Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Амністія

Основні аспекти

Амністія (грец. αμνηστια — прощення) — повне або часткове (заміна м'якшим) звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів.

Амністія оголошується законом України стосовно певної категорії осіб.

Куди звернутися

Питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою прокурора, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їх захисників чи законних представників.

Застосування цього Закону здійснюється щодо:

 • осіб, звільнених від відбування покарань з випробувань, та осіб, яких засуджено до покарань, що не пов’язаних з позбавленням волі, крім покарань у виді штрафу, — за поданням органу Виконання покарань, який здійснює контроль за поведінкою засудженого, або за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
 • осіб, яких засуджено до покарань у виді штрафу, якщо на день набрання чинності цим Законом це покарань не виконано, — за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
 • засуджених, які перебувають в установах Виконання покарань, — за поданням начальника встанови, погодження відповідною спостережною комісією або службою у справах для дітей, або за клопотанням самого засудженого, його захисника чи законного представника;
 • осіб, щодо яких судом ухвалено вирок, який не набрав законної сили, — за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника.

Рішення про застосування або незастосування амністії приймається судом до кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання, яка особа викликається в судове засідання і може давати пояснення. Неявка цієї особи не зупиняє розгляду справи. У разі відсутності необхідних відомостей про особу, до якої застосовується амністія, розгляд питання про застосування амністії відкладається до їх одержання. Судам, а також органам та установам, на які покладено підготовку матеріалів для вирішення питань, пов'язаних із застосуванням цього Закону, надається право вимагати від відповідних установ необхідні відомості. Такі вимоги повинні бути виконані негайно.

Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до закону про амністію підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніше ніж протягом трьох місяців після опублікування закону про амністію. Але це не значить, що амністія можлива лише протягом 3 місяців. Цей термін встановлено для посадових осіб пенетеціарних установ, прокуратури та суду, щоб вони не зволікали із застосуванням ЗУ «Про амністію».

Перелік документів

Клопотання про застосування амністії, його може подати установа виконання покарань, також засуджена особа, якщо подає засуджена особа, то усі необхідні документи вилучаються із кримінальної справи тієї особи, також якщо він має неповнолітню дитину, тоді він додає свідоцтво про народження, якщо інвалід справку про інвалідність, якщо батьки похилого віку пенсійне посвідчення і т.д.

Підстави для відмови

Законом України "Про застосування амністії" визначено коло осіб, щодо яких не допускається застосування амністії:

 • осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі, і до осіб, яких засуджено до довічного позбавлення волі;
 • осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких злочинів, крім випадків індивідуальної амністії;
 • осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах;
 • осіб, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб;
 • осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили умисний злочин.

Амністія також не застосовується до осіб, засуджених за умисне вбивство; катування; насильницьке донорство; незаконне позбавлення волі або викрадення людини, якщо при цьому сталося заподіяння смерті, або нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули за собою смерть.

Особи, визнані винними у вчиненні корупційних злочинів, вироки стосовно яких не набрали законної сили, не можуть бути звільнені від відбування покарання, а особи, вироки стосовно яких набрали законної сили, - не можуть бути повністю звільнені законом про амністію від відбування покарання. Зазначені особи можуть бути звільнені від відбування покарання після фактичного відбуття ними строків, встановлених частиною третьою статті 81 Кримінального Кодексу.

Законом про амністію можуть бути визначені й інші категорії осіб, на які амністія не поширюється.

Дія законів про амністію не поширюється на осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння у стані неосудності. Застосування амністії передбачає звільнення від кримінальної відповідальності чи від покарання осіб, які вчинили злочини, а неосудні до таких осіб не належать. Водночас обмежено осудна особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності чи від покарання або від його подальшого відбування у випадках, передбачених законом, у тому числі на підставі акта амністії.

Порядок та строки оскарження

Вказуються в рішенні суду та оскаржуються в апеляційному суді.

Помилування

Основні аспекти

Помилування — звільнення від відбування кримінального покарання індивідуальним рішенням, як правило, глави держави.

В Україні помилування здійснюється лише щодо засуджених осіб. Питання помилування регламентовано Указом Президента України, яким затверджено Положення про порядок здійснення помилування (надалі - Положення).

Помилування засуджених здійснюється у виді:

 • заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 25 років;
 • повного або часткового звільнення від основного і додаткового покарань;
 • заміни покарання або невідбутої його частину більш м’яким покаранням.

Право клопотати про помилування має особа (не мають право подати клопотання батьками засудженої особи, дружина (чоловік), діти, законний представник, Уповноважений з прав людини, громадські об‘єднання):

 • засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;
 • засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;
 • засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.

Згідно до норм вказаного Положення клопотання подається лише після набрання вироком законної сили, а у разі оскарження вироку в касаційному порядку - після прийняття рішення відповідним судом.
У випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею не менше 20 років призначеного покарання.

Особа, яку раніше було неодноразово (два і більше разів) засуджено за вчинення умисних злочинів або до якої раніше було застосовано амністію, помилування, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, заміну невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбуванню покарання з випробуванням, якщо вона до погашення чи зняття судимості знову вчинила умисний злочин, може бути помилувана лише у виняткових випадках.

