Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Визначення понять

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів також часто в ЗМІ зветься скорочено наркотрафік (від англ.narcotraffic) — злочин, передбачений ст. 305 ККУ, а саме надається таке визначення «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю»

Визначення до злочину встановлений з метою забезпечення охорони здоров'я населення порядок переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів через митний кордон України

Зона митного контролю – це місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні формальності, ( згідно п. 14 ст. 4 МКУ).
Наркотичні лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до наркотичних відповідно до законодавства ( ст. 2 Закону) Наркотичними засобами є включені до затвердженого переліку речовини природного і синтетичного характеру, препарати і рослини, які становлять небезпеку в разі зловживання ними (наприклад кокаїн, гашиш, конопля, анаша – природні; перетин, фенамін – синтетичні).
Психотропні речовини – це включені до затвердженого переліку речовини природного та синтетичного походження препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності, або чинити депресію, або стимулювати вплив на центральну нервову систему, або викликати порушення сприйняття емоцій, мислення чи поведінки і становлять небезпеку в разі зловживання ними (мексалін, амфітамін, барбітал, діазепам, фелазенам тощо).
Прекурсори наркотичних засобів – це речовини та їх солі, що використовують при виробленні і виготовленні наркотичних засобів (ацетон, етиловий ефір, соляна кислота, сірчана кислота тощо).
Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – це заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють.
Фальсифікований лікарський засіб – це лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком із них) про лікарський засіб із відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений в інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком із них), у тому числі складу, про лікарський засіб із відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

Управління у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів у межах своєї компетенції здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів. Який вносить відомості до Державного реєстру лікарських засобів України щодо лікарських засобів, зареєстрованих відповідно до критеріїв Законодавства.

Склад злочину:

Предмет злочину

Предметом злочину є:

 • наркотичні засоби;
 • психотропні речовини;
 • їх аналоги прекурсори.;

Його визначення має важливе значення, оскільки даний злочин належить до так званих «предметних» злочинів. Відсутність такої ознаки виключає можливість кваліфікації діяння особи за вказаною статтею.

При цьому, якщо висновок суду про наявність умислу особи на збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів ґрунтується на великому або особливо великому розмірі відповідної речовини, слід звертати увагу на її упакування та розфасування, повинні бути дослідженні обставини, за яких особа придбала відповідний засіб чи речовину, в тому числі чи залежало від волі особи те, який розмір речовини опиниться у її володінні. Зокрема, якщо особа здійснює свідоме придбання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів в особливо великих розмірах, то має бути доведено, що така кількість об`єктивно перевищує потреби такої особи для власного вживання.

!!!Примітка: хоча в законі йдеться про предмет злочину у множині, кримінально караним вважається також діяння, предметом якого є лише один вид наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів.

Об’єктивна сторона злочину

Об'єктивна сторона злочину передбачає дві альтернативні форми дій, а саме переміщення предметів злочину через митний кордон України:

 • поза митним контролем;
 • з приховуванням від митного контролю.
!!!Примітка: злочин вважається закінченим з моменту фактичного незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через митний кордон України. При цьому незаконне переміщення може бути здійснене шляхом як перевезення, так і пересилання зазначених предметів через митний кордон.

Суб’єкт злочину загальний

Суб'єкт злочину загальний – тобто, особа, що досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину

Суб'єктивна сторона злочину - характеризується виною у формі прямого умислу Особа усвідомлює, що: вона на порушення встановленого порядку переміщує через митний кордон предмети з приховуванням чи поза митним контролем бажає перемістити предмети через митний кордон України.

Мотив та мета контрабанди, як правило, вирішального значення не мають.

Так, про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема, великий або особливо великий їх розмір, спосіб упакування та розфасування, поведінка суб`єкта злочину, те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє або зберігає їх, тощо.( Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду по справі № 727/6578/17 ).

Кваліфікуючі ознаки злочину

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 305) є вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів:

 1. повторно;
 2. за попередньою змовою групою осіб;
 3. якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини;
 4. наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори у великих розмірах, а особливо кваліфікуючими ознаками (ч. 3 ст. 305):
  1. організованою групою;
  2. якщо предметом цих дій були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах.

Про поняття повторності визначення ст. 32 ККУ, про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб і організованою групою - визначення ст. 28 ККУ. Визначення понять особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Перелік № 770, Постанова КМУ № 1203)

Для з'ясування великих та особливо великих розмірів отруйних і сильнодіючих речовин, отруйних і сильнодіючих лікарських засобів визначено (Таблиця №188, Критерії № 210)

Повторною контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів слід вважати в тих випадках, коли цей злочин вчинено особою, яка раніше вчинила злочин, склад якого передбачений ст. 305 ККУ, незалежно від того, чи була вона засуджена за попередній злочин.

Якщо предмети контрабанди виявлено під час огляду чи переогляду речей або ж особистого огляду, у т. ч. повторного, при виїзді за межі України, вчинене слід кваліфікувати за ст. 15 і 305 ККУ. Незаконне переміщення на територію України предметів контрабанди, які виявлено під час митного контролю, утворює закінчений склад цього злочину.

