Відмінності між версіями «Заборгованість за кредитним договором перед банком, що ліквідується»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закон України "Про банки і банківську діяльність"]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17 Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"]
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-18 Рішення Фонду гарант.вкладів фізич.осіб від 05.02.2018 № 372 "Про затвердження Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"]
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1581-12 Рішення Фонду гарант.вкладів фізич.осіб від 05.07.2012 № 2 "Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку"]
== Загальні положення ==
'''''Кредитний договір''''' - це договір, відповідно до якого банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити процент.


== Нормативна база ==
За рішення власників банку або у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) банк може бути ліквідований.
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]16 січня 2003 року № 435-IV 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17 Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"] 23 лютого 2012 року № 4452-VI
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закон України "Про банки і банківську діяльність"]7 грудня 2000 року № 2121-III 
== Поняття кредитного договору ==
'''Кредитний договір'''  є різновидом договору позики.Згіднозі ст. 1054 ЦК
за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язуєтьс янадати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
.


Договір позички ''вважається укладеним'' з моменту передання укладення договору, за яким майно передається у тимчасове користування (реальний договір), або коли майно буде передане у тимчасове користування після укладення договору (консенсуальний договір).
Якщо банк, який ліквідується віднесено Національним банком України до категорії проблемних, НБУ та Фонд вживають, щодо нього заходи, передбачені [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 ЗУ "Про банки і банківську діяльність"] та [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"].


== Сторони договору ==
В даному випадку фактично управління банком переходить до Фонду.
<u>Позичкодавець</u> — фізична або юридична особа (власник переданої речі, а також інша особа, яка має спеціальні повноваження щодо передання речей у користування, наприклад, особа, яка здійснює управління майном). Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.
<br />


<u>Користувач</u> - фізичні або юридичні особи.
== Наслідки для позичальників за кредитним договором у випадку ліквідації банку ==
'''Віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів'''<br>


== Істотні умови договору ==
Позичальник зобов'язаний '''повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти''' у розмірі і у строках встановлені умовами кредитного договору ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 1049 ЦКУ]). Така вимога стосується також заборгованості '''за платіжними картками.'''
'''Предмет:''' не вилучена з цивільного обороту рухома або нерухома неспоживана річ. Як правило, у позичку передаються речі, що не призначені для комерційного використання. До них належать речі побутового призначення, будівлі, інші капітальні споруди (їх окремі частини), транспортні засоби. За договором позички позичкодавець може передавати користувачеві не одну річ, а декілька, в тому числі різного призначення, хоча конкретною нормою закону таке положення не закріплено. Важливо, щоб річ (майно), яка є предметом договору позички, можна було ідентифікувати, оскільки користувач через певний строк зобов'язаний повернути її в такому самому стані, в якому річ була на момент її передання. <br />


'''Строк користування майном:''' на строк, встановлений договором. Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети користування нею.<br />
== Порядок сплати коштів за кредитним договором ==
Якщо в банку запроваджено процедуру тимчасової адміністрації, '''позичальник здійснює платежі для погашення на реквізити банку, вказані у кредитному договорі''' (''додатково можна письмово звернутися в банк, щоб підтвердити актуальність таких реквізитів'')


Користування річчю вважається '''безоплатним''', якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними. До договору позички застосовуються ті ж самі положення, що і до [http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83_(%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8) договору найму(оренди)].
'''У випадку відкликання банківської ліцензії''' на початку процедури ліквідації Фонд відкриває '''накопичувальний рахунок в Національному банку України''', на який позичальнику необхідно в подальшому сплачувати кошти за кредитним договором.   


== Процес ліквідації банку  ==
Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на офіційних сайтах банку та [http://www.fg.gov.ua/not-paying Фонду].<br>
'''''Процес ліквідації банку'''''  передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням / продажем в процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь фінансових установ (банків і небанківських фінансових установ — факторингових компаній, юридичних осіб, які мають право надавати кредити, окрім кредитних спілок). Серед активів банку на користь нових кредиторів відчужуються і кредитні зобов'язання.
Між проблемним банком і новим кредитором укладається договір про передачу активів проблемного банку, в результаті якого до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Ст. 516 Цивільного кодексу України передбачає, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором. Таким чином, без згоди боржника відбувається поступка права вимоги по кредиту і новий кредитор, як сторона кредитного договору має право вживати всіх необхідних заходів для стягнення заборгованості.
Однак існують випадки, в яких може змінитись хід погашення боргу. Кредитний договір - це двосторонній документ, тобто погоджена дія двох сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Згідно ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
За взаємною згодою сторін (позичальник і новий кредитор) можуть укласти договір про внесення змін до кредитного договору, по зміні процентної ставки, терміну і графіка погашення кредитної заборгованості і т.п.
Позичальникам проблемного банку, як і непроблемних банків, необхідно підтримувати постійний зв'язок з банком, здійснювати погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами. У разі виникнення фінансових труднощів домовлятись з банком і пам'ятати, що стягнення штрафних санкцій за прострочення сплати кредиту та відсотків — право, а не обов'язок банку. Саме від кредитної історії позичальника та динаміки погашення кредиту позичальником залежить, скористається банк цим правом чи ні.
.


== Варіанти домовленості між банком і позичальником щодо погашення проблемної заборгованності==
'''Переказ коштів на відповідний рахунок можна здійснювати  у будь-який зручний для особи спосіб:'''<br>
Варіанти домовленості між банком і позичальником щодо погашення проблемної заборгованності
* через відділення будь-якого діючого (платоспроможного) банку згідно з його тарифами;
а) відстрочення (пролонгація) сплати основної суми боргу за кредитом на певний період без продовження строку дії кредиту. При цьому сплачуються лише проценти за користування кредитними коштами, строк дії кредиту залишається незмінним і збільшуються майбутні розміри щомісячних платежів;
* за допомогою дистанційних каналів діючих (платоспроможних) банків (веб-банкінг, мобільні додатки);
* готівкою за допомогою платіжних терміналів;
* готівкою через каси діючих (працюючих) відділень неплатоспроможного банку.  


б) відстрочення сплати основної суми боргу за кредитом на певний період з продовженням строку дії кредиту. При цьому позичальник сплачує лише проценти за користування кредитом і строк дії кредиту може бути продовжений банківською установою;
== Дострокова виплата заборгованості за кредитним договором==
Позичальники мають право погасити свою заборгованість перед банком, що ліквідується, достроково, у тому числі, шляхом перекредитування (рефінансування) в іншому банку.
'''''Перекредитування''''' - надання позичальникові нового кредиту з метою погашення ним попереднього кредитного договору.
== Реструктуризація заборгованості за кредитним договором==
Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право здійснювати реструктуризацію кредитної заборгованості перед банком, що ліквідується.  


в) відстрочення сплати основної суми боргу та процентів за ним на певний визначений період. Після цього банком може бути здійсненорівномірний розподіл невиплаченої суми боргу та процентів на строк дії угоди, що залишився. У цьому разі розмір щомісячних платежів позичальника збільшується;
<u>Умови реструктуризації кредитної заборгованості, що пропонуються позичальникам, затверджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду стосовно індивідуально визначених банків, певних категорій заборгованості та/або категорій позичальників і можуть передбачати:</u>
* зміну графіка погашення заборгованості (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів /комісій);
* зміну процентної ставки;
* зміну розміру комісії;
* не застосування/скасування (повністю або частково) нарахованих фінансових санкцій (штрафів, пені, неустойки) за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором;
* зміну черговості погашення боргу.


г) продовження строку дії кредитного договору, при чому розмір щомісячних платежів залишається незмінним;
== Відступлення права грошової вимоги іншому банку ==
Фонд '''має право передати право грошової вимоги''' до позичальника (боржника) за кредитним договором іншому банку на підставі договору про відступлення права вимоги. При цьому '''згода відповідного боржника''' (позичальника) на укладення такого договору '''не вимагається.'''


д) перекредитування – покриття заборгованості в одному банку за рахунок додаткового кредиту, отриманого на вигідних умовах у іншому банку.
Приймаючий банк набуває усіх прав та обов'язків кредитора щодо позичальника (боржника) вимоги до якого передані відповідно до договору про відступлення прав вимоги разом із правами за договором забезпечення таких вимог.<br>


У разі тимчасових фінансових ускладнень у позичальника, внаслідок чого він тимчасово не може своєчасно виконувати свої зобов'язання, передбачені кредитним договором, у повному обсязі, банк може надати позичальнику відстрочку (здійснити пролонгацію) у погашенні кредиту (або окремих його частин) за умови дотримання пріоритетності позиції банку щодо дохідності та забезпеченості операцій.
У разі продажу кредиту '''новий кредитор (банк) має письмово повідомити позичальника''' про заміну кредитора за кредитним договором та вказати нові реквізити на які слід сплачувати кошти. Факт продажу кредиту не змінює умови кредитного договору.
Позичальник, як і банк-кредитор повинен бути зацікавлений у добровільному та своєчасному погашенні кредитної заборгованості, оскільки в результаті примусового стягнення сума заборгованості за кредитом і відсотками збільшується на штрафні санкції, судові витрати, виконавчий збір і т.д., які стягуються з позичальника.
Тимчасову адміністрацію вводить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, після того як Національний Банк України визнає банк неплатоспроможним. Тимчасова адміністрація вводиться на 3 або на 6 місяців і за цей період вивчаються активи банку, складаються списки боржників. Після чого шукає інвесторів, банки-партнери, через які можна буде здійснювати платежі.
У випадку, якщо пошуки інвестора не увінчалися успіхом, банк ліквідують. При цьому позичальники повинні повертати кредити. Під час адміністрації можна домовитись про реструктуризацію (зміна умов договору, пов'язаними з фінансовими трудностями позичальника. Анулювати борг можна лише за схемою кредит — депозит (депозит перекладається на кредитний рахунок), причому дана схема може бути використана для взаємозаліку між позичальником і вкладником банку.
Пули кредитів зі значними термінами погашення передаються на обслуговування в інші банки, які беруть участь у поверненні депозитів населенню, такі банки-агенти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб можуть пропонувати позичальникам пільгові умови погашення.
Позичальник повідомляється про зміну кредитора, підписується додаткова угода та обслуговування боргу триває в рамках колишніх параметрів або ж за зміненими, у разі реструктуризації боргу. У кожному разі анулювання боргу не передбачено.
У кожному разі, при введенні тимчасової адміністрації позичальнику бажано особисто прийти в банк, щоб дізнатися назву банку, який прийматиме кредитні платежі, нові реквізити та способи оплати по кредиту, та погашати зобов’язання як і до цього моменту.


== Див. додатково ==
* <span style="color:#008B45">Див. додатково </span> [http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%83_%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96 Заміна кредитора у зобов'язанні]
* <span style="color:#008B45">Див. додатково </span> [http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83&oldid=10560 Договір факторингу]


 


[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Позика, кредит, банківський вклад]]
[[Категорія:Банківське право]]
[[Категорія:Фінансове право]]
[[Категорія:Позика, кредит, банківський вклад]]
[[Категорія:Позика, кредит, банківський вклад]]

Версія за 17:10, 2 грудня 2018

Нормативна база

 1. Конституція України
 2. Цивільний кодекс України
 3. Закон України "Про банки і банківську діяльність"
 4. Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
 5. Рішення Фонду гарант.вкладів фізич.осіб від 05.02.2018 № 372 "Про затвердження Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"
 6. Рішення Фонду гарант.вкладів фізич.осіб від 05.07.2012 № 2 "Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку"

Загальні положення

Кредитний договір - це договір, відповідно до якого банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити процент.

За рішення власників банку або у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) банк може бути ліквідований.

Якщо банк, який ліквідується віднесено Національним банком України до категорії проблемних, НБУ та Фонд вживають, щодо нього заходи, передбачені ЗУ "Про банки і банківську діяльність" та ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

В даному випадку фактично управління банком переходить до Фонду.

Наслідки для позичальників за кредитним договором у випадку ліквідації банку

Віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів

Позичальник зобов'язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірі і у строках встановлені умовами кредитного договору (ст. 1049 ЦКУ). Така вимога стосується також заборгованості за платіжними картками.

Порядок сплати коштів за кредитним договором

Якщо в банку запроваджено процедуру тимчасової адміністрації, позичальник здійснює платежі для погашення на реквізити банку, вказані у кредитному договорі (додатково можна письмово звернутися в банк, щоб підтвердити актуальність таких реквізитів)

У випадку відкликання банківської ліцензії на початку процедури ліквідації Фонд відкриває накопичувальний рахунок в Національному банку України, на який позичальнику необхідно в подальшому сплачувати кошти за кредитним договором.

Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на офіційних сайтах банку та Фонду.

Переказ коштів на відповідний рахунок можна здійснювати у будь-який зручний для особи спосіб:

 • через відділення будь-якого діючого (платоспроможного) банку згідно з його тарифами;
 • за допомогою дистанційних каналів діючих (платоспроможних) банків (веб-банкінг, мобільні додатки);
 • готівкою за допомогою платіжних терміналів;
 • готівкою через каси діючих (працюючих) відділень неплатоспроможного банку.

Дострокова виплата заборгованості за кредитним договором

Позичальники мають право погасити свою заборгованість перед банком, що ліквідується, достроково, у тому числі, шляхом перекредитування (рефінансування) в іншому банку. Перекредитування - надання позичальникові нового кредиту з метою погашення ним попереднього кредитного договору.

Реструктуризація заборгованості за кредитним договором

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право здійснювати реструктуризацію кредитної заборгованості перед банком, що ліквідується.

Умови реструктуризації кредитної заборгованості, що пропонуються позичальникам, затверджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду стосовно індивідуально визначених банків, певних категорій заборгованості та/або категорій позичальників і можуть передбачати:

 • зміну графіка погашення заборгованості (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів /комісій);
 • зміну процентної ставки;
 • зміну розміру комісії;
 • не застосування/скасування (повністю або частково) нарахованих фінансових санкцій (штрафів, пені, неустойки) за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитним договором;
 • зміну черговості погашення боргу.

Відступлення права грошової вимоги іншому банку

Фонд має право передати право грошової вимоги до позичальника (боржника) за кредитним договором іншому банку на підставі договору про відступлення права вимоги. При цьому згода відповідного боржника (позичальника) на укладення такого договору не вимагається.

Приймаючий банк набуває усіх прав та обов'язків кредитора щодо позичальника (боржника) вимоги до якого передані відповідно до договору про відступлення прав вимоги разом із правами за договором забезпечення таких вимог.

У разі продажу кредиту новий кредитор (банк) має письмово повідомити позичальника про заміну кредитора за кредитним договором та вказати нові реквізити на які слід сплачувати кошти. Факт продажу кредиту не змінює умови кредитного договору.

Див. додатково