Відмінності між версіями «Договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 8: Рядок 8:


== Загальні положення законодаства ==
== Загальні положення законодаства ==
Згідно ст. 180 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного Кодексу] батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. <br />
'''Аліменти на дитину''' - це правовідносини між батьками і дітьми, в яких батьки зобов'язані матеріально забезпечувати дітей, а дітям належить право на отримання такого забезпечення.
Згідно ст. 181 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного Кодексу] батьки самостійно визначають спосіб виконання свого обов'язку по утриманню дитини.<br />
Згідно ст. 180 Сімейного Кодексу батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.<br>
Цей обов’ок може припинятися раніше, ніж дитина досягла повноліття, наприклад, у разі смерті дитини або платника аліментів чи оголошення їх померлими.<br />
 
Згідно ст. 181 Сімейного Кодексу батьки самостійно визначають спосіб виконання свого обов'язку по утриманню дитини.<br>
 
Цей обов’язок може припинятися раніше, ніж дитина досягла повноліття, наприклад, у разі смерті дитини або платника аліментів чи оголошення їх померлими.<br>
 
Аліментні платежі є власністю дитини, однак стягуються на користь того з батьків з ким проживає дитина. <br>
 
Контроль за цільовим використанням аліментів в інтересах дитини здійснюють органи опіки та піклування.
 
== Розмір аліментів на дитину в Україні ==
У ст. 182 СК зазначено, що аліментні платежі повинні забезпечувати повноцінний, всебічний розвиток дітей на достатньому рівні.
Мінімальний гарантований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні не нижче 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Мінімальний рекомендований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за умови, що батько може виплатити дану суму.
Ст. 183 СК встановлює скільки відсотків аліменти становлять від доходу громадян, а саме:
* на одну дитину аліментні виплати встановлюються в розмірі ¼ доходу платника аліментів;
* на двох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі ⅓ доходу платника аліментів;
* на трьох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі 1/2 доходу платника аліментів.
Розмір аліментних виплат може бути встановлений у відсотках до доходу платника аліментів або у фіксованій грошовій сумі.
Якщо аліментні виплати встановлюються у фіксованій сумі, то сума аліментів може бути індексована надалі, відповідно до ст. 184 СК.


==== Звільнення від обов'язку сплачувати аліменти ====
==== Звільнення від обов'язку сплачувати аліменти ====
Суд може звільнити батьків від обов'язку утримувати дитину, якщо її дохід набагато перевищує дохід кожного з батьків і забезпечує повністю її потреби. <br />
Суд може звільнити батьків від обов'язку утримувати дитину, якщо її дохід набагато перевищує дохід кожного з батьків і забезпечує повністю її потреби. <br />


==== Зміна розміру аліментів ====  
== Передача нерухомого майна в рахунок сплати аліментів ==
Розмір аліментів з часом може бути зменшено або збільшено у випадку зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я платника або одержувача аліментів, а також у разі народження у платника інших дітей інших дітей.Суд може звільнити платника аліментів від сплати заборгованості, якщо буде встановлено, що вона виникла внаслідок непред’явлення без поважної причини виконавчого листа до виконання особою, на користь якої присуджено аліменти.<br />
Сімейним кодексом України у ст. 190 передбачено припинення права на аліменти на дитину '''у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.''' Це означає, що той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку).<br>
Нерідко у платника аліментів з різних причин виникає заборгованість по їх сплаті .Звільнення від сплати заборгованості платника аліментів допускається за наявності у нього тяжкої хвороби, що перешкоджала таким виплатам, або іншими обставинами, безпосередньо пов’заними з платником, а не у зв’зку з їх сплатою наперед.<br />
В разі, якщо один з батьків не проживає з дитиною  під час перебування в шлюбі, після розлучення, виникає право на отримання аліментних платежів на утримання дитини та відшкодування додаткових витрат, пов'язаних з її утриманням. Для забезпечення реалізації даного права та ліквідації заборгованості по сплаті аліментних платежів батьки можуть класти договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна. Даний договір належить до сімейно-правових договорів, оскільки його укладення та виконання породжують правові наслідки, передбачені нормами сімейного законодавства: припинення права на аліменти для дитини у зв’яку з передачею права власності на нерухоме майно.<br />