Клопотання про помилування засуджених, які не стали на шлях виправлення або не відбули половини призначеного їм строку покарання, а також клопотання осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, можуть бути задоволені лише за наявності обставин, що потребують особливо гуманного ставлення.

Куди звернутися

Клопотання про помилування особою подається через адміністрацію установи виконання покарань або іншого органу, що здійснює виконання кримінальних покарань.

Зразки необхідних документів та строки розгляду питання

Перш за все, клопотання про помилування - оформляється власноруч в довільній формі.

Далі, клопотання засудженого про помилування Адміністрацією установи невідкладно реєструються в журналі обліку клопотань про помилування засуджених.
Адміністрація установи протягом 15 днів з дня подання клопотання забезпечує підготовку характеристики на засудженого і відомостей про заохочення та стягнення за весь період тримання цієї особи в установі.
Звертаємо Вашу увагу, що у характеристиці, яка долучається до клопотання про помилування повинно відображатися наступна інформація: поведінка засудженого за період відбування ним покарання, ставлення засудженого до праці із викладеною думкою адміністрації і, як правило, спостережної комісії або служби у справах дітей про доцільність помилування, а також інші документи і дані, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

Крім цього, до клопотання про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту, додаються:

 1. анкета засудженого;
 2. копії вироків, ухвал і постанов суду, які є підставою для відбування покарання засудженим;
 3. копія повідомлення про набрання вироком, ухвалою або постановою законної сили;
 4. характеристика на засудженого;
 5. відомості про заохочення та стягнення;
 6. виписка з медичної карти амбулаторного хворого (форма № 025/о) та виписка з карти хворого, який вибув із стаціонару (форма № 066/о).
 7. відомості про наявність майнового позову, який підлягає стягненню, та стан відшкодування заподіяних.
 8. додаються відомості про строк відбуття покарання та притягнення до адміністративної відповідальності у період відбування покарання.

Вказане Положення саме надає право засудженому до клопотання про помилування долучити інші документи, які, на його погляд, мають значення для застосування помилування.

Після погодження характеристики заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи та затвердження її начальником установи клопотання засудженого про помилування, характеристика на засудженого і відомості про заохочення та стягнення за весь період тримання цієї особи в установі протягом 3- х робочих днів з дня реєстрації клопотання про помилування передаються до підрозділу контролю за виконанням судових рішень установи для подальшого оформлення документів.
Далі, Адміністрація установи зобов'язана під особистий підпис ознайомити засудженого із копіями документів, які додаються до клопотання про помилування, що проставляється на копії супровідного листа до Адміністрації Президента України, після чого вони долучаються до особової справи засудженого.

Після спливу 5 денного строку Адміністрація установи передає клопотання разом з характеристикою на засудженого до Адміністрації Президента України.

Управління з питань помилування Адміністрації Президента України (надалі - Управління) здійснює підготовку матеріалів до розгляду клопотання про помилування та повідомляє заявника про результати такого розгляду.

Під час розгляду клопотання про помилування враховуються:

 • ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особа засудженого, його поведінка, щире каяття, стан відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, сімейні та інші обставини;
 • думка адміністрації установи виконання покарань або іншого органу, який виконує покарання, спостережної комісії, служби у справах дітей, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, громадських об'єднань та інших суб’єктів про доцільність помилування.

Підготовлені Управлінням матеріали разом з клопотанням передається до Комісії при Президентові України у питаннях помилування (далі - Комісія), яка здійснює попередній їх розгляд.

За результатами попереднього розгляду клопотань про помилування і матеріалів, Комісія вносить Президентові України пропозиції про застосування помилування.
Про клопотання, підстав для задоволення яких не знайдено, Комісія доповідає Президентові України.

Про помилування засудженого Президент України видає указ.

Після цього, з метою виконання такого указу, він надсилається:

 • щодо осіб, які відбувають покарання в установах чи органах виконання покарань, - Державній пенітенціарній службі України;
 • щодо осіб, які звільняються від додаткових покарань, - відповідним судам;
 • щодо осіб, засуджених до тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, до службових обмежень для військовослужбовців чи до позбавлення військових звань, - Міністерству оборони України;
 • щодо інших осіб - відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади;

Крім того, укази Президента України про помилування засуджених надсилаються Міністерству внутрішніх справ України до відома та іншим державним органам, органам місцевого самоврядування для забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбули покарання.

Порядок оскарження

У разі відхилення Комісією клопотання про помилування повторне клопотання щодо особи, засудженої до довічного позбавлення волі, за відсутності нових обставин, що заслуговують на увагу, може бути внесено на розгляд Комісії не раніш як через п'ять років, а щодо інших засуджених - не раніш як через рік із часу відхилення попереднього клопотання. Повторне клопотання, що надійшло до закінчення цих строків, повертається заявникові з відповідним роз'ясненням.

Зразок клопотань

Клопотання про застосування амністії та звільнення від покарання

Клопотання про помилування