Відмінності між версіями «Збільшення банком розміру процентної ставки за користування кредитом в односторонньому порядку»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України] * [http://zakon2.rada.gov.ua/...)
 
Мітка: редагування коду 2017
 
(Не показані 16 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закон України «Про захист прав споживачів»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закон України «Про захист прав споживачів»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19 Закон України «Про споживче кредитування»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19 Закон України «Про споживче кредитування»]
* [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FC47BD375BA72A61C2257FCD0051F96C Постанова ВСУ від 25 травня 2016 р. у справі № 6-157цс16]
* [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/F7A5B07201AA7AB5C225808F003859D5 Постанова ВСУ від 30 листопада 2016 р. у справі № 6-82цс16]
* [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/E879F23578CC1036C225802D00402DDA Постанова ВСУ від 7 вересня 2016р. у справі № 6-1412цс16]<br />


== Поняття та види процентної ставки за користування кредитом ==
== Поняття та види процентної ставки за користування кредитом ==
'''Процентна ставка''' — сума, зазначена в процентному вираженні до суми кредиту, яку платить одержувач кредиту за користування ним в розрахунку на певний період (місяць, квартал, рік).


'''Процентна ставка''' — сума, зазначена в процентному вираженні до суми кредиту, яку платить одержувач кредиту за користування ним в розрахунку на певний період (місяць, квартал, рік).<br />
'''Види процентної ставки''' відповідно до ч. 1, 2, 4, 6 ст. 1056-1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України]
* фіксована
* змінювана
Тип процентної ставки визначається кредитним договором.
Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.


Відповідно до ч. 1, 2, 4, 6 ст. 1056-1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором.
Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.
У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором.
У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором.
<br />
== Порядок збільшення баком розміру процентної ставки за користування кредитом ==


Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника про зміну процентної ставки '''''не пізніш як за 15 календарних днів''''' до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.
== Порядок збільшення банком розміру процентної ставки за користування кредитом ==
У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки.<br />
Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника про зміну процентної ставки '''''не пізніш як за 15 календарних днів''''' до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка.


Вирішуючи питання про правомірність зміни банком процентної ставки за користуванням кредиту, суд відповідно до умов укладеного між сторонами кредитного договору та вимог частини четвертої ст. 11 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України «Про захист прав споживачів»] має враховувати, що боржник вважається належно повідомленим про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом в односторонньому порядку в тому разі, якщо банк не лише відправив на адресу такого боржника листа про зміну умов кредитного договору, а й довів факт його вручення адресатові під розписку.<br />
У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу.


Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору.
Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.
У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки.
'''Боржник вважається належно повідомленим про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом в односторонньому порядку в тому разі, якщо банк не лише відправив на адресу такого боржника листа про зміну умов кредитного договору, а й довів факт його вручення адресатові під розписку.'''
{| class="wikitable"
|-
| '''Увага!'''
В період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором (пункт 13 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України])
|}
== Нарахування відсотків на заборгованість по кредиту після ухвалення рішення про задоволення вимог кредитора до його фактичного виконання ==
== Нарахування відсотків на заборгованість по кредиту після ухвалення рішення про задоволення вимог кредитора до його фактичного виконання ==
'''ВАЖЛИВО!''' Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє правовідносин сторін кредитного договору, не звільняє боржника та поручителя від відповідальності за невиконання грошового зобов’язання й не позбавляє кредитора права на отримання штрафних санкцій, передбачених умовами договору та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України], а також сплату боржником процентів, належних кредитору відповідно до ст. 1048 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України].
Отже, з видачею судового наказу про задоволення вимог кредитора в період дії строку кредитного договору не припиняються правовідносини сторін, які ґрунтуються на кредитному договорі, і в такому разі нарахування процентів за користування кредитом з моменту ухвалення судового рішення (видачі судового наказу) до його фактичного виконання законом є законним.
'''Строк договору''' - це час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (відповідно до частини першої ст. 631 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України])
За змістом ст.ст. 525, 526 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] '''зобов’язання мають виконуватися належним чином згідно з умовами договору та у встановлений строк'''.


Виходячи із системного аналізу ст.ст. 525, 526, 599, 611 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного Кодексу України] та змісту кредитного договору можна зробити висновок про те, що наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє правовідносин сторін кредитного договору, не звільняє боржника та поручителя від відповідальності за невиконання грошового зобов’язання й не позбавляє кредитора права на отримання штрафних санкцій, передбачених умовами договору та Цивільного Кодексу України, а також сплату боржником процентів, належних кредитору відповідно до ст. 1048 цього [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Кодексу]. <br />
'''Одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається'''.


Отже, з видачею судового наказу про задоволення вимог кредитора в період дії строку кредитного договору не припиняються правовідносини сторін, які ґрунтуються на кредитному договорі, і в такому разі нарахування процентів за користування кредитом з моменту ухвалення судового рішення (видачі судового наказу) до його фактичного виконання законом є законним.
У відповідності до частин першої та третьої ст. 1049 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.
Однак, відповідно до частини першої ст. 631 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного Кодексу України] строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.<br />
 
'''Позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок або реального повернення коштів позикодавцеві.'''
Ст. 536 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України] встановлено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.
 
Відповідно до частини першої ст. 1048 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні [https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish облікової ставки Національного банку України].
 
У випадку не встановлення договором розміру процентів після спливу визначеного у договорі строку їх повернення, слід дійти висновку про визначення розміру процентів на рівні облікової ставки Національного банку України.
Окрім того, підлягають застосуванню положення ст. 625 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] із поєднанням зі ст. 1048 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] у разі прострочення виконання боржником грошового зобов’язання.


За змістом ст.ст. 525, 526 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного Кодексу України] зобов’язання мають виконуватися належним чином згідно з умовами договору та у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.
'''Індекс, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки, повинен відповідати таким вимогам:'''
У відповідності до частин першої та третьої ст. 1049 Цивільного Кодексу України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.<br />
# поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;
# індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;
# значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.


Позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок або реального повернення коштів позикодавцеві.
== Судова практика ==
ст. 536 Цивільного Кодексу України встановлено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.<br />
* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/58248516 Постанова Верховного Суду України  від 25 травня 2016 року у справі № 6-157цс16]
* [https://oda.court.gov.ua/sud1590/pravovipoziciivsu/6-82cs16 Постанова Верховного Суду України від 30 листопада 2016 року у справі № 6-82цс16]
* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/61260190 Постанова Верховного Суду України від 7 вересня 2016 року у справі № 6-1412цс16]
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/74838904 Постанова Великої палати Верховного Суду України від 28 березня 2018 року у справі № 444/9519/12]


Відповідно до частини першої ст. 1048 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного Кодексу України] позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.<br />
== Додатково дивись також: ==
* [[Стягнення неустойки за несвоєчасне повернення банківського вкладу]]


Враховуючи вищезазначені положення закону та у випадку не встановлення договором розміру процентів після спливу визначеного у договорі строку їх повернення, слід дійти висновку про визначення розміру процентів на рівні облікової ставки Національного банку України.
[[Категорія: Позика, кредит, банківський вклад]]
Окрім того, підлягають застосуванню положення ст. 625 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного Кодексу України] із поєднанням зі ст. 1048 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного Кодексу України] у разі прострочення виконання боржником грошового зобов’язання.<br />
[[Категорія: ]]

Поточна версія на 07:56, 27 січня 2022

Нормативна база

Поняття та види процентної ставки за користування кредитом

Процентна ставка — сума, зазначена в процентному вираженні до суми кредиту, яку платить одержувач кредиту за користування ним в розрахунку на певний період (місяць, квартал, рік).

Види процентної ставки відповідно до ч. 1, 2, 4, 6 ст. 1056-1 Цивільного кодексу України

  • фіксована
  • змінювана

Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором.

Порядок збільшення банком розміру процентної ставки за користування кредитом

Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника про зміну процентної ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка.

У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу.

Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору.

Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника. У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки.

Боржник вважається належно повідомленим про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом в односторонньому порядку в тому разі, якщо банк не лише відправив на адресу такого боржника листа про зміну умов кредитного договору, а й довів факт його вручення адресатові під розписку.

Увага!

В період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором (пункт 13 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України)

Нарахування відсотків на заборгованість по кредиту після ухвалення рішення про задоволення вимог кредитора до його фактичного виконання

ВАЖЛИВО! Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє правовідносин сторін кредитного договору, не звільняє боржника та поручителя від відповідальності за невиконання грошового зобов’язання й не позбавляє кредитора права на отримання штрафних санкцій, передбачених умовами договору та Цивільного кодексу України, а також сплату боржником процентів, належних кредитору відповідно до ст. 1048 Цивільного кодексу України.

Отже, з видачею судового наказу про задоволення вимог кредитора в період дії строку кредитного договору не припиняються правовідносини сторін, які ґрунтуються на кредитному договорі, і в такому разі нарахування процентів за користування кредитом з моменту ухвалення судового рішення (видачі судового наказу) до його фактичного виконання законом є законним.

Строк договору - це час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (відповідно до частини першої ст. 631 Цивільного кодексу України)

За змістом ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання мають виконуватися належним чином згідно з умовами договору та у встановлений строк.

Одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.

У відповідності до частин першої та третьої ст. 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок або реального повернення коштів позикодавцеві. Ст. 536 Цивільного кодексу України встановлено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до частини першої ст. 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

У випадку не встановлення договором розміру процентів після спливу визначеного у договорі строку їх повернення, слід дійти висновку про визначення розміру процентів на рівні облікової ставки Національного банку України. Окрім того, підлягають застосуванню положення ст. 625 Цивільного кодексу України із поєднанням зі ст. 1048 Цивільного кодексу України у разі прострочення виконання боржником грошового зобов’язання.

Індекс, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки, повинен відповідати таким вимогам:

  1. поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;
  2. індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;
  3. значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.

Судова практика

Додатково дивись також: