Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 06:24, 5 квітня 2022, створена Lyudmyla.benedyuk (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == Нормативна база == [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 "П...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 "Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204-р «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану! Після введення воєнного стану власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, запроваджено гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн. на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 затверджено Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" (далі Порядок № 333).

Кому надається компенсація

Відповідно до Порядку № 333 компенсація надається:

 • фізичним особам — громадянам України віком від 18 років,
 • які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду (далі — власники жилих приміщень)
 • які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб.

Компенсація надається для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов'язаних з таким розміщенням.

Важливо! Компенсація надається за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Умови надання компенсації

Власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб:

 • подати заяву до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення, у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб;
 • додати копії документів, що посвідчують їх особу.

Власник жилого приміщення також зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні.

На підставі зазначених заяв виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради вносить зміни до реєстру жилих приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад або власники жилих приміщень вносять відомості щодо приміщень приватного житлового фонду, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, до веб-ресурсу “Прихисток”. На підставі зазначених відомостей виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради формує реєстр жилих приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб, у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Як отримати компенсацію

Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п'яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення заяву за формою згідно з додатком 1 Порядку № 333 (далі — заява).

Заява подається в паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги” із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Заява розглядається протягом п'яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг пʼяти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою:

 • перевірки факту такого розміщення,
 • його безоплатності,
 • кількості розміщених осіб та умов їх проживання,
 • документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема електронних документів),
 • перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

За результатами перевірки виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради визначає обсяг компенсації витрат власника жилого приміщення, що пов'язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб, та подає заяву за формою згідно з додатком 2 до відповідної обласної військової адміністрації до 10-го числа місяця, що настає за звітним.

Обласні військові адміністрації протягом двох робочих днів після отримання заяв від виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад надсилають узагальнену інформацію до Мінрегіону для опрацювання питання виділення фінансування із зазначенням пропозиції щодо виділення коштів з державного та місцевих бюджетів (зокрема резервного фонду бюджету), коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших не заборонених законодавством джерел. Мінрегіон узагальнює інформацію, подану обласними військовими адміністраціями та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з державного бюджету (зокрема резервного фонду).

Підстави для відмови у виплаті компенсації

Відповідно до абз.5 п.5 Порядку № 333, підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення :

 • невідповідності осіб,
 • кількості розміщених осіб,
 • кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

Як розраховується сума компенсації

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі — людино-день), з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні. Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у жилому приміщенні власника, в кожний день місяця. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні. Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день. Приклад: якщо 1 людина проживала 30 днів, то компенсація складатиме: 14.77 грн. х 30 днів = 443,10 грн. Компенсація здійснюється за рахунок: · коштів державного та місцевих бюджетів (зокрема резервного фонду бюджету), · коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, · іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, · добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, · благодійних організацій та громадських об’єднань, · інших не заборонених законодавством джерел виключно у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця. Виділення та використання коштів для надання компенсації здійснюється відповідно до Тимчасового порядку виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 175.