Відмінності між версіями «Користування землями прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо водойм і на островах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Де встановлюються прибережні захисні смуги)
Рядок 20: Рядок 20:
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347-97-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними» від 14.04.1997 р. № 347]<br />   
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347-97-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними» від 14.04.1997 р. № 347]<br />   
 
   
 
   
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1342-07 Наказ Державного комітету  України по водному господарству «Про затвердження форми дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду та зразка заяви на його отримання» від 09.10.2007 р. № 199/517].  <br />
+
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1068-17 Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми дозволу на проведення робіт на землях водного фонду» від 09.08.2017 р. № 304].  <br />
  
 
== '''Поняття прибережної  захисної смуги''' ==
 
== '''Поняття прибережної  захисної смуги''' ==

Версія за 17:04, 26 червня 2018

Нормативна база

Поняття прибережної захисної смуги

Прибережна захисна смуга - це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Земельного кодексу України, прибережні захисні смуги вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами входять до складу земель водного фонду.

Де встановлюються прибережні захисні смуги

Відповідно до ст.60 Земельного кодексу України, вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

 • для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів;
 • для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;
 • для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації. Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель морського транспорту. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель, крім земель морського транспорту. У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляються в порядку, передбаченому законом. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.

У межах прибережної захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється пляжна зона, ширина якої визначається залежно від ландшафтно-формуючої діяльності моря, але не менше 100 метрів від урізу води, що включає:

 • території, розташовані між лінією максимального відпливу та лінією максимального напливу хвиль, зареєстрованих під час найсильніших штормів, а також територію берега, яка періодично затоплюється хвилями;
 • прибережні території - складені піском, гравієм, камінням, ракушняком, осадовими породами, що сформувалися в результаті діяльності моря, інших природних чи антропогенних факторів;
 • скелі, інші гірські утворення.

Пляжна зона не встановлюється у межах прибережної захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів на земельних ділянках, віднесених до земель морського транспорту, а також на земельних ділянках, на яких розташовані військові та інші оборонні об'єкти, рибогосподарські підприємства.

Право загального, постійного та тимчасового користування землями прибережних захисних смуг

Землі прибережних захисних смуг перебувають у державній та комунальній власності та можуть надаватися в користування лише для цілей, визначених законодавством.

Користування пляжною зоною у межах прибережної захисної смуги морів та навколо морських заток і лиманів здійснюється з дотриманням вимог щодо охорони морського середовища, прибережної захисної смуги від забруднення та засмічення і вимог санітарного законодавства. До узбережжя морів, морських заток і лиманів у межах пляжної зони забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ громадян для загального водокористування, крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори.

У разі надання права користування пляжною зоною користувачі зобов'язані забезпечити безперешкодний та безоплатний прохід вздовж берега моря, морської затоки чи лиману.

У межах населених пунктів місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування виділяються та облаштовуються пляжні зони для безперешкодного та безоплатного користування.

На островах встановлюється режим обмеженої господарської діяльності, передбачений для прибережних захисних смуг.

Режим використання об'єктів і територій природно-заповідного фонду, розташованих у межах прибережної смуги морів та навколо морських заток і лиманів, регулюється Законом України «Про природно-заповідний фонд України».

Відповідно до ст. 85 Водного кодексу України, порядок надання у користування земель водного фонду, в тому числі і прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо водойм і на островах у постійне та тимчасове користування та припинення права користування ними встановлюється земельним законодавством, а саме ст. ст. 123, 124 Земельнлого кодексу України та ст. 16 Закону України «Про оренду землі» (щодо права оренди), ст. 123 Земельного кодексу України (щодо права постійного користування), ст. 100 Земельного кодексу України (щодо права земельного сервітуту) та ст. 1021 Земельного кодексу України (щодо емфітевзису та суперфіцію).

У постійне користування землі водного фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються державним водогосподарським організаціям для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані, державним підприємствам для розміщення та догляду за державними об’єктами портової інфраструктури, державним рибогосподарським підприємствам, установам , організаціям для ведення аквакультури.

У тимчасове користування громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури), культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування об’єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації об'єктів портової інфраструктури та інших об'єктів водного транспорту. Землі водного фонду можуть бути віднесені до земель морського і річкового транспорту в порядку, встановленому законом. Використання земельних ділянок водного фонду для рибальства здійснюється за згодою їх власників або за погодженням із землекористувачами.

Користування цими ділянками у зазначених цілях здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення, а також з додержанням правил архітектури планування приміських зон та санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України, прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

 • розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;
 • зберігання та застосування пестицидів і добрив;
 • влаштування літніх таборів для худоби;
 • будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
 • влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;
 • миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах встановлюється законом.

Куди звернутись. Органи, які уповноважені видавати дозволи на проведення робіт на землях водного фонду


У відповідності до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду» від 12.07.2005 р. № 557 (далі - Постанова) у разі проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі дозвіл на проведення робіт видається Міністерством екології та природних ресурсів України (посилання - http://www.menr.gov.ua/).


У разі проведення на землях водного фонду днопоглиблювальних робіт, робіт з прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) дозвіл на проведення робіт видається Державним агентством водних ресурсів України (посилання - http://www.scwm.gov.ua/) .та Міністерством екології та природних ресурсів України (посилання - http://www.menr.gov.ua/).

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду

Дозвіл видається за умов недопущення: порушення стійкості прибережних схилів (берегообвали, ерозійні та зсувні процеси, осідання); зосередження будь-яких забруднюючих речовин, сміття, деревини тощо; утворення перетинів водних потоків; перекриття течії води через водопропускні споруди різних типів та прогони мостів; затоплення та підтоплення прибережних територій (п. 4 Постанови).

У п. 5 Постанови зазначається, що для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає заяву до відповідного органу, уповноваженого його видавати.
До заяви додаються:

 • засвідчені юридичною особою копії установчих документів (для юридичних осіб);
 • засвідчені фізичною особою - підприємцем копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті (для фізичних осіб - підприємців);
 • проект на проведення робіт на землях водного фонду, що містить розділ про оцінку впливу на навколишнє природне середовище (крім проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів), погоджений з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством водних ресурсів України та Державною службою геології та надр України (посилання - http://geo.gov.ua/).

Видача дозволу погоджується з органами місцевого самоврядування, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (у разі проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) або його територіальними органами (у разі проведення робіт на інших землях водного фонду), Державним агентством рибного господарства України (у разі проведення робіт на рибогосподарських водних об’єктах), територіальними органами Державного агентства лісових ресурсів України (у разі проведення робіт у лісах на землях водного фонду), Міністерства інфраструктури України (у разі проведення робіт в межах судноплавних шляхів загального користування, судноплавних шлюзів та портових).

Строк розгляду документів на видачу дозволу на проведення робіт на землях водного фонду. Строк дії дозволу


Орган, уповноважений видавати дозвіл, розглядає подані суб'єктом господарювання документи разом з висновками органів, що погоджували видачу дозволу, протягом 30 календарних днів і у разі відсутності зауважень видає дозвіл (п. 6 Постанови).

Перший примірник дозволу видається суб'єкту господарювання, другий - разом з відповідними документами зберігається в органі, який його видав.

Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення відповідних робіт та визначених проектною документацією (п. 9 Постанови).