Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 20:01, 29 січня 2024, створена Olha.liashchuk (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Загальні положення

Механізм компенсації витрат, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб визначений Порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 (далі – Порядок).

Компенсація надається за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО):

 1. які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, інформація про які є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією;
 2. житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Хто має право на компенсацію

Компенсація за ком.пос..jpg

Відповідно до пункту 2 Порядку компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є:

 • власниками житла, або їх представниками;
 • наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності;
 • спадкоємцями, які прийняли спадщину і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях ВПО, крім осіб, з якими вони пов’язані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні) (далі - особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб).

Компенсація надається для покриття витрат, пов'язаних з безоплатним розміщенням ВПО.

Важливо! Компенсація надається за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги. Факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, підтверджує своїм підписом, що проставляється у заяві про отримання компенсації (додаток 2 Порядку).

Алгоритм надання компенсації

Оформлення розміщення (перебування) ВПО

Особи, які виявили бажання розмістити у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб:

♦ вносять відомості щодо таких приміщень, доступних для безоплатного розміщення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, до вебресурсу “Прихисток”

♦ або подають таку інформацію до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації.

На підставі поданих відомостей виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації шляхом внесення даних до інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних з компенсацією за тимчасове розміщення (перебування) ВПО (далі - інформаційно-аналітична система), формують перелік житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Увага! Наявність відомостей про житлові приміщення у зазначеному переліку не є обов’язковою умовою отримання компенсації особами, що розмістили внутрішньо переміщених осіб.

Особи, що розмістили ВПО, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення подати повідомлення за формою згідно з додатком 1 Порядку  до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення.

Повідомлення подається:

1) в паперовій формі (при цьому особа, що розмістила ВПО, подає інформацію згідно з додатком 1 про себе та кожну з розміщених осіб із пред’явленням підтвердних документів).

2) електронній формі на електронну адресу, визначену виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, районною в м. Києві держадміністрацією, відповідною військовою адміністрацією (до такого повідомлення додаються електронні копії (фотокопії або сканкопії) документів, що підтверджують подану інформацію, передбачену додатком 1)

Особи, що розмістили ВПО зобов’язані в день припинення розміщення ВПО або зміни їх кількості подати повідомлення згідно з додатком 1 разом з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у такому приміщенні.

На підставі зазначених повідомлень виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцеві держадміністрації, відповідні військові адміністрації фіксують в інформаційно-аналітичній системі дату початку розміщення внутрішньо переміщених осіб, вносять передбачену додатком 1 інформацію, яку подано особою, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, та у разі необхідності вносять до системи відповідні зміни.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцева держадміністрація, відповідна військова адміністрація має право запитувати та отримувати від особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, свідоцтва про народження, про державну реєстрацію шлюбу або про розірвання шлюбу.

Отримання компенсації

Для отримання компенсації особа, що розмістила ВПО, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з додатком 2 Порядку (далі - заява), де розглядається протягом 5 робочих днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви.

Заява подається в паперовій або електронній формі на електронну адресу, визначену виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, районною в м. Києві держадміністрацією, відповідною військовою адміністрацією:

♦ у разі подання заяви в паперовій формі особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, подає інформацію про себе та кожну з розміщених осіб із пред’явленням підтвердних документів;

♦ у разі подання заяви в електронній формі до заяви додаються електронні копії (фотокопії або сканкопії) документів, що підтверджують подану інформацію.

За результатами розгляду заяви вносяться відомості до інформаційно-аналітичної системи.

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації проводять перевірку достовірності наведених у заяві відомостей шляхом відвідування місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту:

 • розміщення таких осіб,
 • ідентифікації осіб шляхом пред’явлення ними паспорта громадянина України,свідоцтва про народження малолітньої дитини, посвідки на постійне проживання (зокрема електронне відображення інформації, що міститься у таких документах),
 • довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи,
 • безоплатного розміщення таких осіб,
 • кількості розміщених осіб та умов їх проживання.

Перевірка проводиться за рішенням виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, районних у м. Києві держадміністрацій, відповідних військових адміністрацій вибірково. За результатом такої перевірки складається акт перевірки у довільній формі.

Інформація про результати таких перевірок щомісяця надсилається до Мінреінтеграції.

Розрахунок розміру компенсації

Сума компенсації розраховується виходячи з кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі - людино-день), з дня її розміщення, але не раніше дати взяття на облік ВПО відповідним органом або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія).

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості ВПО, які проживали у житловому приміщенні власника, в кожний день місяця.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

У разі припинення протягом звітного місяця обставин, зазначених у пункті 1 Порядку, за яких особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, має право на отримання компенсації, під час розрахунку розміру компенсації враховується кількість людино-днів фактичного проживання у звітному місяці.

Порядок виплати компенсації особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб

Компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги за рахунок:

 • коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,
 • іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги,
 • добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб,
 • благодійних організацій та громадських об’єднань,
 • інших не заборонених законодавством джерел.

Корисні посилання

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію перевірено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"