Відмінності між версіями «Експерт у кримінальному провадженні: права, обов'язки, відповідальність»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 6 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінальний кодекс України]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закон України “Про судову експертизу”]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України (далі - КПК України)]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/paran25#n25 Наказ Мін'юсту "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" від 08.10.1998 № 53/5]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/stru#Stru Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 2341-III]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закон України "Про судову експертизу"]
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) від 07.12.1984 № 8073-X]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/paran25#n25 Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 301/5 "Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів"]
 
== Статус експерта у кримінальному провадженні ==
== Статус експерта у кримінальному провадженні ==
=== Особи, які можуть бути судовими експертами===
=== Особи, які можуть бути судовими експертами===
Судовими експертами можуть бути особи, які  мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.
Судовими експертами можуть бути особи, які  мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань (стаття 10 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закону України "Про судову експертизу"] (далі - Закон).
Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути   фахівці,   які   мають   відповідну   вищу     освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень   не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.
 
Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.
 
До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.
 
=== Особи, які не можуть бути судовими експертами ===
=== Особи, які не можуть бути судовими експертами ===
Не може залучатися до проведення судової експертизи та виконання   обов’язків   судового   експерта   особа,   визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом останнього  
Не може залучатися до проведення судової експертизи та виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку [[Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною. Поновлення цивільної дієздатності|недієздатною]], а також та, яка має н[[Погашення та зняття судимості|е зняту або не погашену судимість]], або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення [[Підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією|правопорушення, пов’язаного з корупцією]] або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (стаття 11 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закону]).
року   накладалося   адміністративне   стягнення   за   вчинення корупційного  правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта.
 
== Права експерта у кримінальному провадженні ==
== Права експерта у кримінальному провадженні ==
'''Експерт має право:'''<br />
'''Експерт має право:'''
* ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;
* ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;
* відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи;
* відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи;
Рядок 24: Рядок 30:
* на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
* на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
* одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов'язаних із викликом для надання роз’яснень чи показань, у разі якщо це не є його службовим обов'язком.
* одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов'язаних із викликом для надання роз’яснень чи показань, у разі якщо це не є його службовим обов'язком.
* користуватися іншими правами, передбаченими [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Законом України "Про судову експертизу"] та [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/stru#Stru ст. 69 КПК] .<br />
* користуватися іншими правами, передбаченими [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Законом] (стаття 69 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text КПК України]).


Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову повинно бути вмотивованим.
Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову повинно бути вмотивованим (абзац дванадцятий пункту 2.1 розділу II [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/paran25#n25 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5]).


== Обов’язки експерта у кримінальному провадженні ==
== Обов'язки експерта у кримінальному провадженні ==
'''Експерт зобов’язаний:'''<br />
'''Експерт зобов'язаний:'''
* заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальним процесуальним кодексом України];
* заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 КПК України];
* прийняти до виконання доручену йому експертизу;
* прийняти до виконання доручену йому експертизу;
* особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені питання, а в разі необхідності роз’яснити його;
* особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені питання, а в разі необхідності роз’яснити його;
* повідомити в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані;
* повідомити в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані;
* з'явитися на виклик  прибути до слідчого, прокурора, суду, для надання роз'яснень, показань чи доповнень з приводу проведеної експертизи або причин повідомлення про неможливість її проведення;
* прибути до суду і дати відповіді на запитання під час допиту;
* забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта);
* забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта);
* не розголошувати без дозволу без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати.<br />
* не розголошувати без дозволу без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати.


Інші обов'язки судового експерта передбачаються [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/stru#Stru ст. 69 КПК].  
Інші обов'язки судового експерта передбачаються статтею 69 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text КПК України].  


== Відповідальність експерта ==
== Відповідальність експерта ==
=== Кримінальна відповідальність ===
=== Кримінальна відповідальність ===
За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/stru#Stru стаття 385 ККУ]).
За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність відповідно до статей 384 та 385 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України].
=== Адміністративна відповідальність ===
=== Адміністративна відповідальність ===
За злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування або суду експерт несе адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Стаття 185-4 КУпАП]).
За злісне ухилення від явки в суд, до органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування експерт несе адміністративну відповідальність відповідно до статей 185<sup>3</sup> та 185<sup>4</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text Кодексу України про адміністративні правопорушення].
=== Дисциплінарна відповідальность ===
=== Дисциплінарна відповідальность ===
За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.
За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.
=== Деліктна відповідальність ===
=== Деліктна відповідальність ===
У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.


[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]
[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]
[[Категорія: Кримінальне право]]
[[Категорія: Кримінальне право]]
[[Категорія: Слідчі дії]]
[[Категорія: Слідчі дії]]
[[Категорія: Суди]]

Поточна версія на 14:05, 23 листопада 2021

Нормативна база

Статус експерта у кримінальному провадженні

Особи, які можуть бути судовими експертами

Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань (стаття 10 Закону України "Про судову експертизу" (далі - Закон).

Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Особи, які не можуть бути судовими експертами

Не може залучатися до проведення судової експертизи та виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (стаття 11 Закону).

Права експерта у кримінальному провадженні

Експерт має право:

  • ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;
  • відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи;
  • у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), щодо уточнення поставлених експертові питань;
  • з дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), бути присутнім під час проведення процесуальних, виконавчих дій та ставити питання учасникам процесу, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи, та проводити окремі дослідження у їх присутності;
  • указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення;
  • у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок;
  • викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань;
  • оскаржувати в установленому законодавством порядку дії та рішення органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), що порушують права експерта або порядок проведення експертизи;
  • на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
  • одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов'язаних із викликом для надання роз’яснень чи показань, у разі якщо це не є його службовим обов'язком.
  • користуватися іншими правами, передбаченими Законом (стаття 69 КПК України).

Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову повинно бути вмотивованим (абзац дванадцятий пункту 2.1 розділу II Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5).

Обов'язки експерта у кримінальному провадженні

Експерт зобов'язаний:

  • заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених КПК України;
  • прийняти до виконання доручену йому експертизу;
  • особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені питання, а в разі необхідності роз’яснити його;
  • повідомити в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані;
  • прибути до суду і дати відповіді на запитання під час допиту;
  • забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта);
  • не розголошувати без дозволу без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати.

Інші обов'язки судового експерта передбачаються статтею 69 КПК України.

Відповідальність експерта

Кримінальна відповідальність

За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

Адміністративна відповідальність

За злісне ухилення від явки в суд, до органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування експерт несе адміністративну відповідальність відповідно до статей 1853 та 1854 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дисциплінарна відповідальность

За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Деліктна відповідальність

У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.