Відмінності між версіями «Заочний розгляд справи у цивільному процесі»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(зміни законодавства)
(Порядок заочного розгляду справи. Форма і зміст заочного рішення. Повідомлення про заочне рішення)
Рядок 31: Рядок 31:
 
За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran8189#n8189 263 і 265 ЦПК України], і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд.<br />
 
За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran8189#n8189 263 і 265 ЦПК України], і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд.<br />
  
Відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченому статтею [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran8189#n8189 272 ЦПК України].
+
Відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченому статтею [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran8189#n8189 272 ЦПК України].<br />
 +
 
 +
== Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення ==<br />
 +
 
 +
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.<br />
 +
 
 +
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.<br />
 +
 
 +
Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.<br />
 +
 
 +
Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.<br />
 +
 
 +
== Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення ==<br />

Версія за 15:49, 28 березня 2018

Нормативна база

Цивільний процесуальний кодекс України (далі - ЦПК України) від 18.03.2004 року;
Постанова КМУ "Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи" від 25.01.2006 року.

Опис суттєвих аспектів

Заочне провадження у цивільних справах широко застосовується у різних правових системах світу у зв'язку з необхідністю забезпечувати ефективність та своєчасність цивільного судочинства.
У Цивільному процесуальному кодексі України запроваджений інститут заочного розгляду справ у цивільному судочинстві. Заочне провадження є особливим порядком розгляду та вирішення цивільної справи за відсутності відповідача, належним чином повідомленого про час та місце судового розгляду і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, позивач не заперечує проти такого вирішення справи та суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Заочне провадження є додатковою гарантією позивачеві від зловживання відповідачем процесуальними правами, усунення причин затягування процесу, дотримання судами строків розгляду справи. Проте в окремих випадках розгляд справ у порядку заочного провадження не спрощує, а ускладнює процес та дає відповідачу можливість його затягнути, оскільки він має право на скасування заочного рішення судом, який його ухвалив, після чого справа розглядається в загальному порядку.

Суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов:

1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання;

2) відповідач не з’явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин;

3) відповідач не подав відзив;

4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів.

У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача.

Порядок заочного розгляду справи. Форма і зміст заочного рішення. Повідомлення про заочне рішення

Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу.

Розгляд справи і ухвалення рішення проводяться за правилами загального чи спрощеного позовного провадження з особливостями, встановленими главою 11 ЦПК України.

За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями 263 і 265 ЦПК України, і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд.

Відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченому статтею 272 ЦПК України.

== Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення ==

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

== Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення ==