсотки за користування ним починаючи <u>з третього місяця після відрахування</u>.


Одержувачі кредиту, відраховані в установленому порядку з навчального закладу з підстав, визначених пунктами 2, 4-6 частини першої [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 статті 46 Закону України "Про вищу освіту"], повертають кредит та відсотки за користування ним починаючи з третього місяця після відрахування за процедурою, визначеною цим пунктом.
У разі коли одержувач кредиту під час навчання в установленому порядку був переведений на навчання за державним замовленням, він повертає кредит та відсотки за користування.
 
У разі коли одержувач кредиту під час навчання в установленому порядку був переведений на навчання за державним замовленням, він повертає кредит та відсотки за користування ним за процедурою та у розмірах, визначених цим Порядком.
=== Звільнення від спати кредиту та/або відсотків за ним ===
=== Звільнення від спати кредиту та/або відсотків за ним ===
* Одержувачі кредиту з числа осіб з інвалідністю I групи звільняються від сплати кредиту та відсотків за користування ним.
* Одержувачі кредиту з числа осіб з інвалідністю I групи звільняються від сплати <u>кредиту та відсотків</u> за користування ним.


* Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом. У разі народження першої дитини під час повернення кредиту звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації народження дитини.
* Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати <u>відсотків</u> за користування кредитом. У разі народження першої дитини під час повернення кредиту звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації народження дитини.


* Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує 75 відсотків суми заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей - 50 відсотків.
* Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує <u>75 відсотків суми заборгованості</u> за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей - <u>50 відсотків</u>.


* У разі народження другої (третьої) дитини під час повернення кредиту, одержувач кредиту сплачує зменшену суму заборгованості за користування кредитом з року державної реєстрації народження дитини.
* У разі народження другої (третьої) дитини під час повернення кредиту, одержувач кредиту сплачує <u>зменшену суму заборгованості</u> за користування кредитом з року державної реєстрації народження дитини.


Щороку на момент сплати суми заборгованості і відсотків за користування кредитом одержувач кредиту подає до навчального закладу інформацію про склад сім'ї (у письмовому вигляді у довільній формі), довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, засвідчену (засвідчені) в установленому порядку копію (копії) свідоцтва про народження дитини (дітей) та пред’являє паспорт.
Щороку на момент сплати суми заборгованості і відсотків за користування кредитом одержувач кредиту подає до навчального закладу інформацію про склад сім'ї (у письмовому вигляді у довільній формі), довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, засвідчену (засвідчені) в установленому порядку копію (копії) свідоцтва про народження дитини (дітей) та пред’являє паспорт.
=== Невиконання умов кредитної угоди ===
Обов’язок ведення претензійно-позовної роботи у разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту та/або відсотків за користування ним покладається на відповідний навчальний заклад.
'''Позовна давність на вимоги щодо погашення кредиту до державного та місцевих бюджетів не поширюється.'''<br />
Заборгованість, що утворилася внаслідок невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту та/або відсотків за користування ним, не вважається такою, що допущена з вини навчального закладу за умови, що таким закладом у повній мірі вжиті (вживаються) заходи для повернення кредиту та/або відсотків за користування ним.<br />


=== Дострокове повернення кредиту ===
=== Дострокове повернення кредиту ===


Одержувач кредиту може повернути кредит раніше встановленого в угоді строку.<br />
Одержувач кредиту може повернути кредит раніше встановленого в угоді строку.


Кредит та відсотки за користування ним не повертаються в разі смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності I групи на момент виплати.<br />
Кредит та відсотки за користування ним не повертаються в разі смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності I групи на момент виплати.


Одержувач кредиту, який після закінчення навчального закладу працював безперервно за фахом не менше ніж п’ять років за основним місцем роботи у державному або комунальному закладі чи установі, що розташовані у сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи.<br />
Одержувач кредиту, який після закінчення закладу освіти працював безперервно за фахом <u>не менше ніж п’ять років</u> за основним місцем роботи у державному або комунальному закладі чи установі, що розташовані у сільській місцевості, <u>кредит та відсотки</u> за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи (пункт 23 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF#Text Порядку]).


=== Підстави продовження строку пільгового кредиту ===
=== Підстави продовження строку пільгового кредиту ===
Рядок 108: Рядок 104:
* вступу одержувача кредиту до навчального закладу для здобуття вищого рівня освіти або до аспірантури (ад’юнктури).
* вступу одержувача кредиту до навчального закладу для здобуття вищого рівня освіти або до аспірантури (ад’юнктури).


[[Категорія: Цивільне право]]
== Невиконання умов кредитної угоди ==
 
Обов’язок ведення претензійно-позовної роботи у разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту та/або відсотків за користування ним покладається на відповідний навчальний заклад.
 
'''Позовна давність на вимоги щодо погашення кредиту до державного та місцевих бюджетів не поширюється.'''
 
Заборгованість, що утворилася внаслідок невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту та/або відсотків за користування ним, не вважається такою, що допущена з вини навчального закладу за умови, що таким закладом у повній мірі вжиті (вживаються) заходи для повернення кредиту та/або відсотків за користування ним.


[[Категорія: Позика, кредит, банківський вклад]]
[[Категорія: Позика, кредит, банківський вклад]]


[[Категорія: Право на освіту]]
[[Категорія: Право на освіту]]

Поточна версія на 15:10, 28 квітня 2022

Нормативна база

Перелік закладів освіти

 • професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної форми власності;
 • вищі навчальні заклади, що мають видані в установленому порядку сертифікати про акредитацію відповідних освітніх програм (спеціальностей, напрямів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, рівнями вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра незалежно від форми власності.

Види кредитів:

 1. пільговий довгостроковий кредит для здобуття професійно-технічної освіти відповідно до статті 441 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту";
 2. пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти відповідно до частини шостої статті 17 Закон України "Про основні засади молодіжної політики";
 3. цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти, відповідно до пункту 26 частини першої статті 62 Закону України "Про вищу освіту";
 4. пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти в закладах державної та комунальної форми власності відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту".

Субєкти отримання пільгового кредитування

Субєктами отримання пільгового кредитування є особи, які зараховані на навчання для здобуття професійно-технічної або вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, а саме:

 1. особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та їхнім дітям;
 2. дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 3. дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
 4. дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
 5. дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування

За однакових підстав (результатів вступних випробувань для вступників або результатів навчання для здобувачів вищої освіти) переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування мають такі категорії осіб:

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, до досягнення ними 23 років або до закінчення ними навчання в навчальному закладі;
 • діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I-III групи;
 • діти з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством) або багатодітних сімей, громадяни, які були віднесені до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей, після досягнення ними 18 років - до закінчення ними навчання в навчальному закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
 • особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та громадяни, які були віднесені до таких осіб;
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності та особи, які були віднесені до таких дітей, після досягнення ними 18 років - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення 23 років;
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, особи, які були віднесені до таких дітей після досягнення ними 18 років, - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також діти осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, та особи, які були віднесені до таких дітей після досягнення ними 18 років, - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, та особи, які були віднесені до таких дітей після досягнення ними 18 років, - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, та особи, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи після досягнення ними 18 років, - до закінчення такими громадянами навчання у навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

Особи, які належать до категорій, та мають право на переваги щодо пільгового кредитування, підтверджують таке право відповідними документами, дійсними на момент укладення угоди.

Порядок отримання пільгового кредиту

Приймальна комісія навчального закладу за результатами складання вступних випробувань та на підставі письмової заяви вступника, який належить до категорії осіб, зазначених у пункті 4 Порядку, приймає рішення щодо його зарахування до навчального закладу з оплатою навчання за рахунок пільгового кредитування.

Пільгове кредитування для навчання на певному курсі (курсах) за однією і тією самою освітньою програмою (спеціальністю, напрямом) надається тільки один раз.

Кошти для пільгового кредитування (далі — кредит) надаються одержувачу кредиту на підставі угоди між таким одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника (далі — угода), форма якої затверджується Міністерством освіти і науки України.

