Відмінності між версіями «Екстернатна форма навчання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Загальне == [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Стаття 53 Конституції України] гарантує п...)
 
Рядок 2: Рядок 2:


[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Стаття 53 Конституції України] гарантує право кожного на освіту.<br />
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Стаття 53 Конституції України] гарантує право кожного на освіту.<br />
Повна загальна середня освіта є обов'язковою. <br />
Повна загальна середня освіта є обов'язковою. <br />
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 ст.13 Закону України «Про загальну середню освіту»]  освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.<br />
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 ст.13 Закону України «Про загальну середню освіту»]  освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.<br />
Екстернат - форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-17 Положення про екстернат]).
 
'''Екстернат''' - форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-17 Положення про екстернат]).
Навчання екстернів організовують лише на один рік.
Навчання екстернів організовують лише на один рік.Версія за 08:42, 25 вересня 2018

Загальне

Стаття 53 Конституції України гарантує право кожного на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про загальну середню освіту» освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

Екстернат - форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту (Положення про екстернат). Навчання екстернів організовують лише на один рік.

Нормативно-правова база

Хто може навчатися екстернатом

Екстернат організовується для осіб, які:
1) з будь-яких поважних причин (стан здоров'я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;
2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або не пройшли атестацію;
3) є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання й атестацію не більше ніж з двох навчальних предметів; 4) є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;
5) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;
6) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.

Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою не обмежується віком

Алгоритм дій щодо зарахування на екстернат

Навчання екстернів регламентовано Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

1. обрати навчальний заклад
Атестація екстерном за курс початкової школи (1-4 класи) здійснюється на базі денної школи; за курс основної (5-9 класи) та старшої школи (10-11 класи) - як правило, на базі вечірньої школи.
Перелік таких навчальних закладів можна переглянути на сайті обласних управлінь освіти

2. підготовка необхідних документів:
• письмова заява (для неповнолітніх-заява батьків або осіб, що їх замінюють), зразок якої наведено в Положенні про екстернат. Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Особи з неконтрольованих територій або з населених пунктів на лінії зіткнення можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами (факсом, електронною поштою).
• копія документу, що засвідчує особу (паспорт або свідоцтво про народження)
• документ державного зразка про здобутий рівень загальної середньої освіти або інше будь-яке письмове підтвердження проходження оцінювання, ДПА в іншому навчальному закладі. Освітній рівень особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або атестації, визначається загальноосвітнім навчальним закладом, у якому організовано екстернат.
• відповідні письмові документи особи, що підтверджують наявність підстав для проведення річного оцінювання та/або атестації екстерном.
• іноземці та особи без громадянства додатково надають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні

3. подання пакету документів до обраного навчального закладу:
Якщо особи прибули з-за кордону, з тимчасово окупованих та неконтрольованих територій і не можуть визначитися з навчальним закладом, тоді вони можуть звернутися до обласних управлінь освіти.
Зверніть увагу, що приймання заяв від бажаючих перейти на екстернат починається з вересня і закінчується, як правило, не пізніше 1 березня поточного навчального року. Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну, термін подачі заяв не обмежується.

4. отримання довідки про зарахування до групи екстернів
Якщо до цього дитина навчалася в денному загальноосвітньому закладі, а заяву надано до вечірньої школи обов’язково необхідно отримати довідку про зарахування до групи екстернів. Потрібно написати заяву про відрахування дитини з денного навчального закладу, де вона навчалася до переходу на екстернат, і надати разом із довідкою директору.

5. Ознайомитися в навчальному закладі з графіком проведення консультацій, порядком, формами та термінами проведення оцінювання.