Відмінності між версіями «Зміна розміру аліментів, що стягуються на утримання дитини»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 2: Рядок 2:
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2 Сімейний кодекс України]<br />
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2 Сімейний кодекс України]<br />
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page3 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page3 Цивільний процесуальний кодекс України]
== Порядок стягнення аліментів ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закон України «Про судовий збір»]
'''Аліменти'''-це обов'язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім'ї інших, які потребують цього.<br />
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06 постанова Пленуму Верховного суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»]
 
'''Стягнення аліментів можливе двома шляхами:'''<br />


* '''За угодою сторін''' – подружжя має право  добровільно та самостійно визначити порядок сплати аліментів, визначити умови, розмір та строки виплати аліментів шляхом складання і завірення договору у нотаріуса. У випадку порушення договору про сплату аліментів, стягнення аліментів проводиться через виконавчий напис нотаріуса. <br />
== Порядок стягнення та [[Визначення розміру аліментів на дитину|визначення розміру аліментів]] ==
 
Способом виконання батьками обов'язку утримувати дитину є сплата одним із них аліментів.
* У випадку коли такої взаємної згоди не досягнуто, стягнення аліментів здійснюється '''на підставі рішення суду'''. Аліменти  нараховуються за рішенням суду з моменту подачі позовної заяви, а не з моменту набирання чинності рішенням суду. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.<br />


== Розмір аліментів ==
Аліменти на утримання дитини можуть виплачуватись:
<br />
* '''за угодою сторін'''. Батькам надано право добровільно та самостійно визначити порядок сплати аліментів на дитину шляхом укладення відповідного договору, який підлягає нотаріальному посвідченню. Умови договору про сплату аліментів на дитину (про  розмір  аліментів,  строки  їх  виплати  тощо)  не повинні порушувати її права.
Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2 ст. 184 Сімейного кодексу України], коли аліменти призначаються в твердій грошовій сумі. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. <br />
При цьому, розмір аліментів сторони визначають за домовленістю між собою, але за жодних обставин він не може бути меншим від передбаченого у частині другій статті 182 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2 СК України] (30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 СК України, коли аліменти призначаються в твердій грошовій сумі). Якщо розмір аліментів визначено у твердій грошовій  сумі,  до  договору  необхідно включати умови про індексацію, як вимагає частина друга статті 184 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2 СК України]
== Зміна розміру аліментів ==
* '''на підставі рішення суду'''. У випадку коли взаємної згоди між батьками щодо сплати аліментів на дитину не досягнуто той  з батьків, з ким проживає дитина,  вправі звернутися до суду з відповідним позовом.
Законодавством встановлено, що можливо змінити розмір аліментів, який встановлено як рішенням суду, так і домовленістю між батьками.<br />
Суд визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2 СК України], а саме:
# стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
# стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
# наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
# інші обставини, що мають істотне значення.
Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2 СК України], коли аліменти призначаються в твердій грошовій сумі.  


Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом '''зменшено або збільшено''' за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених Сімейним  кодексом України.<br />
== Порядок зміни розміру аліментів ==
Законодавством передбачена можливість зміни розміру аліментів:
* '''в добровільному порядку''' (аліментів, встановлених за домовленістю між батьками в нотаріально посвідченому договорі).
Зміни до нотаріально посвідченого договору оформляються письмово шляхом укладення окремого договору, який підписується сторонами та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
   
   
Таким чином, зміні підлягає як закріплений в нотаріально завіреному договорі, так і закріплений в рішенні суду розмір аліментних зобов’язань. З вищезазначеного зрозуміло, що внести зміни до нотаріально завіреного договору можна як в добровільному порядку, спільно відвідавши нотаріуса, та внісши нотаріально завірені зміни до договору, так і в судовому порядку. Зміни ж до рішення суду необхідно вносити лише в судовому.<br />
* '''в судовому порядку''' (аліментів, встановлених рішенням суду або за домовленістю між батьками в нотаріально посвідченому договорі).
== Розмір аліментів може бути змінено у випадках: ==


