Відмінності між версіями «Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 7: Рядок 7:
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (далі - Правила)]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (далі - Правила)] - застосовується в частині, що не суперечить [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1364 "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі"]  
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1364 "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі"]  


== Зняття з реєстрації в добровільному порядку ==
== Зняття з реєстрації в добровільному порядку ==
=== Куди звернутися ===
=== Куди звернутися ===
Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у тому числі [https://guide.diia.gov.ua/asc/ через центр надання адміністративних послуг]) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF пункт 3 Правил]).  
Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у тому числі [https://guide.diia.gov.ua/asc/ через центр надання адміністративних послуг]) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF пункт 3 Правил]).
 
Заява може подаватися в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) 
 
Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.  


=== Вартість адміністративної послуги ===
=== Вартість адміністративної послуги ===
За послугу щодо зняття з реєстрації місця проживання особа сплачує адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2022 році адміністративний збір складає 37,22 грн.).
За послугу щодо зняття з реєстрації місця проживання особа сплачує адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2022 році адміністративний збір складає 37,22 грн.).
=== Зразки необхідних документів ===
 
Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється за '''заявою''' про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування), поданою у паперовій формі такою особою, її законним представником або представником, <u>або</u> за '''заявою''' власника житла приватної форми власності, поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що належить власнику на підставі права власності, до якої додається:
За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу.
=== Перелік необхідних документів ===
Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється за '''заявою''' про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування), поданою у паперовій формі такою особою, її законним представником або представником, <u>або</u> за '''заявою''' власника житла приватної форми власності, поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що належить власнику на підставі права власності, до якої додається:
* згода співвласника житла, яка надається особисто або через представника (у випадку подання заяви про зняття з реєстрації місця проживання особи подається іншим співвласником житла);
* згода співвласника житла, яка надається особисто або через представника (у випадку подання заяви про зняття з реєстрації місця проживання особи подається іншим співвласником житла);
*паспортний документ особи;
*паспортний документ особи;
*військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
*військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
*свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла 14 років);
*свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла 14 років);
* квитанцію про сплату адміністративного збору (стаття 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"] (далі - Закон).
* квитанцію про сплату адміністративного збору (стаття 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"] (далі - Закон);
*<u>для іноземеців, осіб без громадянства:</u> заява про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав перебування на території України; паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.


Представником '''додатково''' надається:  
Представником '''додатково''' надається:  
Рядок 29: Рядок 36:


=== Строки розгляду питання ===
=== Строки розгляду питання ===
Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється '''в день звернення''' особи ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF пункт 4 Правил]).
Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється '''в день звернення''' особи ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF пункт 4 Правил]).


Особі може бути відмовлено у знятті з реєстрації за місцем проживання у разі коли:  
Особі може бути відмовлено у знятті з реєстрації за місцем проживання (перебування) у разі коли:  
# особа подала не в повному обсязі передбачені цим Законом документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним;
# особа подала не в повному обсязі передбачені цим Законом документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним;
# у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
# відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях;
# звернулася особа, яка не досягла 14 років ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#n75 стаття 9<sup>1</sup> Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"]).
# за зняттям із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів (частина тринадцята статті 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#n160 Закону]).
'''Увага!''' Заява про зняття з реєстрації місця проживання із зазначенням підстави відмови повертається особі в день її подання.
'''Увага!''' Заява про зняття з реєстрації місця проживання (перебування) із зазначенням підстави відмови повертається особі в день її подання.


=== Порядок оскарження ===
=== Порядок оскарження ===
Рішення, дії чи бездіяльність виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (в тому числі [https://my.gov.ua/info/servicecenters через центр надання адміністративних послуг]) можуть оскаржуватися в судовому порядку.
Рішення, дії чи бездіяльність виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (в тому числі [https://guide.diia.gov.ua/asc/ через центр надання адміністративних послуг]) можуть оскаржуватися в [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|судовому порядку]].
 
=== Особливі випадки ===
Заяву про зняття з реєстрації місця проживання (перебування) подають:


У випадку отримання відмови центру надання адміністративних послуг  про зняття з реєстрації місця проживання, особа має право протягом '''30 днів''' з моменту отримання відмови подати скаргу до органу, вищого відносно того органу, що прийняв рішення про відмову (у разі, якщо такий вищий орган існує).
▷ спеціалізована соціальна установа, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають такі бездомні щодо таких осіб;


=== Особливі випадки ===
▷ один із батьків або інший законний представник дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, за згодою іншого з батьків чи законних представників;
Заяву про зняття з реєстрації місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання, подає спеціалізована соціальна установа, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають такі особи.


У випадку реєстрації місця проживання батьків дитини, яка не досягла 14 років, за різними адресами, зняття з реєстрації місця проживання такої дитини разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою іншого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
▷ орган опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності) дитини, у разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини;


'''Реєстрація місця проживання/перебування особи або зняття з реєстрації місця проживання скасовуються в разі їх проведення з порушенням вимог законодавства '''( [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF пункт 28 Правил]).
▷ за погодженням з органами опіки та піклування - щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування (стаття 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#n160 Закону]).
'
У разі виявлення такого порушення керівник органу реєстрації проводить перевірку підстав реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, за її результатами '''складає висновок та приймає рішення про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.'''


Про прийняте рішення особі надсилається письмове повідомлення за формою згідно з додатком 17 Правил, в якому зазначаються підстави його прийняття. Особу запрошують на прийом до органу реєстрації для внесення відповідних відомостей до документа, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування.<br>
=== Скасування рішення про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування) ===
Відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) особи скасовуються органом реєстрації у разі проведення реєстраційних дій з порушенням вимог, встановлених законом або визнання паспортного документа особи недійсним з підстав оформлення цього документа з порушенням вимог законодавства, анулювання актового запису цивільного стану (стаття 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#n160 Закону]).


Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі.
Орган реєстрації, який скасував відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) особи, у день прийняття такого рішення повідомляє про це особу поштою, засобами телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
== <big>Зняття з реєстрації в судовому порядку</big> ==
== Зняття з реєстрації в судовому порядку ==


=== '''Підстави звернення до суду''' ===
=== '''Підстави звернення до суду''' ===

Версія за 11:03, 28 січня 2022

Нормативна база

Зняття з реєстрації в добровільному порядку

Куди звернутися

Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (пункт 3 Правил).

Заява може подаватися в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія)

Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Вартість адміністративної послуги

За послугу щодо зняття з реєстрації місця проживання особа сплачує адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2022 році адміністративний збір складає 37,22 грн.).

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу.

Перелік необхідних документів

Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється за заявою про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування), поданою у паперовій формі такою особою, її законним представником або представником, або за заявою власника житла приватної форми власності, поданої у паперовій формі, стосовно повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що належить власнику на підставі права власності, до якої додається:

 • згода співвласника житла, яка надається особисто або через представника (у випадку подання заяви про зняття з реєстрації місця проживання особи подається іншим співвласником житла);
 • паспортний документ особи;
 • військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 • свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла 14 років);
 • квитанцію про сплату адміністративного збору (стаття 18 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" (далі - Закон);
 • для іноземеців, осіб без громадянства: заява про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав перебування на території України; паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.

Представником додатково надається:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність), крім випадків, коли представниками малолітньої дитини є батьки (усиновлювачі).

Строки розгляду питання

Зняття з реєстрації місця проживання (перебування) здійснюється в день звернення особи (пункт 4 Правил).

Особі може бути відмовлено у знятті з реєстрації за місцем проживання (перебування) у разі коли:

 1. особа подала не в повному обсязі передбачені цим Законом документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним;
 2. відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях;
 3. за зняттям із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів (частина тринадцята статті 18 Закону).

Увага! Заява про зняття з реєстрації місця проживання (перебування) із зазначенням підстави відмови повертається особі в день її подання.

Порядок оскарження

Рішення, дії чи бездіяльність виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (в тому числі через центр надання адміністративних послуг) можуть оскаржуватися в судовому порядку.

Особливі випадки

Заяву про зняття з реєстрації місця проживання (перебування) подають:

▷ спеціалізована соціальна установа, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають такі бездомні щодо таких осіб;

▷ один із батьків або інший законний представник дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, за згодою іншого з батьків чи законних представників;

▷ орган опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності) дитини, у разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини;

▷ за погодженням з органами опіки та піклування - щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування (стаття 18 Закону).

Скасування рішення про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування)

Відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) особи скасовуються органом реєстрації у разі проведення реєстраційних дій з порушенням вимог, встановлених законом або визнання паспортного документа особи недійсним з підстав оформлення цього документа з порушенням вимог законодавства, анулювання актового запису цивільного стану (стаття 17 Закону).

Орган реєстрації, який скасував відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) особи, у день прийняття такого рішення повідомляє про це особу поштою, засобами телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Зняття з реєстрації в судовому порядку

Підстави звернення до суду

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Втрата права користування житлом:

 1. відсутність наймача або членів його сім’ї в жилому приміщення без поважних причин понад 6 місяців (стаття 71 Житлового кодексу Української РСР);
 2. відсутність членів сім’ї власника жилого приміщення без поважних причин понад 1 рік (стаття 405 Цивільного кодексу України).

Перелік осіб, які є членами сім’ї власника житла визначено в статті 64 Житлового кодексу УРСР, зокрема, до членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

До якого суду звернутися

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщення та зняття з реєстрації подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за місцезнаходження жилого приміщення.

Вартість позову

За подання позову немайнового характеру особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу відповідно до Закону України "Про судовий збір" (992 грн. 40 коп. - станом на 01 січня 2022 року).

Автоматичний розрахунок судового збору на сайті "Судова влада"

Перелік та зразки необхідних документів

Форма і зміст позовної заяви - "Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі"

Строки розгляду питання

Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. Водночас суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку (частина перша статті 210 Цивільного процесуального кодексу України).

Порядок оскарження

Особа у випадку прийняття судом рішення про відмову у задоволенні її позовних вимог щодо визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації місця проживання має право протягом 30 днів з дня проголошення рішення подати апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції.

Вартість оскарження

За розгляд апеляційної скарги сплачується судовий збір у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви (1362 грн. 00 коп. - станом на 01 січня 2021 року, підпункт 6 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір").

Судова практика

Вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку залежить, зокрема, від вирішення питання про право користування такої особи жилим приміщенням відповідно до норм житлового та цивільного законодавства (статті 71, 72, 116, 156 Житлового кодексу УРСР; статті 405 Цивільного кодексу України).

Цікаво! Аналіз Верховного Суду України деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ

Див. також