Відмінності між версіями «Залучення експерта у адміністративному судочинстві, судова експертиза у адміністративному провадженні»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 4 проміжні версії 3 користувачів)
Рядок 6: Рядок 6:
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11 Наказ Міністерства юстиції України 12.12.2011 № 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11 Наказ Міністерства юстиції України 12.12.2011 № 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах»]
== Загальні положення ==
Відповідно до положень [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10066 частини першої статті 68 Кодексу адміністративного судочинства України] (далі - КАСУ) '''експертом може бути''' особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи.


== Поняття експерта у адміністративному судочинстві ==
Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи.
Відповідно до положень [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 частини 1 статті 68 Кодексу адміністративного судочинства України] '''експертом може бути''' особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи.<br>
Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи.<br>
Судовими  експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.


До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Законом України «Про судову експертизу»].
Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.


'''Не може залучатися до виконання обов’язків судового експерта особа''' ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 частина 1 статті 11 Закону України «Про судову експертизу»]):
До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Законом України «Про судову експертизу»] (далі - Закон).
 
'''Не може залучатися до проведення судової експертизи та виконання обов’язків судового експерта особа''':
* визнана в установленому законом порядку недієздатною;
* визнана в установленому законом порядку недієздатною;
* яка має не зняту або не погашену судимість,
* яка має не зняту або не погашену судимість;
* на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
* на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
* особа, на яку протягом року накладалося дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта.
* особа, на яку протягом року накладалося дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 частина перша статті 11 Закону]).
 
== Права, обов’зки та відповідальність експерта у адміністративному судочинстві ==
== Права, обов’зки та відповідальність експерта у адміністративному судочинстві ==
'''Експерт у адміністративному судочинстві має право:'''
'''Експерт у адміністративному судочинстві має право:'''
# Знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета дослідження;
# ознайомлюватися з матеріалами справи;
# Заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріалів і зразків;
# заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом;
# Викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були задані питання;
# викладати у висновку експерта виявлені в ході її проведення експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були задані питання;
# Бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження;
# бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження;
# Задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам;
#для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків;
# Подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права експерта;
# подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права експерта;
# На оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до суду;
# на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних із проведенням експертизи і викликом до суду;
# Відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків або якщо він не володіє необхідними знаннями для виконання покладених на нього обов'язків;
# відмовитись від надання висновку, якщо наданих на його запит матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов’язків, або якщо він не володіє відповідними знаннями;
# На забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
# на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
# У разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок;
# у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок;
# Викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань.
# викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань.
'''Експерт зобов'язаний:'''
# провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок щодо поставлених йому питань;
# у разі необхідності - прибути за викликом суду та роз’яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи;
# забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл суду, який оформлюється ухвалою;
# заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі;
# невідкладно повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів;
# у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявити суду клопотання щодо його уточнення або повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи за заданими питаннями;
# у разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи експерт зобов'язаний негайно подати матеріали справи та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.
Експерт не має права самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно; вступати у не передбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи; розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про результати експертизи.


'''Експерт зобов'язаний:'''
# Провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок щодо поставлених йому питань.
# У разі необхідності - прибути за викликом суду, дати висновок або роз'яснити його в судовому засіданні.
# Забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл суду, який оформлюється ухвалою.
# Заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі.
# Невідкладно повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.
# У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення  невідкладно заявити суду клопотання щодо його уточнення або повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи за заданими питаннями.
# У разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи експерт зобов'язаний негайно подати матеріали справи та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.
Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи; спілкуватися з особами, які беруть участь у справі, а також з іншими учасниками адміністративного процесу, за винятком дій, пов'язаних з проведенням експертизи; розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про результати експертизи.
Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі.
Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі.


'''Відповідальність експерта.'''
'''Відповідальність експерта'''


Судовий експерт на підставах і в порядку, передбаченими законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Судовий експерт на підставах і в порядку, передбаченими законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.
 
За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.


Рядок 55: Рядок 55:
За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.
За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.


У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством (пункт 2.4 розділу II [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5] (далі - Інструкція).
== Відвід експерта у адміністративному судочинстві ==
== Відвід експерта у адміністративному судочинстві ==
Згідно з положеннями [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page1 статті 36 Кодексу адміністративного судочинства України] '''експерт не може брати участі в адміністративному процесі, якщо:'''
Згідно з положеннями [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page1#n9847 статті 38 КАСУ] '''експерт не може брати участі в адміністративному процесі, якщо:'''
# Він перебував або перебуває в службовій або в іншій залежності від учасників справи.
# він перебував або перебуває в службовій або в іншій залежності від учасників справи;
# Він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються при розгляді даної справи.
# він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються при розгляді даної справи;
# З’ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.
# з’ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.
Участь експерта в судовому засіданні під час попереднього розгляду даної справи як експерта не є підставою для їхнього відводу (самовідводу).
Участь експерта в судовому засіданні під час попереднього розгляду даної справи як експерта не є підставою для їхнього відводу (самовідводу).
== Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку ==  
== Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку ==
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Саттею 4 Закону України "Про судову експертизу"] передбачено, що '''незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються:'''  
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#n22 Саттею 4 Закону] передбачено, що '''незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються:'''
* визначеним законом порядком призначення судового експерта;
* визначеним законом порядком призначення судового експерта;
* забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;
* забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;
* існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду;  
* існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду;
* створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;
* створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;
* кримінальною відповідальністю судового експерта   за   дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків;
* кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків;
* можливістю призначення повторної судової експертизи;   
* можливістю призначення повторної судової експертизи;   
* присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи.  
* присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи.  
== Поняття судової експертизи, види експертиз ==
'''Судова експертиза''' - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.


== Поняття судової експертизи, види експертиз ==
''Види експертиз:''
=== Поняття судової експертизи ===
 
'''Судова експертиза''' -  це  дослідження  експертом  на  основі спеціальних  знань  матеріальних  об'єктів, явищ і процесів,  які
'''первинною є експертиза''', коли об’єкт досліджується вперше;
містять  інформацію  про  обставини  справи,  що  перебуває  у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
 
=== Види експертиз ===
'''комісійна експертиза''' проводиться не менш як двома експертами <u>одного напрямку знань</u>. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності;
'''Первинною є експертиза''', коли об’єкт досліджується вперше.


'''Комісійна експертиза''' проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.
'''комплексна експертиза''' проводиться не менш як двома експертами <u>різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань</u>. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами, експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.


'''Комплексна експертиза''' проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами, експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності .
Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити '''додаткову експертизу''', яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).
Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити '''додаткову експертизу''', яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).


Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити '''повторну експертизу''', яка доручається іншому експерту (експертам).
Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити '''повторну експертизу''', яка доручається іншому експерту (експертам) та поставлені ті ж питання, які були в первинній експертизі.
 
== Призначення судової експертизи ==
== Призначення судової експертизи ==
'''Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ частина 1 статті 102 Кодексу адміністративного судочинства України]):'''
'''Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ частина перша статті 102 КАСУ]):'''
 
* для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
* для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
* жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.
* жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.
У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.
При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.


У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.
<br />
При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.<br />
Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз’яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов’язаний мотивувати таке відхилення або зміну.
Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз’яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов’язаний мотивувати таке відхилення або зміну.
<br />
 
Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.<br />
Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
 
Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.
Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.
<br />
Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій (яким) доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.


Про призначення експертизи суд постановляє '''ухвалу''', в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій (яким) доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
== Строки проведення експертизи ==
== Строки проведення експертизи ==
Строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:
Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати '''90 календарних днів'''.


* '''10 календарних днів''' - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів та вирішуваних питань і простих за характером досліджень;
У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.
* '''30 календарних днів''' - щодо матеріалів із середньою кількістю об'єктів та вирішуваних питань або середньої складності за характером досліджень;
* '''60 календарних днів''' - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів та вирішуваних питань або складних за характером досліджень;
* '''понад 60 календарних днів''' - щодо матеріалів із великою кількістю об'єктів та вирішуваних питань (більше десяти), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів);
* '''понад 90 календарних днів''' - якщо експертиза є особливо складною чи багатооб’єктною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п'ять томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки.


У разі значного завантаження експерта та знаходження в нього на виконанні одночасно понад десяти експертиз, у тому числі комісійних та комплексних, вказані терміни можуть бути переглянуті або встановлені додатково з урахуванням необхідного реального часу на їх виконання.
Час попереднього вивчення матеріалів не повинен перевищувати '''п’ятнадцяти робочих днів'''.


Попереднє вивчення матеріалів при проведенні простих та середньої складності досліджень не повинно перевищувати відповідно п'яти та десяти робочих днів; при складних та особливо складних дослідженнях - відповідно п'ятнадцяти та двадцяти робочих днів.
У разі невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи '''протягом 45 календарних днів''' з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об’єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об’єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.


Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день складання висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку). Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.
Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день складання висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку). Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.


У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).
У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=1.13#w1_9 пункт 1.13 розділу I Інструкції]).
== Висновок експерта ==
== Висновок експерта ==
'''Висновок експерта''' - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством.<br />
'''Висновок експерта''' - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством.
'''Предметом висновку експерта''' може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.<br />
 
Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.<br />
'''Предметом висновку експерта''' може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.
Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.<br />
 
Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
 
Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.
 
Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.
Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.


'''У висновку експерта зазначаються''' ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 пункт 6-8 статті 101 Кодексу адміністративного судочинства України]):
'''У висновку експерта зазначаються''':  
* коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта);
* коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта);
* на якій підставі була проведена експертиза;
* на якій підставі була проведена експертиза;
* хто був присутній при проведенні експертизи;
* хто був присутній при проведенні експертизи;
* питання, що були поставлені експертові;
* питання, що були поставлені експертові;
* які матеріали експерт використав.  
* які матеріали експерт використав ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10270 пункт 6-8 статті 101 КАСУ]).
Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.<br />
Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.
 
У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків. Якщо під час підготовки висновку експерт встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.
У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків. Якщо під час підготовки висновку експерт встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.


'''Висновок експерта у галузі права'''
Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page1#n10334 стаття 112 КАСУ]):
Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page1 стаття 112 Кодексу адміністративного судочинства України]):
* застосування аналогії закону чи аналогії права;
* застосування аналогії закону чи аналогії права;
* змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.
* змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.
Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.<br />
Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.
Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду.Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.


== Зразки клопотань про призначення експертизи у адміністративному судочинстві ==
Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду. Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.
[http://pravo-porada.com.ua/practice-65/55-zayavy-ta-klopotannya/659-klopotannya-pro-pryznachennya-avtotehnichnoyi-ekspertyzy 1)зразок клопотання про призначення експертизи у адміністративному судочинстві]<br />
[http://www.peritus.com.ua/klopotannya-pro-pryznachennya-ekspertyzy/ 2) зразок клопотання про призначення експертизи у адміністративному судочинстві]<br />
[[Категорія: Адміністративне процесуальне право]]
[[Категорія: Адміністративне процесуальне право]]

Поточна версія на 15:01, 15 грудня 2022

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до положень частини першої статті 68 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи.

Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи.

Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому Законом України «Про судову експертизу» (далі - Закон).

Не може залучатися до проведення судової експертизи та виконання обов’язків судового експерта особа:

 • визнана в установленому законом порядку недієздатною;
 • яка має не зняту або не погашену судимість;
 • на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 • особа, на яку протягом року накладалося дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (частина перша статті 11 Закону).

Права, обов’зки та відповідальність експерта у адміністративному судочинстві

Експерт у адміністративному судочинстві має право:

 1. ознайомлюватися з матеріалами справи;
 2. заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом;
 3. викладати у висновку експерта виявлені в ході її проведення експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були задані питання;
 4. бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження;
 5. для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків;
 6. подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права експерта;
 7. на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних із проведенням експертизи і викликом до суду;
 8. відмовитись від надання висновку, якщо наданих на його запит матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов’язків, або якщо він не володіє відповідними знаннями;
 9. на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
 10. у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок;
 11. викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань.

Експерт зобов'язаний:

 1. провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок щодо поставлених йому питань;
 2. у разі необхідності - прибути за викликом суду та роз’яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи;
 3. забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл суду, який оформлюється ухвалою;
 4. заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі;
 5. невідкладно повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів;
 6. у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявити суду клопотання щодо його уточнення або повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи за заданими питаннями;
 7. у разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи експерт зобов'язаний негайно подати матеріали справи та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.

Експерт не має права самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно; вступати у не передбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи; розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про результати експертизи.

Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі.

Відповідальність експерта

Судовий експерт на підставах і в порядку, передбаченими законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

За злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування або суду експерт несе адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством (пункт 2.4 розділу II Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція).

Відвід експерта у адміністративному судочинстві

Згідно з положеннями статті 38 КАСУ експерт не може брати участі в адміністративному процесі, якщо:

 1. він перебував або перебуває в службовій або в іншій залежності від учасників справи;
 2. він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються при розгляді даної справи;
 3. з’ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

Участь експерта в судовому засіданні під час попереднього розгляду даної справи як експерта не є підставою для їхнього відводу (самовідводу).

Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку

Саттею 4 Закону передбачено, що незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються:

 • визначеним законом порядком призначення судового експерта;
 • забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;
 • існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду;
 • створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;
 • кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків;
 • можливістю призначення повторної судової експертизи;
 • присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи.

Поняття судової експертизи, види експертиз

Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Види експертиз:

первинною є експертиза, коли об’єкт досліджується вперше;

комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напрямку знань. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності;

комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами, експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).

Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, яка доручається іншому експерту (експертам) та поставлені ті ж питання, які були в первинній експертизі.

Призначення судової експертизи

Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов (частина перша статті 102 КАСУ):

 • для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
 • жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз’яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов’язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій (яким) доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Строки проведення експертизи

Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

Час попереднього вивчення матеріалів не повинен перевищувати п’ятнадцяти робочих днів.

У разі невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об’єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об’єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день складання висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку). Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) (пункт 1.13 розділу I Інструкції).

Висновок експерта

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

У висновку експерта зазначаються:

 • коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта);
 • на якій підставі була проведена експертиза;
 • хто був присутній при проведенні експертизи;
 • питання, що були поставлені експертові;
 • які матеріали експерт використав (пункт 6-8 статті 101 КАСУ).

Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків. Якщо під час підготовки висновку експерт встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо (стаття 112 КАСУ):

 • застосування аналогії закону чи аналогії права;
 • змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.

Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду. Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.