* '''Зміна стану здоров’я як платника аліментів так і одержувача'''. Доказами, на підтвердження погіршення або покращення стану здоров’я можуть виступати медичні довідки, висновки лікарів, результати аналізів, історії хвороби, рекомендації лікарів щодо процедур лікування в Україні чи за кордоном як Позивача, так і Відповідача, і дитини, в залежності від того, хто звертається з позовом.
== Зміна розміру аліментів у разі їх нецільового витрачання ==
* '''Зміна матеріального становища'''. Для матері, яка бажає збільшити розмір аліментів, необхідно доводити факт погіршення її матеріального становища, або ж покращення матеріального становища батька. Для батька, який бажає зменшити розмір аліментів, необхідно доводити факт погіршення матеріального становища (зменшення заробітної плати, інші витрати). Доказами на підтвердження даних обставин можуть виступати довідки про доходи батьків, кредитні договори, рішення суду та будь-які інші документи, які можуть виступити на підтвердження зміни матеріального становища, його погіршення або покращення.
У разі нецільового витрачання аліментів платник аліментів має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.


* '''Зміна сімейного стану'''. Так,  наприклад, відповідач має нову сім’ю, і в нього народжуються діти, змінюється сімейний стан, і батько має право звернутися з позовом про зменшення розміру аліментів.
Цільове витрачання аліментів перевіряє орган опіки та піклування за власною ініціативою або за заявою платника аліментів (стаття 186 Сімейного кодексу України).


* '''Інші обставини, які мають істотне значення'''. Це будь-які інші життєві обставини, проте слід розуміти, що будь-які випадки і ситуації необхідно доводити, а тому треба заздалегідь підготувати усі необхідні докази для їх підтвердження.<br />
== Судовий порядок зміни розміру аліментів ==
Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або за домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі:
* зміни матеріального або сімейного стану;
* погіршення або поліпшення здоров’я когось із них;
* інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України.
(''стаття 192 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2 СК України], пункт 23 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справи щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»]'').


За заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів. У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.<br />
При цьому, '''зміна розміру аліментів може мати під собою зміну способу їх присудження''' (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів, визначений у певній твердій грошовій сумі та навпаки) ([http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37401891 постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 05 лютого 2014 року в справі № 6-143цс13]).
Якщо дитина  перебуває  на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, розмір аліментів може бути  зменшено за заявою  батьків, уповноваженого  цієї  громади  чи особи і за згодою органу опіки та піклування.<br />
 
Отже, наприклад, якщо матеріальне становище платника аліментів значно покращилось матір (батько) дитини може подати до суду заяву про збільшення розміру аліментів. В той же час, значне погіршення матеріального становища платника аліментів може бути підставою для його вимоги про зменшення розміру аліментів.
 
=== Підсудність справ ===
Позовна заява про зміну розміру аліментів подається в порядку цивільного судочинства '''до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів''' за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача.
 
=== Перелік необхідних документів ===
До позовної заяви, [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі|оформленої відповідно до вимог]] ЦПК України, обов’язково додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (зміна розміру аліментів), наприклад:
* докази зміни матеріального стану (довідки про доходи батьків, кредитні договори, будь-які інші документи, які можуть бути підтвердженням зміни матеріального становища, його погіршення або покращення);
* докази погіршення або поліпшення здоров’я (медичні довідки, висновки лікарів, історії хвороби, рекомендації лікарів щодо необхідності лікування);
* докази, що підтверджують зміну сімейного стану (наприклад, народження дітей у платника аліментів) ([https://drive.google.com/open?id=0B84Fn7fObiluaGhOUVllakZfdG8 зразок позовної заяви]).
 
=== Вартість ===
Позивачі за подання до суду позовної заяви про зміну розміру аліментів сплачують [http://court.gov.ua/sudytax/ судовий збір у розмірах], визначених статтею 4 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 Закону України «Про судовий збір»].
 
=== Час, з якого сплачуються аліменти в новому розмірі ===
Аліменти у новому розмірі сплачуються з дня набрання судовим рішенням законної сили.


''У новому розмірі аліменти сплачуються з дня набрання рішенням законної сили.''
== Підсудність справ ==
Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України позови, про стягнення аліментів можуть пред’являтись як за зареєстрованим місцем проживання чи місцем перебування відповідача, так і позивача.
[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія:Стягнення аліментів]]
[[Категорія:Стягнення аліментів]]
[[Категорія:Нотаріат]]
[[Категорія:Суди]]
[[Категорія:Суди]]

Версія за 10:46, 6 січня 2017

Нормативна база

Порядок стягнення та визначення розміру аліментів

Способом виконання батьками обов'язку утримувати дитину є сплата одним із них аліментів.

Аліменти на утримання дитини можуть виплачуватись:

 • за угодою сторін. Батькам надано право добровільно та самостійно визначити порядок сплати аліментів на дитину шляхом укладення відповідного договору, який підлягає нотаріальному посвідченню. Умови договору про сплату аліментів на дитину (про розмір аліментів, строки їх виплати тощо) не повинні порушувати її права.

При цьому, розмір аліментів сторони визначають за домовленістю між собою, але за жодних обставин він не може бути меншим від передбаченого у частині другій статті 182 СК України (30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 СК України, коли аліменти призначаються в твердій грошовій сумі). Якщо розмір аліментів визначено у твердій грошовій сумі, до договору необхідно включати умови про індексацію, як вимагає частина друга статті 184 СК України.

 • на підставі рішення суду. У випадку коли взаємної згоди між батьками щодо сплати аліментів на дитину не досягнуто той з батьків, з ким проживає дитина, вправі звернутися до суду з відповідним позовом.

Суд визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 СК України, а саме:

 1. стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
 2. стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
 3. наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 4. інші обставини, що мають істотне значення.

Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 СК України, коли аліменти призначаються в твердій грошовій сумі.

Порядок зміни розміру аліментів

Законодавством передбачена можливість зміни розміру аліментів:

 • в добровільному порядку (аліментів, встановлених за домовленістю між батьками в нотаріально посвідченому договорі).

Зміни до нотаріально посвідченого договору оформляються письмово шляхом укладення окремого договору, який підписується сторонами та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

 • в судовому порядку (аліментів, встановлених рішенням суду або за домовленістю між батьками в нотаріально посвідченому договорі).

Зміна розміру аліментів у разі їх нецільового витрачання

У разі нецільового витрачання аліментів платник аліментів має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Цільове витрачання аліментів перевіряє орган опіки та піклування за власною ініціативою або за заявою платника аліментів (стаття 186 Сімейного кодексу України).

Судовий порядок зміни розміру аліментів

Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або за домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі:

 • зміни матеріального або сімейного стану;
 • погіршення або поліпшення здоров’я когось із них;
 • інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України.

(стаття 192 СК України, пункт 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справи щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»).

При цьому, зміна розміру аліментів може мати під собою зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів, визначений у певній твердій грошовій сумі та навпаки) (постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 05 лютого 2014 року в справі № 6-143цс13).

Отже, наприклад, якщо матеріальне становище платника аліментів значно покращилось матір (батько) дитини може подати до суду заяву про збільшення розміру аліментів. В той же час, значне погіршення матеріального становища платника аліментів може бути підставою для його вимоги про зменшення розміру аліментів.

Підсудність справ

Позовна заява про зміну розміру аліментів подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача.

Перелік необхідних документів

До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог ЦПК України, обов’язково додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (зміна розміру аліментів), наприклад:

 • докази зміни матеріального стану (довідки про доходи батьків, кредитні договори, будь-які інші документи, які можуть бути підтвердженням зміни матеріального становища, його погіршення або покращення);
 • докази погіршення або поліпшення здоров’я (медичні довідки, висновки лікарів, історії хвороби, рекомендації лікарів щодо необхідності лікування);
 • докази, що підтверджують зміну сімейного стану (наприклад, народження дітей у платника аліментів) (зразок позовної заяви).

Вартість

Позивачі за подання до суду позовної заяви про зміну розміру аліментів сплачують судовий збір у розмірах, визначених статтею 4 Закону України «Про судовий збір».

Час, з якого сплачуються аліменти в новому розмірі

Аліменти у новому розмірі сплачуються з дня набрання судовим рішенням законної сили.