Відмінності між версіями «Експерт у кримінальному провадженні: права, обов'язки, відповідальність»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 5: Рядок 5:
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закон України "Про судову експертизу"]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закон України "Про судову експертизу"]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/paran25#n25 Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень"]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/paran25#n25 Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень"]
 
# Наказ Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів від 03.03.2015 №301/5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#
== Статус експерта у кримінальному провадженні ==
== Статус експерта у кримінальному провадженні ==
=== Особи, які можуть бути судовими експертами===
=== Особи, які можуть бути судовими експертами===
Судовими експертами можуть бути особи,  які  мають  необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.
Судовими експертами можуть бути особи,  які  мають  необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.
Судовими  експертами державних спеціалізованих установ можуть бути    фахівці,    які    мають    відповідну    вищу    освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень  не  нижче  спеціаліста,  пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.
Судовими  експертами державних спеціалізованих установ можуть бути    фахівці,    які    мають    відповідну    вищу    освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень  не  нижче  спеціаліста,  пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.
До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.
=== Особи, які не можуть бути судовими експертами ===
=== Особи, які не можуть бути судовими експертами ===
Не  може  залучатися  до  проведення  судової  експертизи  та виконання  обов’язків  судового  експерта  особа,  визнана  в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту  або  не  погашену судимість, або на яку протягом останнього  
Не  може  залучатися  до  проведення  судової  експертизи  та виконання  обов’язків  судового  експерта  особа,  визнана  в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту  або  не  погашену судимість, або на яку протягом останнього  
Рядок 43: Рядок 44:
== Відповідальність експерта ==
== Відповідальність експерта ==
=== Кримінальна відповідальність ===
=== Кримінальна відповідальність ===
За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/stru#Stru стаття 385 ККУ]).
За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність, а саме караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
=== Адміністративна відповідальність ===
=== Адміністративна відповідальність ===
За злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування або суду експерт несе адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Стаття 185-4 КУпАП]).
Злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд -тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Злісне ухилення експерта від явки до органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування - тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
=== Дисциплінарна відповідальность ===
=== Дисциплінарна відповідальность ===
За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.
За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Версія за 09:06, 23 жовтня 2020

Нормативна база

 1. Кримінальний кодекс України
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 4. Закон України "Про судову експертизу"
 5. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень"
 6. Наказ Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів від 03.03.2015 №301/5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#

Статус експерта у кримінальному провадженні

Особи, які можуть бути судовими експертами

Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Особи, які не можуть бути судовими експертами

Не може залучатися до проведення судової експертизи та виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта.

Права експерта у кримінальному провадженні

Експерт має право:

 • ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;
 • відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи;
 • у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), щодо уточнення поставлених експертові питань;
 • з дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), бути присутнім під час проведення процесуальних, виконавчих дій та ставити питання учасникам процесу, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи, та проводити окремі дослідження у їх присутності;
 • указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення;
 • у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок;
 • викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань;
 • оскаржувати в установленому законодавством порядку дії та рішення органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), що порушують права експерта або порядок проведення експертизи;
 • на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
 • одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов'язаних із викликом для надання роз’яснень чи показань, у разі якщо це не є його службовим обов'язком.
 • користуватися іншими правами, передбаченими Законом України "Про судову експертизу" та ст. 69 КПК .

Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову повинно бути вмотивованим.

Обов’язки експерта у кримінальному провадженні

Експерт зобов’язаний:

 • заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;
 • прийняти до виконання доручену йому експертизу;
 • особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені питання, а в разі необхідності роз’яснити його;
 • повідомити в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані;
 • з'явитися на виклик прибути до слідчого, прокурора, суду, для надання роз'яснень, показань чи доповнень з приводу проведеної експертизи або причин повідомлення про неможливість її проведення;
 • забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта);
 • не розголошувати без дозволу без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати.

Інші обов'язки судового експерта передбачаються ст. 69 КПК.

Відповідальність експерта

Кримінальна відповідальність

За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність, а саме караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Адміністративна відповідальність

Злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд -тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злісне ухилення експерта від явки до органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування - тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дисциплінарна відповідальность

За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Деліктна відповідальність

У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.