Відмінності між версіями «Договір транспортного експедирування»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
(редагування)
Мітка: редагування коду 2017
Рядок 3: Рядок 3:
- [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]<br />
- [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]<br />
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]<br />
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]<br />
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1955-15 Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність”]<br />
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1955-15 Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність”]<br />
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80 Закон України “Про транспорт”]<br />
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80 Закон України “Про транспорт”]<br />
- [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”]<br />
- [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/959-12 Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”]<br />
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1172-14 Закон України “Про транзит вантажів”]<br />
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1172-14 Закон України “Про транзит вантажів”]<br />
</div>
</div>
== Поняття договору транспортного експедирування та його виконання. Плата за договором транспортного експедирування ==
==Поняття договору транспортного експедирування та його виконання. Плата за договором транспортного експедирування==
<div align="justify">
<div align="justify">
За договором  транспортного  експедирування  одна  сторона (експедитор)  зобов'язується  за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.<br />  
За договором  транспортного  експедирування  одна  сторона (експедитор)  зобов'язується  за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.<br />  
Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі. Істотними умовами договору транспортного експедирування є відомості про сторони договору:<br />  
Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі. Істотними умовами договору транспортного експедирування є відомості про сторони договору:<br />  
- для юридичних осіб -  резидентів  України:  найменування, місцезнаходження  та  ідентифікаційний  код  в  Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;<br />  
- для юридичних осіб -  резидентів  України:  найменування, місцезнаходження  та  ідентифікаційний  код  в  Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;<br />  
- для юридичних осіб-нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу;<br />  
- для юридичних осіб-нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу;<br />  
- для фізичних осіб  - громадян України:  прізвище,  ім'я,  по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний  номер  у Державному реєстрі  фізичних  осіб  - платників  податків та інших обов'язкових платежів;<br />  
- для фізичних осіб  - громадян України:  прізвище,  ім'я,  по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний  номер  у Державному реєстрі  фізичних  осіб  - платників  податків та інших обов'язкових платежів;<br />  
- для фізичних осіб  -  іноземців,  осіб без  громадянства: прізвище, ім'я, по батькові  (за наявності),  адресу  місця проживання за межами України; вид послуги експедитора; вид та найменування вантажу; права, обов'язки сторін; відповідальність сторін,  у тому числі в разі завдання  шкоди внаслідок дії непереборної сили; розмір плати експедитору; порядок розрахунків; пункти відправлення та призначення вантажу; порядок погодження змін маршруту,  виду транспорту,  вказівок клієнта; строк (термін) виконання договору, а також усі ті умови,  щодо яких за заявою хоча б  однієї  із сторін має бути досягнуто згоди.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <br />
- для фізичних осіб  -  іноземців,  осіб без  громадянства: прізвище, ім'я, по батькові  (за наявності),  адресу  місця проживання за межами України; вид послуги експедитора; вид та найменування вантажу; права, обов'язки сторін; відповідальність сторін,  у тому числі в разі завдання  шкоди внаслідок дії непереборної сили; розмір плати експедитору; порядок розрахунків; пункти відправлення та призначення вантажу; порядок погодження змін маршруту,  виду транспорту,  вказівок клієнта; строк (термін) виконання договору, а також усі ті умови,  щодо яких за заявою хоча б  однієї  із сторін має бути досягнуто згоди.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      <br />
Платою експедитору вважаються  кошти, сплачені  клієнтом експедитору   за належне виконання договору транспортного експедирування. У плату  експедитору не включаються  витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб,  залучених до виконання договору транспортного  експедирування,  на оплату зборів  (обов'язкових платежів),  що сплачуються при  виконанні  договору  транспортного експедирування.                                                                                                                                                                                                                                                                     <br />  
Платою експедитору вважаються  кошти, сплачені  клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування. У плату  експедитору не включаються  витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб,  залучених до виконання договору транспортного  експедирування,  на оплату зборів  (обов'язкових платежів),  що сплачуються при  виконанні  договору  транспортного експедирування.  
<br /> Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7038 п. 292.4 Податкового кодексу України] у разі надання послуг ... транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента). Щоб мати змогу оподатковувати єдиним податком плату експедитора, то її необхідно виділити окремо в договорі, а також у всіх первинних документах.                                                                                                                                                                                                                                                                    <br />  
Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору  транспортного  експедирування,  або  органами влади.<br />  
Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору  транспортного  експедирування,  або  органами влади.<br />  
Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту  або  державною  мовою,  якщо  вантажі перевозяться в Україні.<br />
Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту  або  державною  мовою,  якщо  вантажі перевозяться в Україні.<br />
Рядок 29: Рядок 30:


</div>
</div>
== Документи та інша інформація, що надаються експедиторові ==
==Документи та інша інформація, що надаються експедиторові==
<div align="justify">
<div align="justify">
Клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, встановлених договором.<br />
Клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, встановлених договором.<br />
Рядок 35: Рядок 36:


</div>
</div>
== Права і обов'язки експедитора та клієнта ==
==Права і обов'язки експедитора та клієнта==
<div align="justify">
<div align="justify">
Експедитор має право: обирати або  змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, а також порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, діючи в інтересах клієнта, згідно з відповідним договором транспортного експедирування; відступати від  вказівок  клієнта  в  порядку,  передбаченому договором транспортного експедирування; на відшкодування в погоджених з клієнтом  обсягах  додаткових витрат, що виникли  в нього при виконанні договору транспортного експедирування,  якщо  такі  витрати  здійснювалися  в  інтересах клієнта; притримувати вантаж,  що  знаходиться  в  його володінні,  до моменту  сплати  плати експедитору  і відшкодування витрат, здійснених  ним  в інтересах  клієнта,  або  до  моменту  іншого забезпечення виконання клієнтом його зобов'язань у частині сплати плати експедитору та відшкодування вказаних витрат,  якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування; не приступати до  виконання обов'язків за договором транспортного експедирування до  отримання  від  клієнта  всіх необхідних документів  та  іншої  інформації  щодо  властивостей вантажу, умов його  перевезення, а також іншої інформації, необхідної для  виконання  експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування.<br />  
Експедитор має право: обирати або  змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, а також порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, діючи в інтересах клієнта, згідно з відповідним договором транспортного експедирування; відступати від  вказівок  клієнта  в  порядку,  передбаченому договором транспортного експедирування; на відшкодування в погоджених з клієнтом  обсягах  додаткових витрат, що виникли  в нього при виконанні договору транспортного експедирування,  якщо  такі  витрати  здійснювалися  в  інтересах клієнта; притримувати вантаж,  що  знаходиться  в  його володінні,  до моменту  сплати  плати експедитору  і відшкодування витрат, здійснених  ним  в інтересах  клієнта,  або  до  моменту  іншого забезпечення виконання клієнтом його зобов'язань у частині сплати плати експедитору та відшкодування вказаних витрат,  якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування; не приступати до  виконання обов'язків за договором транспортного експедирування до  отримання  від  клієнта  всіх необхідних документів  та  іншої  інформації  щодо  властивостей вантажу, умов його  перевезення, а також іншої інформації, необхідної для  виконання  експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування.<br />  
Рядок 46: Рядок 47:
Договором транспортного експедирування  можуть бути передбачені й інші обов'язки клієнта.  
Договором транспортного експедирування  можуть бути передбачені й інші обов'язки клієнта.  
</div>
</div>
== Страхування при транспортно-експедиторській діяльності ==
==Страхування при транспортно-експедиторській діяльності==
<div align="justify">
<div align="justify">
Експедитор відповідає  перед  клієнтом  за  кількість  місць, вагу,  якщо  проводилося контрольне  зважування  у присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки  згідно  з  даними  товарно-транспортних  документів,  що завірені  підписом  представника  перевізника,  якщо  інше  не встановлено договором транспортного експедирування.<br />   
Експедитор відповідає  перед  клієнтом  за  кількість  місць, вагу,  якщо  проводилося контрольне  зважування  у присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки  згідно  з  даними  товарно-транспортних  документів,  що завірені  підписом  представника  перевізника,  якщо  інше  не встановлено договором транспортного експедирування.<br />   
Рядок 52: Рядок 53:
Експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб,  залучених  ним  до виконання договору  транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії.<br />   
Експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб,  залучених  ним  до виконання договору  транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії.<br />   
Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв'язку із розірванням договору.  
Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв'язку із розірванням договору.  
</div>
==Відповідальність за невиконання умов договору==
<div align="justify">
Згідно зі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2696 ст. 526 Цивільного кодексу України] зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.<br />
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1579 ч. 1 статті 230 Господарського кодексу України] штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. <br />
Згідно зі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2793 ст. 549 Цивільного кодексу України] неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Таким чином, видами штрафних санкцій є штраф та пеня. <br />
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1579 ч. частини 4 статті 231 Господарського кодексу України] розмір штрафних санкцій встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). <br />
Такий вид забезпечення виконання зобов'язання як пеня та її розмір встановлено [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2696 ч. 3 статті 549 Цивільного кодексу України], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1579 ч. частини 6 статті 231 Господарського кодексу України]  та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80#o8 ст. 1], [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80#o10 ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"] , а право встановити у договорі розмір та порядок нарахування штрафу надано [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1579 ч. частини 4 статті 231 Господарського кодексу України].
Можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських зобов'язань передбачено [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1582 ч. 2 статті 231 Господарського кодексу України].<br />  Також це підтверджується постановами Верховного Суду від 09.02.2018 у справі  [https://reyestr.court.gov.ua/Review/72149821 №911/2813/17] та від 22.03.2018 у справі  [https://reyestr.court.gov.ua/Review/73081562 №911/1351/17] <br />
</div>
</div>


[[Категорія: Договірне (зобов’язальне) право‎ ]]
[[Категорія: Договірне (зобов’язальне) право‎ ]]

Версія за 12:01, 23 жовтня 2021

Нормативна база

- Цивільний кодекс України
- Господарський кодекс України
- Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність”
- Закон України “Про транспорт”
- Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
- Закон України “Про транзит вантажів”

Поняття договору транспортного експедирування та його виконання. Плата за договором транспортного експедирування

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі. Істотними умовами договору транспортного експедирування є відомості про сторони договору:
- для юридичних осіб - резидентів України: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
- для юридичних осіб-нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу;
- для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
- для фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу місця проживання за межами України; вид послуги експедитора; вид та найменування вантажу; права, обов'язки сторін; відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили; розмір плати експедитору; порядок розрахунків; пункти відправлення та призначення вантажу; порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта; строк (термін) виконання договору, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування. У плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування.
Згідно п. 292.4 Податкового кодексу України у разі надання послуг ... транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента). Щоб мати змогу оподатковувати єдиним податком плату експедитора, то її необхідно виділити окремо в договорі, а також у всіх первинних документах.
Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади.
Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.
Такими документами можуть бути:
- авіаційна вантажна накладна;
- міжнародна автомобільна накладна;
- накладна СМГС (накладна УМВС);
- коносамент;
- накладна ЦІМ;
- вантажна відомість;
Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення.

Документи та інша інформація, що надаються експедиторові

Клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, встановлених договором.
Експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі її неповноти - вимагати у клієнта необхідну додаткову інформацію. У разі ненадання клієнтом документів та необхідної інформації експедитор має право відкласти виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування до надання документів та інформації в повному обсязі. Клієнт відповідає за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо надання документів та інформації, визначених частиною першою цієї статті.

Права і обов'язки експедитора та клієнта

Експедитор має право: обирати або змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, а також порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, діючи в інтересах клієнта, згідно з відповідним договором транспортного експедирування; відступати від вказівок клієнта в порядку, передбаченому договором транспортного експедирування; на відшкодування в погоджених з клієнтом обсягах додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах клієнта; притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати плати експедитору і відшкодування витрат, здійснених ним в інтересах клієнта, або до моменту іншого забезпечення виконання клієнтом його зобов'язань у частині сплати плати експедитору та відшкодування вказаних витрат, якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування; не приступати до виконання обов'язків за договором транспортного експедирування до отримання від клієнта всіх необхідних документів та іншої інформації щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування.
Клієнт має право: визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту; вимагати від експедитора надання інформації про хід перевезення вантажу; давати вказівки експедитору, які не суперечать договору транспортного експедирування та документам, наданим експедитору; змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну маршруту відповідно до договору транспортного експедирування.
Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші права експедитора та клієнта.
Обов'язки експедитора. Експедитор зобов'язаний надавати транспортно-експедиторські послуги згідно з договором транспортного експедирування і вказівками клієнта, погодженими з експедитором у встановленому договором порядку. За необхідності відступати від вказівок клієнта, зокрема в разі виникнення загрози пошкодження вантажу, безпеці людей і довкіллю, експедитор зобов'язаний попередньо отримати згоду клієнта на таке відступлення. У разі якщо немає можливості попередньо повідомити про це або якщо відповідь на такий запит не отримано експедитором у належний за наявними обставинами строк, експедитор має право діяти на свій розсуд, повідомивши клієнта про свої дії, як тільки таке повідомлення стане можливим.
Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки експедитора.
Обов'язки клієнта. Клієнт зобов'язаний своєчасно надати експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх обов'язків за договором транспортного експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу. Клієнт зобов'язаний у порядку, передбаченому договором транспортного експедирування, сплатити належну плату експедитору, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах клієнта в цілях виконання договору транспортного експедирування.
Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки клієнта.

Страхування при транспортно-експедиторській діяльності

Експедитор відповідає перед клієнтом за кількість місць, вагу, якщо проводилося контрольне зважування у присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки згідно з даними товарно-транспортних документів, що завірені підписом представника перевізника, якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування.
За невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного експедирування та законодавством України експедитор і клієнт несуть відповідальність згідно з Цивільним кодексом України, іншими законами та договором транспортного експедирування.
Експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, залучених ним до виконання договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії.
Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв'язку із розірванням договору.

Відповідальність за невиконання умов договору

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до ч. 1 статті 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.
Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Таким чином, видами штрафних санкцій є штраф та пеня.
Відповідно до ч. частини 4 статті 231 Господарського кодексу України розмір штрафних санкцій встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).
Такий вид забезпечення виконання зобов'язання як пеня та її розмір встановлено ч. 3 статті 549 Цивільного кодексу України, ч. частини 6 статті 231 Господарського кодексу України та ст. 1, ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" , а право встановити у договорі розмір та порядок нарахування штрафу надано ч. частини 4 статті 231 Господарського кодексу України. Можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських зобов'язань передбачено ч. 2 статті 231 Господарського кодексу України.
Також це підтверджується постановами Верховного Суду від 09.02.2018 у справі №911/2813/17 та від 22.03.2018 у справі №911/1351/17