Якщо під час заповнення декларації та опитуванні громадян про наявність у них не задекларованих предметів, громадянин повідомить про те, що у нього є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби до закінчення злочину (до перетинання митного кордону), то в цьому випадку можлива добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Необхідність експертного висновку про вид, найменування і властивості вилучених речовин (засобів) є обов'язковим (Постанова №4).

Для наявності складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.305 ККУ, розмір предмета контрабанди значення не має (Постанова ПВС №8).

Відмінність складів злочинів передбачених ст.ст. 201 та 305 ККУ

Склад злочину, передбаченого ст. 305 ККУ, є спеціальним щодо складу злочину, передбаченого ст. 201 ККУ. Основні відмінності цих норм полягають в об'єкті та предметі злочину. Диспозиція ч. 1 ст. 305 ККУ передбачає вичерпний перелік засобів і речовин, що становлять предмет цього злочину, тому, наприклад, контрабанду обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, за наявності відповідних підстав слід кваліфікувати за ст. 201 ККУ. Кримінальна відповідальність за ст. 201 ККУ настає у випадку, коли мало місце умисне переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.
Товари - це будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні та культурні цінності), електрична, теплова й інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком тих, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України. ( п. 39 ст. 1 МКУ). Хоча предмет контрабанди збігається з предметом злочинів, передбачених ст.ст. 307, 309, 311 ККУ, вона відрізняється від незаконного перевезення й пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за місцем, способом вчинення злочину, а також моментом його закінчення. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони контрабанди є місце вчинення злочину - митний кордон.

Випадки легального переміщення через митний контроль наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється за наявності сертифіката (відповідного дозволу Порядок № 146), виданого у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я (Комітетом) для кожного такого випадку, незалежно від того, стосується це одного чи кількох наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України зазначених засобів і речовин здійснюються лише через митниці, визначені Державною митною службою України (Перелік №1950). Порушення цього порядку переміщення зазначених засобів і речовин через митний кордон України утворює склад злочину, передбаченого ст. 305 ККУ. Водночас не визнається контрабандою перевезення на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, внесених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги (Порядок №1307, Постанова КМУ № 1203). Використання зазначених лікарських засобів дозволяється за окремим рішенням Комітету. У цьому рішенні визначаються особи складу вітчизняного екіпажу чи обслуговуючого персоналу транспортного засобу, які відповідають за зберігання, використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також порядок їх реєстрації та подання звітів про використання таких засобів і речовин. Так само не визнається контрабандою перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить такі засоби і речовини, пролітає над територією України без посадки. Ввезення на територію України іноземцями та особами без громадянства, які прямують транзитом через територію України (далі - хворі), наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюється лише для власного лікування і за умови обов'язкового письмового декларування в порядку, встановленому для громадян. Для здійснення митного контролю та митного оформлення наркотичних засобів і психотропних речовин хворий подає такі документи: митна декларація; рецепт, виданий закладом охорони здоров'я або лікарем іноземної держави на ім'я хворого, легалізований консульською установою України за кордоном; паспортний документ, що посвідчує особу хворого та надає право на перетинання державного кордону України. Для лікарських засобів, що зареєстровані в Україні, додається копія сертифіката якості лікарського засобу, виданого виробником. Хворий може ввозити на митну територію України або вивозити за її межі наркотичні засоби і психотропні речовини в кількості, визначеній у рецепті або довідці про надання медичної допомоги на території України, але не більше як 10 ампул наркотичного засобу або психотропної речовини, 50 таблеток психотропної речовини, 10 трансдермальних систем.
Хворий не має права будь-яким чином відчужувати наркотичні засоби і психотропні речовини. Консульські установи України за кордоном зобов'язані під час легалізації рецепта на наркотичні засоби і психотропні речовини попередити в письмовій формі хворого про зазначену вимогу.

Відповідальність за ст. 305 ККУ

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах -караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах - карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Санкцією ст. 305 ККУ передбачено обов'язкову конфіскацію предметів контрабанди. Предмети зі спеціально виготовленими сховищами та транспортні засоби, які використовувалися для приховування контрабандного товару при переміщенні через митний кордон, можуть бути конфісковані на підставі ст. 81 Кримінально-процесуального кодексу України за умови визнання їх речовими доказами (Постанова ПВС № 8).

Судова практика

1) Постанова Верховного Суду колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду, справа № 391/586/16 – Особа_1 - була визнана невинуватою та виправдана, в зв`язку із відсутністю в діянні складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч 1 ст.309 КК України. оскільки досліджені судом докази свідчать лише про факти отримання Особа_1 та виявлення у неї пігулок для схуднення, однак, жодних доказів на користь того, що Особа_1 була обізнана про вміст у цих пігулках обмеженої в обігу речовини і діяла з прямим умислом на їх незаконне переміщення через митний кордон України та зберігання, кримінальне провадження не містить.

2) Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду, справа № 418/689/16-к з матеріалів кримінального провадження убачається, що ні досудовим слідством, ні судом наявність у ОСОБА_1корисливого мотиву при переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу не встановлено. Тому застосування у даному випадку додаткової міри покарання за ч. 2 ст. 305 ККу виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачено санкцією цієї статті як обов'язкове, є безпідставним.