Допомога по безробіттю для організації власного бізнесу

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто може отримати допомогу по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням.(ч. 7 статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття").

Хто не може отримати допомогу по безробіттю для оргацізації підприємницької діяльності

  1. Безробітні, яким ця допомога скорочувалась з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 3 та підпункті 1 пункту 4 розділу IV Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, або припинялася на підставі пункту 8 частини першої статті 45 Закону України "Про зайнятість населення".
  2. Безробітні, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як фізичні особи - підприємці.
  3. Безробітні, які вже отримали допомогу по безробіттю одноразово та припинили підприємницьку діяльність або не здійснювали її (не сплачували єдиний внесок як юридична особа чи фізична особа - підприємець) упродовж двох років, починаючи з дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості такі документи:

Зразок заяви можна взяти у центрі зайнятості.

Умови призначення допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітним підприємницької діяльності

Питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів розглядає комісія з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі - комісія) у присутності безробітного (за бажанням).
Розгляд питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів та висновок комісії оформляються протоколом.
Рішення щодо надання допомоги по безробіттю одноразово або про відмову в наданні такої допомоги з урахуванням вимог, визначених у пунктах 2 та 3 розділу 7 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, приймається керівником центру зайнятості не пізніше 10 робочих днів після подання безробітним відповідно до пункту 6 розділу 7 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності документів з урахуванням висновку комісії щодо здійснення такої виплати.
На підставі рішення про надання допомоги по безробіттю одноразово в разі державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців керівник центру зайнятості приймає рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово.
У разі якщо особа протягом 30 календарних днів після прийняття рішення про надання виплати допомоги по безробіттю одноразово не пройшла державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи - підприємця без поважних причин, вона втрачає право на отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово. Поважними причинами продовження строку, протягом якого має відбутися державна реєстрація юридичної чи фізичної особи - підприємця, є:

Строк виплати допомоги

Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово здійснюється протягом 14 робочих днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця (абз. 2 п. 9 Розділу 7 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності).

Як обчислюється розмір допомоги

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" у розрахунку на рік.
Виплата допомоги по безробіттю одноразово здійснюється в розмірі залишку призначеної безробітному допомоги по безробіттю, визначеного на день державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, обмеженого строком 360 календарних днів, у тому числі особам передпенсійного віку.
Розрахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням максимального розміру допомоги та мінімального розміру допомоги, встановленого правлінням Фонду соцстрахування на випадок безробіття, що діє на дату державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця.

Зміна розміру мінімальної та максимальної величини допомоги по безробіттю, що відбулась після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, не є підставою для коригування допомоги по безробіттю, що виплачена одноразово.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду на поточний рік (п. 4 Розділу 7 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності)