Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
мНемає опису редагування
(Відредаговано статтю)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 "Цивільний кодекс України"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 "Цивільний кодекс України"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 "Конституція України"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 "Цивільно процесуальний кодекс України"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 "Цивільно процесуальний кодекс України"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 "Господарський кодекс України]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 "Господарський кодекс України]


== Поняття  договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт ==
==Поняття  договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт==


Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт є різновидом договору підряду, до якого застосовують положення Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено законом.<br />
Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт є різновидом договору підряду, до якого застосовують положення Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено законом.<br />
Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт є консенсуальним договором, укладається в письмовій формі і набуває чинності з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.<br />          
Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт є консенсуальним договором, укладається в письмовій формі і набуває чинності з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.<br />
Відповідно до [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 887 Цивільного кодексу України] за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення Цивільного Кодексу, якщо інше не встановлено законом.<br />
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4244 887 Цивільного кодексу України] за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення Цивільного Кодексу, якщо інше не встановлено законом.<br />
Статтею [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 891 Цивільного кодексу України] передбачено, що підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.<br />
Статтею [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4265 891 Цивільного кодексу України] передбачено, що підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.<br />
За умовами [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 857  Цивільного кодексу України] робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові. Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.<br />
За умовами [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4120 857  Цивільного кодексу України] робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові. Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.<br />
Згідно з [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 3 ст. 849 Цивільного кодексу України] якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.<br />
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4089 ч. 3 ст. 849 Цивільного кодексу України] якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.<br />
При цьому відповідно до [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 п. 1 ч. 1 ст. 890  Цивільного кодексу України]  підрядник зобов'язаний виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором.<br />
При цьому відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4258 п. 1 ч. 1 ст. 890  Цивільного кодексу України]  підрядник зобов'язаний виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором.<br />


== Строки виконання роботи ==
==Строки та ціна виконання роботи==


Згідно зі [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 846  Цивільного кодексу України] строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.<br />
Згідно зі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4078 ст. 846  Цивільного кодексу України] строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.<br />
При укладанні цього договору замовник передає підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі воно стає обов'язковим для сторін з моменту затвердження замовником.<br />
При укладанні цього договору замовник передає підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі воно стає обов'язковим для сторін з моменту затвердження замовником.<br />
Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 888   Цивільного кодексу України].<br />
Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4247 ст. 888 Цивільного кодексу України].<br />
За приписами [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4060 ч.1 ст. 843 Цивільного кодексу України] договором підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.<br />
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4112 ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України], якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Замовник зобов’язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, зокрема, сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4250 п. 1 ч.1 ст. 889 Цивільного кодексу України] <br />


== Сторони договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт, їх права та обов’язки ==
==Сторони договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт, їх права та обов’язки==


Сторонами договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт є підрядник та замовник.<br />  
Сторонами договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт є підрядник та замовник.<br />  
Рядок 31: Рядок 33:
3) передавати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;<br />
3) передавати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;<br />
4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;<br />  
4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;<br />  
5) гарантувати замовникові відсутність в інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 890 Цивільного кодексу України];<br />  
5) гарантувати замовникові відсутність в інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4258 ст. 890 Цивільного кодексу України];<br />  
6) на вимогу замовника безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом, у разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 2 ст. 891  Цивільного кодексу України].<br />  
6) на вимогу замовника безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом, у разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4265 ч. 2 ст. 891  Цивільного кодексу України].<br />  
Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:<br />  
Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:<br />  
1) прийняти розроблену підрядником за його завданням проектну або іншу технічну документацію та (або) результати виконаних пошукових робіт [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 887  Цивільного кодексу України];<br />
1) прийняти розроблену підрядником за його завданням проектну або іншу технічну документацію та (або) результати виконаних пошукових робіт [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4244 ч. 1 ст. 887  Цивільного кодексу України];<br />
2) передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 888 Цивільного кодексу України];<br />
2) передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4247 ч. 1 ст. 888 Цивільного кодексу України];<br />
3) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення всіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;<br />
3) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення всіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;<br />
4) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди підрядника;<br />
4) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди підрядника;<br />
Рядок 41: Рядок 43:
6) брати участь разом із підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;<br />
6) брати участь разом із підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;<br />
7) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;<br />
7) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;<br />
8) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 889 ЦК України].<br />
8) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4250 ст. 889 ЦК України].<br />
В контексті положень [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 853  Цивільного кодексу України], відповідно до ч. 1 якої замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.<br />
В контексті положень [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 853  Цивільного кодексу України], відповідно до ч. 1 якої замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.<br />


== Особливості відповідальності підрядника ==
==Особливості відповідальності підрядника==


Підрядник несе відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 891  Цивільного кодексу України].<br />
Підрядник несе відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4265 ч. 1 ст. 891  Цивільного кодексу України].<br />
Підставою для виникнення спору щодо якості робіт після прийняття їх замовником за змістом [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 3 ст. 853 Цивільного кодексу України] можуть бути тільки відступи від умов договору підряду, або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі ті, що були умисно приховані підрядником.<br />  
Підставою для виникнення спору щодо якості робіт після прийняття їх замовником за змістом [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4103 ч. 3 ст. 853 Цивільного кодексу України] можуть бути тільки відступи від умов договору підряду, або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі ті, що були умисно приховані підрядником.<br />  
Крім цього, відповідно до вимог [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України]  договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.<br />  
Крім цього, відповідно до вимог [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3217 ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України]  договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.<br />  
Разом з тим згідно [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч.ч. 4, 5 ст. 653 Цивільного кодексу України] з сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.<br />
Разом з тим згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3232 ч.ч. 4, 5 ст. 653 Цивільного кодексу України] з сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.<br />
Аналіз вказаних норм матеріального права дає підстави для висновку, що виконане за договором до його зміни чи розірвання поверненню не підлягає, якщо інше не встановлено договором або законом.<br />  
Аналіз вказаних норм матеріального права дає підстави для висновку, що виконане за договором до його зміни чи розірвання поверненню не підлягає, якщо інше не встановлено договором або законом.<br />  
Так, відповідно до  [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 3 ст. 858  Цивільного кодексу України]  якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.<br />
Так, відповідно до  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4124 ч. 3 ст. 858  Цивільного кодексу України]  якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.<br />
Згідно з [https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. ч. 3 ст. 849 Цивільного кодексу України] якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.<br />
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4089 ч. ч. 3 ст. 849 Цивільного кодексу України] якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.<br />
Згідно з  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 ч. 5 ст. 324 Господарського кодексу України] позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом 10 років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом 30 років з дня прийняття побудованого об'єкта.<br />
Згідно з  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n2098 ч. 5 ст. 324 Господарського кодексу України] позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом 10 років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом 30 років з дня прийняття побудованого об'єкта.<br />


== Судова практика вирішення спорів ==
==Судова практика вирішення спорів==
 
Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, яким регулюються відносини договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт можна переглянути за посиланням:<br />


Про застосування  в  судовій  практиці  деяких  норм      законодавства, яким регулюються відносини договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт можна переглянути за посиланням:<br />
[https://app.pravosud.com.ua/public/docs/22237281/],
[http://reyestr.court.gov.ua/Review/59665476],  
[http://reyestr.court.gov.ua/Review/59665476],  
[https://app.pravosud.com.ua/public/docs/23801109/],
[http://reyestr.court.gov.ua/Review/61486805],
[http://reyestr.court.gov.ua/Review/61486805],
[https://app.pravosud.com.ua/public/docs/21896246/],
[http://reyestr.court.gov.ua/Review/59314363].
[http://reyestr.court.gov.ua/Review/59314363].


[[Категорія:Цивільне право‏‎]]
[[Категорія:Цивільне право‏‎]]

Версія за 12:26, 23 жовтня 2021

Нормативна база

Поняття договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт є різновидом договору підряду, до якого застосовують положення Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено законом.
Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт є консенсуальним договором, укладається в письмовій формі і набуває чинності з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.
Відповідно до 887 Цивільного кодексу України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення Цивільного Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
Статтею 891 Цивільного кодексу України передбачено, що підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.
За умовами 857 Цивільного кодексу України робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові. Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.
Згідно з ч. 3 ст. 849 Цивільного кодексу України якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.
При цьому відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 890 Цивільного кодексу України підрядник зобов'язаний виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором.

Строки та ціна виконання роботи

Згідно зі ст. 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.
При укладанні цього договору замовник передає підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі воно стає обов'язковим для сторін з моменту затвердження замовником.
Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника ст. 888 Цивільного кодексу України.
За приписами ч.1 ст. 843 Цивільного кодексу України договором підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.
Згідно ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Замовник зобов’язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, зокрема, сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом п. 1 ч.1 ст. 889 Цивільного кодексу України

Сторони договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт, їх права та обов’язки

Сторонами договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт є підрядник та замовник.
Загальне законодавство не обмежує сторони договору підряду певною організаційно-правовою формою, обов'язковою для його укладення. Замовником може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Якщо договір укладається у зв'язку та з приводу здійснення підприємницької діяльності, для замовника обов'язковою є наявність статусу суб'єкта підприємницької діяльності. В інших випадках наявність такого статусу не вимагається.
Статус підрядника обумовлюється конкретною сферою, в якій укладається договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Ним також може бути юридична чи фізична особа. Проте на відміну від замовника, статус суб'єкта підприємницької діяльності у останньої є обов'язковим.
Підрядник зобов'язаний:
1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;
2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
3) передавати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;
4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;
5) гарантувати замовникові відсутність в інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації ст. 890 Цивільного кодексу України;
6) на вимогу замовника безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом, у разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах ч. 2 ст. 891 Цивільного кодексу України.
Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:
1) прийняти розроблену підрядником за його завданням проектну або іншу технічну документацію та (або) результати виконаних пошукових робіт ч. 1 ст. 887 Цивільного кодексу України;
2) передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації ч. 1 ст. 888 Цивільного кодексу України;
3) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення всіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;
4) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди підрядника;
5) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;
6) брати участь разом із підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
7) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;
8) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт ст. 889 ЦК України.
В контексті положень ст. 853 Цивільного кодексу України, відповідно до ч. 1 якої замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Особливості відповідальності підрядника

Підрядник несе відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт ч. 1 ст. 891 Цивільного кодексу України.
Підставою для виникнення спору щодо якості робіт після прийняття їх замовником за змістом ч. 3 ст. 853 Цивільного кодексу України можуть бути тільки відступи від умов договору підряду, або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі ті, що були умисно приховані підрядником.
Крім цього, відповідно до вимог ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
Разом з тим згідно ч.ч. 4, 5 ст. 653 Цивільного кодексу України з сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.
Аналіз вказаних норм матеріального права дає підстави для висновку, що виконане за договором до його зміни чи розірвання поверненню не підлягає, якщо інше не встановлено договором або законом.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 858 Цивільного кодексу України якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
Згідно з ч. ч. 3 ст. 849 Цивільного кодексу України якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.
Згідно з ч. 5 ст. 324 Господарського кодексу України позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом 10 років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом 30 років з дня прийняття побудованого об'єкта.

Судова практика вирішення спорів

Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, яким регулюються відносини договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт можна переглянути за посиланням:

[1], [2], [3].