Договір підряду

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 06:26, 18 квітня 2023, створена Mykola.kutsekon (обговорення | внесок) (1111.1)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Поняття договору підряду

Договір підряду - домовленість двох сторін, за якою одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (частина перша статті 837 ЦК України).

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл.

Договір підряду вважається укладеним з моменту досягнення згоди сторін за всіма істотними умовами договору (консенсуальний договір).

Види договору підряду:

Сторони договору

Підрядник - фізична або юридична особа, яка має необхідну дієздатність (наприклад, наявність ліцензії на виконання певних робіт або отримання спеціального дозволу).

Замовник - фізична або юридична особа, яка має необхідну дієздатність.

Істотні умови договору

Предмет: результат виконаної роботи у вигляді виготовлення, обробки, переробки, ремонту речі або результату виконання іншої роботи. Результат роботи повинен бути наочним та віддільним від діяльності підрядника.

Ціна роботи включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами .(стаття 843 ЦК України).

Ціна у договорі може бути визначена у кошторисі (документ, в якому зазначається постатейний перелік витрат на виконання робіт), який стає частиною договору з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим (стаття 844 ЦК України).

Приблизний кошторис дає змогу сторонам в ході виконання робіт відступити від визначених в ньому цін без додаткових погоджень і скоригувати їх автоматично, залежно від фактичних витрат підрядника як в бік зменшення, так в бік збільшення. Єдина умова для цього — таке перевищення не повинно істотно збільшувати визначений сторонами кошторис, внаслідок проведення додаткових робіт. Якщо в ході робіт виникне необхідність значно перевищити приблизний кошторис підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника.

Твердий кошторис не допускає зміни ціни, обумовленій в ньому, в односторонньому або автоматичному режимі. Його зміна допускається тільки за погодженням контрагентів, а ризик його перевищення у разі відсутності згоди на це замовника несе підрядник, якщо інше не встановлено законом.

Строк виконання роботи (її окремих етапів) встановлюється у договору за згодою сторін. Якщо строк не встановлений, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки відповідно до сутності зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (стаття 846 ЦК України).

Форма договору

Договір укладається у простій письмовій формі. За домовленістю зі сторонами можливе нотаріальне посвідчення договору.
Файл:Зразок-договір підряду.docx

Права та обов'язки сторін

Сторони Права Обов'язки
Підрядник
 • вимагати виконання іншою стороною обов'язків, встановлених договором, законом;
 • ощадливо вести роботи за умови забезпечення належної їх якості;
 • відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожує якості або придатності результату роботи;
 • не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником;
 • притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника, якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду
 • виконати роботу, встановлену договором зі свого матеріалу і своїми засобами;
 • відзвітувати перез замовником про використання матеріалу, повернути його залишок (якщо робота виконувалася з матеріалу замовника);
 • вжити всіх заходів для збереження майна, переданого замовником;
 • вчасно попередити замовника:
 1. про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника;
 2. про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботу;
 3. про наявність інших обставин, що не залежать відпідрядника, які загрожують якості або придатносьі результату роботи;
 • відмовитися від виконання договору з правом на відшкодування збитків, якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог;
 • передати замовникові разом із результатами роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета, якщо це передбачено договром або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, є неможливим
Замовник
 • вимагати виконання іншою стороною обов'язків, встановлених договором, законом;
 • у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника;
 • відмовитися від та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим;
 • у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору;
 • за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором, кщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі
 • сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором;
 • прийняти виконану роботу відповідно до договору, оглянути її і у разі виявлення допущених у роботі відступлень від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підряднику;
 • оплатити виконану роботу

Залучення до виконання робіт субпідрядника

Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку.

Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 838 ЦК України).

Умови припинення договору

Судова практика

Див. також