== Особливості договору про припинення права на аліменти у звязку з передачею нерухомого майна ==
Укладення такого договору позбавляє того з батьків, хто відступив нерухоме майно, обов’язку грошового утримання дитини у вигляді сплати аліментів, однак, згідно ч. 3 ст. 190 СК України, '''не звільняє його від обовʼязку брати участь у додаткових витратах на дитину.'''
 
=== Особливості договору про припинення права на аліменти у звязку з передачею нерухомого майна ===
* Договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна укладається в письмовій формі,  нотаріально посвідчується  і підлягає державній реєстрації.
* Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
* Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
* У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.
* На майно, одержане за договором  не може бути звернене стягнення.
* Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування.
* Договір, визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини.
* У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно.
* За позовом відчужувача нерухомого майна договір, може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.


Відповідно до частини першої статті 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України], той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення
права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно.
Договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна укладається '''в письмовій формі та нотаріально посвідчується'''.<br />
Предметом договору є аліменти, тобто грошова сума, яку повинен виплачувати в обов’язковому порядку один із батьків на виховання і утримання дитини, і нерухомість, що належить на праві приватної власності особисто або сумісно платнику аліментів.<br />
Договір може бути складений як до розгляду справи про призначення аліментів, так і після. Якщо такий договір укладений після прийняття судом рішення про призначення аліментів то його можна розглядати тільки як один з способів виконання такого рішення.<br>
Відповідно до частини другої статті 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України],набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
Водночас частина 3 статті 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] встановлює положення, відповідно до якого укладення такого договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо (відчужувача), від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. Такі додаткові витрати можуть бути викликані різними особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою,каліцтвом тощо).<br>
Частиною 4 статті 190 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України] '''заборонено''' звертати стягнення на майно, що було одержане за таким договором. Таким чином, на це нерухоме майно не зможуть претендувати кредитори ні дитини, ні того із батьків, з ким вона проживає до тих пір, поки дитина не стане повнолітньою.<br>
Виходячи з вимог частини четвертої статті 55 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 Закону України «Про нотаріат»], посвідчення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно провадиться за місцезнаходженням цього майна або за місцем реєстрації однієї із сторін відповідного правочину. <br>
Виходячи з вимог частини четвертої статті 55 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 Закону України «Про нотаріат»], посвідчення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно провадиться за місцезнаходженням цього майна або за місцем реєстрації однієї із сторін відповідного правочину. <br>


==== Види майна ====
==== Види майна ====
Види майна , яке можна передати за цим договором - все майно , що передбачене  ст. 181 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України], де зазначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. До нерухомих речей належать: земля, будинки, споруди як житлового, так і вироб­ничого призначення.<br />
Види майна, яке можна передати за цим договором - все майно, що передбачене  ст. 181 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України], де зазначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. До нерухомих речей належать: земля, будинки, споруди як житлового, так і вироб­ничого призначення.<br />
Даний договір укладається за обов'язкової згоди органу опіки та піклування.<br />
Передача майна відбувається  на користь дитини або дитини і того з батьків з ким дитина проживає. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації.<br />


==== Суб'єкти договору ====
==== Суб'єкти договору ====
Догорів укладається між батьками. Якщо дитина досягла 14-річного віку, вона бере участь в укладенні цього договору.<br />
Догорів укладається між батьками. <br>
 
Якщо дитина досягла 14-річного віку, вона бере участь в укладенні цього договору.<br />