У разі коли одержувач кредиту є неповнолітньою особою, угода укладається з одним з його батьків або з особою, яка є його законним представником. Після досягнення одержувачем кредиту повноліття він укладає з навчальним закладом угоду із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди. У разі реорганізації навчального закладу, з яким укладено угоду, одержувач кредиту укладає угоду з правонаступником такого навчального закладу із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.

Для укладення угоди одержувач кредиту (у разі, коли він є неповнолітньою особою, — один з його батьків або особа, яка є його законним представником) подає до навчального закладу свій паспорт та довідку про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

Угода укладається у трьох примірниках. Два примірники угоди передаються кожній із сторін, що її уклали. Третій примірник угоди передається навчальними закладами органу, що встановив таким закладам бюджетні асигнування для пільгового кредитування.

Порядок повернення пільгового кредиту

Сума кредиту повертається із сплатою трьох відсотків річних суми заборгованості за кредитом протягом п’ятнадцяти років починаючи з дванадцятого місяця після здобуття одержувачем кредиту в установленому порядку відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня до державного бюджету або до місцевих бюджетів з виплатою щороку однієї п'ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.

Одержувач кредиту (в залежності від того за чий рахунок він отримав кредит) повертає кредит та відсотки за користування ним через навчальний заклад на рахунок Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери яких належить навчальний заклад на дату оплати, або на рахунок відповідного департаменту (управління) освіти обласної або Київської міської держадміністрації з подальшим зарахуванням коштів до відповідного місцевого бюджету (пункт 18 Порядку).

Одержувачі кредиту, відраховані в установленому порядку з навчального закладу з підстав, визначених пунктами 2, 4-6 частини першої статті 46 Закону України "Про вищу освіту" (за власним бажанням; через невиконання індивідуального навчального плану; порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; інші випадки, передбачені законом), повертають кредит та відсотки за користування ним починаючи з третього місяця після відрахування.

У разі коли одержувач кредиту під час навчання в установленому порядку був переведений на навчання за державним замовленням, він повертає кредит та відсотки за користування.

Звільнення від спати кредиту та/або відсотків за ним

 • Одержувачі кредиту з числа осіб з інвалідністю I групи звільняються від сплати кредиту та відсотків за користування ним.
 • Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом. У разі народження першої дитини під час повернення кредиту звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації народження дитини.
 • Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує 75 відсотків суми заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей - 50 відсотків.
 • У разі народження другої (третьої) дитини під час повернення кредиту, одержувач кредиту сплачує зменшену суму заборгованості за користування кредитом з року державної реєстрації народження дитини.

Щороку на момент сплати суми заборгованості і відсотків за користування кредитом одержувач кредиту подає до навчального закладу інформацію про склад сім'ї (у письмовому вигляді у довільній формі), довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, засвідчену (засвідчені) в установленому порядку копію (копії) свідоцтва про народження дитини (дітей) та пред’являє паспорт.

Дострокове повернення кредиту

Одержувач кредиту може повернути кредит раніше встановленого в угоді строку.

Кредит та відсотки за користування ним не повертаються в разі смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності I групи на момент виплати.

Одержувач кредиту, який після закінчення закладу освіти працював безперервно за фахом не менше ніж п’ять років за основним місцем роботи у державному або комунальному закладі чи установі, що розташовані у сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи (пункт 23 Порядку).

Підстави продовження строку пільгового кредиту

Строк повернення кредиту продовжується на підставі змін, внесених до угоди, на період:

 • призову одержувача кредиту на строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;
 • перебування одержувача кредиту у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • перебування одержувача кредиту в академічній відпустці, наданій в установленому законодавством порядку;
 • вступу одержувача кредиту до навчального закладу для здобуття вищого рівня освіти або до аспірантури (ад’юнктури).

Невиконання умов кредитної угоди

Обов’язок ведення претензійно-позовної роботи у разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту та/або відсотків за користування ним покладається на відповідний навчальний заклад.

Позовна давність на вимоги щодо погашення кредиту до державного та місцевих бюджетів не поширюється.

Заборгованість, що утворилася внаслідок невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту та/або відсотків за користування ним, не вважається такою, що допущена з вини навчального закладу за умови, що таким закладом у повній мірі вжиті (вживаються) заходи для повернення кредиту та/або відсотків за користування ним.