==== Інші особливості ====
* На отримане за даним договором майно не можна накладати стягнення і воно не може бути відчужене до досягнення дитиною повноліття без згоди органу опіки та піклування.<br />
* Також передача такого майна не звільняє члена подружжя, який передав таке майно від обов'язку нести додаткові витрати на утримання дитини.<br />
* Даний договір може бути розірваний шляхом подачі позовної заяви до суду в разі невиконання одним з батьків своїх обов'язків щодо належного утримання дитини. В такій ситуації позивачем буде той з батьків, що передав майно за договором, а відповідачем- той, з яким проживає дитина.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Версія за 11:50, 27 липня 2020

Нормативна база

Загальні положення законодаства

Аліменти на дитину - це правовідносини між батьками і дітьми, в яких батьки зобов'язані матеріально забезпечувати дітей, а дітям належить право на отримання такого забезпечення. Згідно ст. 180 Сімейного Кодексу батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Згідно ст. 181 Сімейного Кодексу батьки самостійно визначають спосіб виконання свого обов'язку по утриманню дитини.

Цей обов’язок може припинятися раніше, ніж дитина досягла повноліття, наприклад, у разі смерті дитини або платника аліментів чи оголошення їх померлими.

Аліментні платежі є власністю дитини, однак стягуються на користь того з батьків з ким проживає дитина.

Контроль за цільовим використанням аліментів в інтересах дитини здійснюють органи опіки та піклування.

Розмір аліментів на дитину в Україні

У ст. 182 СК зазначено, що аліментні платежі повинні забезпечувати повноцінний, всебічний розвиток дітей на достатньому рівні. Мінімальний гарантований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні не нижче 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за умови, що батько може виплатити дану суму. Ст. 183 СК встановлює скільки відсотків аліменти становлять від доходу громадян, а саме:

 • на одну дитину аліментні виплати встановлюються в розмірі ¼ доходу платника аліментів;
 • на двох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі ⅓ доходу платника аліментів;
 • на трьох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі 1/2 доходу платника аліментів.

Розмір аліментних виплат може бути встановлений у відсотках до доходу платника аліментів або у фіксованій грошовій сумі. Якщо аліментні виплати встановлюються у фіксованій сумі, то сума аліментів може бути індексована надалі, відповідно до ст. 184 СК.

Звільнення від обов'язку сплачувати аліменти

Суд може звільнити батьків від обов'язку утримувати дитину, якщо її дохід набагато перевищує дохід кожного з батьків і забезпечує повністю її потреби.

Передача нерухомого майна в рахунок сплати аліментів

Сімейним кодексом України у ст. 190 передбачено припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Це означає, що той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку).

Укладення такого договору позбавляє того з батьків, хто відступив нерухоме майно, обов’язку грошового утримання дитини у вигляді сплати аліментів, однак, згідно ч. 3 ст. 190 СК України, не звільняє його від обовʼязку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Особливості договору про припинення права на аліменти у звязку з передачею нерухомого майна

 • Договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна укладається в письмовій формі, нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.
 • Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
 • Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
 • У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.
 • На майно, одержане за договором не може бути звернене стягнення.
 • Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування.
 • Договір, визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини.
 • У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно.
 • За позовом відчужувача нерухомого майна договір, може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.

Виходячи з вимог частини четвертої статті 55 Закону України «Про нотаріат», посвідчення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно провадиться за місцезнаходженням цього майна або за місцем реєстрації однієї із сторін відповідного правочину.

Види майна

Види майна, яке можна передати за цим договором - все майно, що передбачене ст. 181 ЦК України, де зазначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. До нерухомих речей належать: земля, будинки, споруди як житлового, так і вироб­ничого призначення.

Суб'єкти договору

Догорів укладається між батьками.

Якщо дитина досягла 14-річного віку, вона бере участь в укладенні цього договору.


Цікаво! Стаття Мельник М.Б., аспірантки Інституту законодавства Верховної Ради України "Інститут припинення права на аліменти у зв'язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно".